חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

58080 ערך מספר

entrada numero 58080

baldar v.

ביטל; ביטל גזירה; שבר; הפסיק, עצר; עשה לבלתי חוקי, ביטל חוקיותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


la sedaká balda la gezerá (Nehama)

baldar una ley/una sentensia/una enkomendansa/un orden (Nehama)פתגמים Refranes


Kon muncha tefila balda la geziraשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


el baldo devista todas las setensias (Gaon, Poezias)

en dito momento balde la setensia. (Gaon, Poezias)

demando del rey baldar la mala sentensia i suerte (La segunda Ester, 1911)

I todas malas sentensias de Aman las baldo. (La segunda Ester, 1911)

Verdad: minag Israel Tora; ma segun es la ora, en ora de azer por el Dio mizmo un din balda djudio. (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


A Dio, kon tu sensia balda esta setensia (Purim, De-Fes, sig. 18)

Esklavos vendidos, a tu mandado siempre lo an baldado, a mi no me estiman no se en ke se ariman (Purim, De-Fes, sig. 18)

Vieron toda la konpanya komo baldo esta setensia enpesaron alavarla: ''Bendicha madre ke salio de eya Eliau'' (Koplas de Eliau, sig. 18)

Tova meldo koza alta, de esto muncho se espanta, siendo ke las mitsvot baldo, yiten lanu a este bien. (Donme, sig 18)

planta en mi penserios tu temor, setensia sovre mi setensias buenas i balda de sovre mi setensias malas (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

Luego 'Ester dos mosas tomo, delante Ahashverosh se paro, i en sus ojos el Dio la engrasio. Le Disho: demanda, senyora, ke tu voluntad no la baldo, no. (sova semahot, Livorno 1782)

Respondio 'Ester: yamen a 'Haman i venga agora, i konbite se arme en esta ora. Le Disho el rey: si, senyora, ke tu dicho no la baldo, no. (sova semahot, Livorno 1782)ספרות תורנית Literatura relijioza


kere ke tornen en teshuva i balden la mala setensia, (Meam Loez Bereshit)

Vera por baldarlo i esgombrarlo kon teshuva shelema (Shevet musar, Const. 1740)

I todo el ke akonseja sovre nos i sovre Israel konsejo ke non el bueno i pensamiento ke non el bueno, balda su konsejo (Tefilat kol Pe,1891)

i baldo konsejo de djentes, vedo pensamientos de puevlos. I fue dicho: akonsejad konsejo i sera baldado, avlad koza i no se afirma, ke kon nos el Dio. (Tefilat kol Pe,1891)

El ke kavzara a baldar la fragua del bet amikdash sera derrokado el madero de su kaza i sera enforkado (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Por esto se le afirmo la maldision a Haman i sus ijos ke fueron enforkados en el madero del bet amikdash por avizo ke todo el mal les vino porke baldaron la fragua del bet amikdash (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

i le troko el nombre para baldarle la muerte i le echaron nombre muevo (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Dishe: los esparzire, are baldar de entre los ombres la membrasion de eyos: (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Un dover emperiozo pezga duramete sovre mi, una djura ke no puedo baldar me ata (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


Ma esta vez sos muhrah por baldar tu veluntad i por aprimir a tu yeser kede por afirmar la misva. (Sipure Noraot,1885)

i lo tenian por hen esto kada anyo kon goral a ken le kaiya el mazal i no pudieron de baldar esta gezera kon moneda de ninguna manera (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula kuando vee kriatura ke rie durmiendo: ke le de kon el dedo en la boka i kon esto le balda la Lilit de la kriaturs (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula para la mujer prenyada kuando estara en el mez noveno ke tome tevila i kon esto balda de el ninyo todo modo de espiritos malos i todos los males ke vido en su prenyez (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para baldar el prenyes: tsoa del arnevet balda el prenyes (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para baldar los fichizos a un ombre ke non puede venir sovre su mujer: ke vaya i ke urine sovre un monton de aguas ke aboltan la rueda del molino i ke no avle dela ora ke va al molino asta ke torna a su kaza i ke tome un aniyo de oro de ufaz i ke urine por el burako del aniyo 3 vezes (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para ken esta afechizado ke tome diente de onbre muerto i ke se enkolge en la garganta o ke lo yeve atado enel vestido i baldara el fechizo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula kuando vee kiriatura ke riye durmiendo: ke le de kon el dedo en la boka i kon esto le balda la Lilit de la kriatura (manus. Papo, Sarajevo 1840)