חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto

Back to main page of Maaleh Adumim Institute

 

מכון מעלה אדומים

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה

מילון מקיף היסטורי

מאת ד"ר אבנר פרץ

 

El Instituto Maale Adumim

Trezoro de la Lengua

Djudeoespanyola - ladino

durante todas las Epokas

Diksionario Amplio Istoriko

Por el Dr. Avner Perez

Maaleh Adumim Institute

Comprehensive Historical

Dictionary of Ladino Lenguage

By Dr. Avner Perez

 

 

 

 

 

 

תצוגה
Prezentasion
Presentation

 

חיפוש במילון
Bushkida dentro del diksionario
Searching the dictionary

 

 

חיפוש בערכים האנגליים
Bushkida de entradas en inglez
Searching the English entries

 

 

חיפוש בכתיב העברי
Bushkida dentro la ortografia ebrea
Searching the Hebrew transcription

 

 

חיפוש בערכים העבריים
Bushkida de entradas en ebreo
Searching the Hebrew entries

 

 

מילון הניבים וצירופי הלשון
Diksionario de lokusiones i ekspresiones
Dictiobary of idioms and word combinations

 

 

מילון המובאות: דיגומים מילוניים
Diksionario de sitasiones: Enshemplos leksikales
Citations dictionary: Lexical samples

 

 

מילון המובאות: שירה קלאסית ודרמה
Diksionario de sitasiones: Poezia klasika i Drama
Citations dictionary: Drama and clasic poetry

 

 

מילון פתגמי לאדינו
Diksionario de sitasiones: Refranes
Citations dictionary: Proverbs

 

 

מילון המובאות: קופלאס ופיוטים
Diksionario de sitasiones: Koplas
Citations dictionary: Coplas and liturgy

 

 

מילון המובאות: ספרות תורנית
Diksionario de sitasiones: Literatura relijioza
Citations dictionary: Religious literature

 

 

מילון המובאות: ספרות השו"ת
Diksionario de sitasiones: Responsa
Citations dictionary: Rabbinical questions and answers

 

 

מילון המובאות: תנ"ך משנה ומדרש
Diksionario de sitasiones: Biblia, Mishna, Midrash
Citations dictionary: Bible, Mishna and Midrash

 

 

מילון המובאות: רומנים ועיתונות
Diksionario de sitasiones: Novelas i Periodizmo
Citations dictionary: Novels and press

 

 

מילון המובאות: ספרות עממית
Diksionario de sitasiones: Literatura popular
Citations dictionary: Popular literature

 

 

סגולות ותרופות עממיות
Segulot i Melezinas populares
Popular mascots and remedies

 

 

המטבח הספרדי – מתכונים
El Gizado Sefaradi – Rechetas
The Sepharadic cuisine – Recipes

 

 

 

Albert