חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

520 ערך מספר

entrada numero 520

abasteser v.

סיפק, כילכל, ציידדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Para abasteser la kumanya es menester de penar sus venti unyas (Moscona)

lavora de dia i de noche para abasteser a su famiya (Nehama)פתגמים Refranes


Abastese sopa para tanta arremo bokaקופלאס Koplas


ken puede abasteser por alavar tus senyales (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Viendo ke las finansas del Estado eran muy flakas i no permitian de abasteser a los menesteres de las universidades del pais, (El Tiempo, 1924)

Topatesh kual farmasista abastesio el tosigo de asid de plomo? (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Agora el devia abasteser a todos los menesteres de la kaza. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Esto era un avanso echo por eya, por abastesera los primeros gastes. (Nantes, Tel Aviv 1952)