חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

54490 ערך מספר

entrada numero 54490

ayuda f.

חוקן; עזרה, סיוע, תמיכה, סעד

echar ayuda

לעשות חוקן

ayuda se esta echando por ti

לא איכפת לו ממך

ni el Gran Sinyor en su ayuda

אפו בשמים - חושב עצמו במעלה גבוהה מן השולטן

ni el guerko en su ayuda

חושב עצמו לפיקח ומרושע יותר מן השטן

ni perro en su ayuda

גרוע מכלב רחובדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


venir en ayuda a un amigo (Nehama)

kon ayuda del Dio (Nehama)פתגמים Refranes


El rey esta hazino, al vizir le echan las ayudasשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Dio este en tu ayuda i kumpla tu demanda (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


i kon ayuda del Alto este ijo le nasio. (Toledo, Koplas de Yosef)

Bendicho el Dio de la Altura sienpre estuvo en su ayuda les enbio una chuma empesaron a morirsen para modre de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Kon ayuda del Dio alto ke no mos aga nada falto; lo alavo i lo kanto, ke le tenemos ke dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

Non pensas a tu padre ni mizmo a tu madre / ke yoran manyana i tadre / siendo yevan amarguras / i tienen sekaturas / i tu non vienes en sus ayuda (La Amerika, 1914)ספרות תורנית Literatura relijioza


les pagava bien para ke estuvieran en su ayuda. (Meam Loez Bereshit)

Ke savresh ke es ayuda grande a la presona i muncho provecho de mirar al sielo (Meam Loez Bereshit)

siendo ya estan en pas kon Israel sierto viene Yeoshua en ayuda de los givonim (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

dize el menor kon ayuda del Dio el grande el barragan i el temerozo vos deklarare las mitsvot (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


desho a dona Oro fija de dona Klara ben-Shehem para ayuda de su dota sien duk[ados] (Torat Emet, Venezia 1626)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

No ay otro komo el Dio de Yeshurun, ke kavaya en los sielos para tu ayuda, i kon su losania sovre la nuves. (Biblia, Const. 1873)

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

No ay otro komo el Dio de Yeshurun, ke kavaya en los sielos para tu ayuda, i kon su losania sovre la nuves. (Biblia, Const. 1873)

Maldizid a Meroz, disho el andjel de A'; maldizid kon maldision a sus moradores; porke no vinieron en ayuda de A', en ayuda de A' kontra los barraganes. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ultimamente, kuando la Universidad de Harvard izo yamada porke vinieran en su ayuda, los djudios fueron los mas djenerozos (El Tiempo, 1924)

El djudaizmo amerikano kontinuo, este anyo tambien, a venir en ayuda de los djudios de la Evropa oriental (El Tiempo, 1924)

la mas ayuda ideal tenían muestras balabayas i lo topavan en el pastel tradisional. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

No es alesensiada la entrada a djente ke obtienen ayuda para gastes de sus viaje para aki de algunas sosietas de bienvoliensa (La Amerika 1910)

Por grande ventura paso un vapor viniendo de Cuba del kual el kapitan era djudio i kon ayuda de la telegrafia sin filo sistema Markoni dio a entender Vilman su situasion kritika (La Amerika 1910)

el save resolver de kavesa sin la ayuda dela eskritura los problemas los mas difisiles dela aritmetika (El Tiempo, 1896)ספרות עממית Literatura popular


despues les disho el rav a los haverim: lo ke vesh azer de mi, ansi aze i vozotros; disheron: enenu leha, ayuda del Dio esperamos (manus. Papo, Sarajevo 1840)