חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 

 

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

חיפוש בערכים העבריים

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Bushkida de entradas en ebreo

Segun el orden alfabetiko

 

 

 

רשום שתי אותיות או יותר. ניתן לרשום צירופי מילים

הכנסת מרווח לאחר האותיות שהוקשו תביא לאיתור מילים המסתימות בצירוף שהוקש

Eskrivir dos letras o mas. Se puede eskrivir varias palavras ke se sigen

Un espasio despues de la ultima letra eskrita dara las palavras terminadas por la combinasion de letras entrada

 

ערכים ראשיים

Entradas prinsipales

פירוש

ערך

מפתח

esplikasion

entrada

indeks

ל-, אל, ב-

a prep.

10

מה? כן?

a? interog.

30

עטיפת צמר (גלימה) כפרית בלקנית פשוטה

abá (t.) f.

40

חייט חלוקי צמר בלקנים

abadjí (t.) m.

50

חייטות/ייצור חלוקים בלקניים

abadjilik (t.) m.

60

מאודה

abafado (port.) adj.

70

כלי להחנקת אש, משנק

abafador (port.).

80

השתנקות

abafamiento (port.) m.

90

החניק, שינק, כיבה; אידה (בישל באדים)

abafar (port.) v.

100

השתנק, נחנק,

abafarse (port.) v. refl.

110

בשפע רב, בהגזמה

abafir adv.

120

צוהר, אשנב, חלון אוורור

abajá/abadjá (t.) m.

130

אהיל; תריס; מצחיה

abajur/abajú/abadjú/abadjur (fr.) m.

140

נכה, בעל מום, משותק

abaldado adj.

150

ביטל; הפך מישהו לבעל מום/נכה, שיתק; ביטל גזירה

abaldar v.

160

השתתק; נעשה משותק/בעל מום; התבטלה גזירה

abaldarse v. refl.

170

נטוש, עזוב

abandonado adj.

180

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

abandonar v.

190

נעזב, ננטש, נזנח; הופקר בידי

abandonarse v. refl.

205

עזיבה, נטישה, זניחה; עזובה, הזנחה, הפקרה

abandono m.

210

ביחד

abarabar (t.) adv.

220

הוזיל, הוריד את המחיר

abaratar v.

250

לא לצאת ראש עם מישהו

abash- no sale abash (t.)

260

נזלת, הצטננות, התקררות; ירידה, מורד, מדרון, שיפוע, שֵׁפֵל

abashada f.

280

מנוזל, מצונן; שנפל, ירוד

abashado adj.

290

מתחת לשולחן, בסתר

abashamano/d'abashamano

300

מצונן

abashamentado/abashamientado adj.

310

ירידה; הורדה

abashamiento m.

320

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

abashar v.

330

הנמיך קומתו, הצטנע

abasharse v. refl.

350

מטה, למטה

abasho adv.

360

abasta! cf. basta!

430

שַׁדַּי, אלהים

abastado - El Abastado

440

מקולקל, נשחת

abastadreado adj.

450

קלקל, השחית

abastadrear v.

460

כמות מספקת, מספיק

abastansa (it.) f.

470

abastante cf. bastante

480

הספיק

abastar v.

490

היכה במקל

abasterear v.

500

ספק, משביר

abastesedor/dera n.

510

סיפק, כילכל, צייד

abasteser v.

520

סיפק צרכי עצמו, התכלכל

abasteserse v. refl.

530

מספיק, די הצורך

abastesiente adj. & adv.

540

הספקה, אספקה, צידה

abastesimiento m.

550

כמות מספקת

abastisión f.

570

הספק; כמות מספקת

abasto m.

580

בטש, הידק (בד בתעשית הבדים)

abatanar v.

600

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

abatido adj.

610

דכאון, דכדוך, יאוש; תשישות, החלשות, התמוטטות; תדהמה

abatimiento m.

620

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

abatir v.

630

נדכָּא (נעשה מדוכא), נחלש; התמוטט; כמש, נבל

abatirse v. refl.

650

דכאון, תשישות

abatisión f.

660

נבח

abayar v.

665

שוטה, טיפש; גס רוח, חסר נימוסים

abdal (t.) m.

680

רחצה טכסית של מוסלמי לפני התפילה

abdest (arab.) m.

685

התפטר, פרש

abdikar v.

690

התפטרות, הסתלקות מכס המלוכה

abdikasión f.

700

כיור

abdizlik (t.) m.

710

ובכן!

abe! interj.

720

לחינם, לשוא, בלי תועלת

abech (t.) adv.

730

מציל חייו של מישהו, מושיע; בעל צדקה, גומל חסדים

abediguador m.

740

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

abediguar v.

750

הוחיה, הוקם לתחיה; קם לתחיה

abediguarse v. refl.

755

דבורה

abeja f.

760

אלפון

abesedario m.

765

אשוח

abeto m.

767

מושקה

abeverado adj.

769

abevrador cf. abrevador

770

abevradura cf. abrevadura

780

abevrar cf. abrevar

790

abevrarse cf. abrevarse

800

abezba cf. bezba

810

abidiguar cf. abediguar

820

מוכשר, זריז, מיומן, מנוסה, כשיר

abil adj.

830

זריזות, כשרון, מיומנות, חריצות, תבונת כפים, כשרוניות

abilidad/abilitá f.

840

בזריזות, במיומנות

abilmente adv.

850

קלקל

abimar (fr.) v.

860

מוצמד

abinado adj.

865

אביר, בעל כח

abir (ebr.) adj.

870

abirsiar cf. albersiar

880

תהום

abismo m.

890

תהומי

abisal adj.

892

אתיופיה, חבש

Abisinia f.

895

אתיופי, חבשי

abisinio/abisiniao m. & adj.

897

מיושב

abitado adj.

915

תושב, דייר

abitante n.

920

גר, התגורר

abitar v.

930

מגורים, בית, דירה

abitasión f.

940

מתאים למגורים

abitavle adj.

950

מורגל

abituado adj.

960

רגיל, נהוג, שגרתי, שכיח

abitual adj.

970

כרגיל, באופו רגיל, בצורה שגרתית

abitualmente adv.

980

הרגיל, לימד

abituar v.

990

התרגל

abituarse v. refl.

1000

הרגל, נוהג, מנהג

abitud (fr.) f.

1010

abizba cf. bezba

1020

abizmo cf. abismo

1030

מרוכך

ablandado adj.

1040

מרכך

ablandador/dera adj.

1050

ריכוך, התרככות

ablandamiento m.

1060

ריכך

ablandar v.

1070

התרכך

ablandarse v. refl.

1080

ריכך

ablandeser v.

1090

כריתה, קטיעה

ablasión f.

1100

ablokar cf. blokar

1110

טבילה

ablusión f.

1120

מסירות נפש, התמסרות

abnegasión f.

1130

עורך דין, פרקליט, סניגור

abogador/abogado m.

1140

גחון, כפוף

abokado adj.

1150

התכופפות, השתוחחות

abokamiento m.

1160

היטה, כפף, הרכין

abokar v.

1170

גחן, התכופף, רכן, היטה עצמו, השתחווה; נעתר; נכנע, השפיל עצמו

abokarse v. refl.

1190

המום; מת

abolado adj.

1200

עף, טס, ריחף, עופף, ריחף, פרחנמלט במהירות

abolar

1210

מתעשר, עשיר חדש

aboldjeado (t.) adj.

1220

נתן אשראי, נתן אמצעים

aboldjear (t.) v.

1230

השיג רווחה כלכלית

aboldjearse v. refl.

1240

ביטל

abolishir v.

1245

ביטול

abolisión f.

1250

abolo cf. bolo

1260

הפנית גו מהירה; שאלת אגב להוצאת אינפורמציה

aboltada f.

1270

התהפכויות, תזוזות בלתי פוסקות (למשל בשינה)

aboltadero m.

1280

הפוך, שנהפך ל-; מומר, משומד, כופר, דונמה (חסיד שבתי צבי)

aboltado adj.

1290

היפוך

aboltadura f.

1300

aboltaluna cf. aboltavela

1310

מהפך, תפנית, היפוך, התהפכות, שינוי, חילוף; המרת דת

aboltamiento m.

1320

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

aboltar v.

1330

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

aboltarse v. refl.

1340

בלתי יציב, הולך אחר הרוח, "שבשבת", אופורטוניסט, סתגלן

aboltavela adj.

1350

שבשבת; גם כינוי למי שמחליף דעתו לפי הרוח הנושבת

aboltavela f.

1360

הפך

aboltorear v.

1370

תעב

abominar v.

1380

תועבה

abominasión f.

1390

מאוס, נתעב, מתועב, נבזה, משוקץ, מעורר גועל, שנוא, דוחה

abominavle adj.

1400

באופן מאוס/נתעב

abominavlemente adv.

1410

נרגע, נחלש (סערה)

abonachear (it.) v.

1420

מנוי/חתום (על כתב עת וכו')

abonado adj.

1430

abonamento cf. abonamiento

1440

הימנות/חתימה (על כתב עת וכו')

abonamiento m.

1450

abonansado cf. abuenansado

1460

החתים (על כתב עת וכו'); עשה הנחה, הוריד מחיר

abonar v.

1470

חתם/נעשה מנוי (על כתב עת וכו'); "נתקע"; הפחית, עשה הנחה

abonarse v. refl.

1480

שפע, שפעה, ריבוי

abondansa/abondansia f.

1490

שופע, מצוי בשפע, פורה

abondante adj.

1500

שפע

abondar v.

1510

שפע, שובע

abondo m.

1520

שיפור, השבחה

aboniguamiento m.

1530

גומל חסד (נאמר עלאלהים)

aboniguán m.

1540

שיפר, השביח; עשה טוב, גמל טוב, היטיב

aboniguar v.

1550

הוטב, השביח, השתפר

aboniguarse v. refl.

1555

הימנות/חתימה (על כתב עת וכו'); הנחה, הפחתה, זיכוי

abono m.

1560

נגע ב-, השיק ל-; עגן

abordar v.

1570

נגיש; ניתן להשגה

abordavle adj.

1580

שונא

aborresedor m.

1585

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

aborreser v.

1590

נשנא (היה שנוא)

aborreserse v. refl.

1600

מתועב, שנוא, משוקץ

aborresido adj.

1610

מתועב, נתעב

aborresiente adj.

1615

שנאה, איבה, טינה, תעוב, מיאוס

aborresimiento m.

1620

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

aborresión f.

1630

מאוס, נתעב, מתועב

aborresivle adj.

1640

aborrisión cf. aborresión

1650

abortar cf. avortar

1660

aborto cf. avorto

1670

הקיא

abosar v.

1680

קיא

aboso m.

1690

abotarho cf. abudaraho

1700

מכופתר

abotonado adj.

1705

כלי רכיסה/כיפתור

abotonador m.

1710

רכיסה, כיפתור; מערכת כפתורים; כפתור קישוט

abotonadura f.

1720

כפתור, רכיסה

abotonamiento m.

1725

כיפתר, רכס

abotonar v.

1730

התכפתר, כיפתר עצמו; עמד על המשמר

abotonarse v. refl.

1740

מטופש; טיפש

abovado adj.

1750

חריטה על מתכת

abovadura f.

1760

הטפיש; שיטה

abovar v.

1770

השתטה

abovarse v. refl.

1780

abramila cf. avramila

1790

חיבוק

abrasada f.

1800

מחובק

abrasado adj.

1805

התחבקות, התגפפות

abrasamiento m.

1810

חיבק

abrasar v.

1820

התחבק

abrasarse v. refl.

1830

התגפפות, התחבקות מוגזמת

abrasatina f.

1840

התגפפויות

abrasijos m. pl.

1850

חיבוק

abraso m.

1860

abrashay cf. ibrish/ibrishim

1865

הבעיר, הדליק, הצית, שילהב

abrazar v.

1870

ניצת, נדלק, השתלהב

abrazarse v. refl.

1880

שוקת

abrevadero m.

1890

משקה הצאן

abrevador m.

1900

השקיה (צאן וכו')

abrevadura f.

1910

השקה; השקה הצאן

abrevar v.

1920

שתה

abrevarse v. refl.

1930

abrevasión cf. abreviasión

1940

מקוצר, תמציתי, מתומצת

abreviado adj.

1950

קיצור, ראשי תבות

abreviadura f.

1960

קיצור, צמצום

abreviamiento m.

1970

קיצר, צמצם, תימצת

abreviar v.

1980

קיצור, ראשי תבות

abreviasión f.

1990

חוסה, מסתופף

abrigado adj.

2000

מקלט, מחסה

abrigamiento m.

2010

חוסה

abrigante m.

2020

נתן מחסה, הגן

abrigar v.

2030

תפס מחסה, חסה בצל,התגונן

abrigarse v. refl.

2040

מקלט, מחסה

abrigo m.

2050

משמש

abrikok m.

2070

עץ משמש

abrikokero m.

2080

התכפתרות, כיפתור;התחברות יחד

abrochamiento m.

2090

כיפתר, רכס; התחבר

abrochar v.

2100

abronzado cf. bronzado

2105

abrosh cf. brosh

2110

פריפה, מהדק

abroshet m.

2120

תלול, משופע

abrupto adj.

2130

העדרות, נפקדות; העדר

absensia f.

2140

נעדר, נפקד

absentarse v. refl.

2150

נעדר, חסר, נפקד

absente adj.

2160

מורסה

abseso m.

2165

מחילה, כפרה

absolusión f.

2170

לחלוטין, לגמרי, בהחלט, מכל וכל, באופן מוחלט

absolutamente adv.

2180

אבסולוטיזם, שלטון בלתי מוגבל

absolutizmo m.

2190

מוחלט; רודני, שרירותי (שלטון אבסולוטי)

absoluto adj.

2200

ספוג, שקוע (במחשבות/בעבודה)

absorbado/vado adj.

2210

ספג, קלט, בלע

absorbar v.

2220

ספיגה, קליטה, בליעה

absorbsión f.

2230

נמנע

abstener/abstenerse v./v. refl.

2240

המנעות

abstensión f.

2250

פרישות, נזירות, הנזרות

abstinensia f.

2260

הפשטה

abstraksión f.

2265

אבסטרקטיות

abstraktizmo m.

2267

מופשט, אבסטרקטי

abstrakto adj.

2270

גיחוך, חוסר הגיון, אבסורדיות

absurdidad/absurditá f.

2280

מגוחך, בלתי הגיוני, חסר הגיון, נטול הגיון, אבסורדי

absurdo adj.

2290

דוכיפת

abubiya f.

2295

abuchunar cf. abotonar

2300

קוויאר יבש, ביצי דגים מיובשות

abudaraho m.

2310

abudaranu cf. abudaraho

2320

abudjunar cf. abotonar

2330

טוב לב, נעים

abuenansado adj.

2340

מנופח, נפוח

abufado adj.

2350

ניפוח, התנפחות

abufamiento m.

2355

ניפח; תפח, צבה

abufar v.

2360

התנפח; תפח, צבה

abufarse v. refl.

2370

נפיחות, תפיחה; התנפחות

abufasión f.

2380

נטוי, משופע

abukí adj.

2390

הגדיל, ניפח

abultar v.

2400

ניקב, חורר

aburakar v.

2410

סובב, עיקם

aburear v.

2420

aburlar cf. burlar

2430

abutarano cf. abudaraho

2440

abutargo cf. abudaraho

2450

הגיע למטרה, הצליח

abutir v.

2460

ניצל, ניצל לרעה; הגזים, עבר את הגבול; השתמש באופן לא הוגן; התעלל

abuzar v.

2470

באופן מוגזם, בצורה מופרזת

abuzivamente adv.

2480

מוגזם, מופרז, בלתי צודק; נצלני

abuzivo adj.

2490

ניצול לרעה, שימוש לרעה; הגזמה, עודף, יתר

abuzo m.

2500

משתוקק, רעב מאוד

ach (t.) adj.

2510

גרזן, קרדום

acha f.

2520

achak cf. achake

2530

תירץ, חיפש תרוצים

achakar v.

2540

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

achake m.

2550

achakear cf. achakar

2555

achakento cf. achakozo

2556

בגלל, מפני ש-, בשל

achakes conj.

2557

עדין, שביר, רופף; שבריאותו רופפת, חשוף למחלות; מבקש תרוצים; מועד לגנוב, לעשות מעשים לא ראויים, אינו ראוי לאמון, יש לנהוג בו זהירות

achakozo adj.

2600

תפס, אחז, לכד

achapar (it.) v.

2610

שטוח

achatado (it.) adj.

2620

שיטח, רידד

achatar (it.) v.

2630

achento (it.) cf. aksento

2635

הבחין, שם לב

acherkarse v. refl.

2640

מוסכם

achetado (it.) adj.

2650

מקבל שטר החוב

achetador (it.) m.

2660

הסכים, נענה, נעתר, קיבל, השלים עם

achetar (it.) v.

2670

הסכמה, קבלה, העתרות; רשות כניסה

achetasión (it.) f.

2680

מקובל, מתקבל על הדעת

achetavle (it.) adj.

2690

הסכמה, הסכם

acheto (it.) m.

2700

בהיר

achik (t.) adj.

2710

בבהירות, בבירור

achik (t.) adv.

2720

מוקטן, ממוזער, מגומד

achikado adj.

2735

מזעור

achikaniento m.

2737

הקטין

achikar v.

2740

התגמד; הצטמק; קטן

achikarse v. refl.

2745

בגלוי, תחת כיפת השמים

achiktá (t.) adv.

2748

פיקח

achikyoz (t.) adj.

2750

תחבולה ערמומית; "חריפות" (באירוניה)

achikyozluk (t.) m.

2760

אדם שהשכיל/הרחיב דעתו/התפתח/נעשה משוחרר/שנעשה מודרני

achileado (t.) adj.

2770

הבהיר, לימד

achilear (t.) v.

2780

נעשה בהיר; נעשה עצמאי, השתחרר; נעשה משוחרר/מודרני, התפתח

achilearse (t.) v.

2790

בפתיחות רבה

achita (t.) adv.

2800

achochar cf. achatar

2810

דגר על הביצים

achokar v.

2820

achukar cf. achokar

2830

מתרווח, יושב בנוחות; יושב בכבדות; יושב ישיבת כריעה

achunkado adj.

2840

achunkalado cf. achunkado

2850

הושיב (בצורה גסה/מזלזלת); כרע

achunkar (vulg.) v.

2860

ישב בכבדות - מכוון למי שהתיישב שלא לרצון; התישב בכריעה; נהפך לנכה

achunkarse (vulg.) v. refl.

2870

גרגרן, זולל וסובא

achyoz (t.) adj.

2890

עד היום

ad ayom (ebr.) adv.

2900

אינו מבחין בין פה לשם - בור ועם הארץ

adá (t.) - no saver ni adá ni buradá

2905

אי

ada (t.) f.

2910

מטלטלין

adalé (t.) m.

2920

שמחה, עליזות; גיבוב כלים וחפצים

adalet (t.) m.

2930

אדם, בן אדם; אף אחד

adam (ebr.) m.

2950

יאה, מתאים

adamakilí (t.) adj.

2960

adanear cf. dayanear

2970

עצר עצמו, נמנע, התאפק

adanearse v. refl.

2980

מתאים, שהסתגל

adaptado adj.

2990

סיגל, התאים, תאם את

adaptar v.

3000

הסתגל, התאים עצמו

adaptarse v. refl.

3010

הסתגלות, התאמה; עיבוד; אימוץ

adaptasión f.

3020

ניתן להתאמה

adaptavle adj.

3030

אדר, חודש אדר

adar (ebr.) m.

3040

מגן עור

adarga f.

3050

התגונן, התעטף בשריון

adargarse v. refl.

3060

בעל אותו שם

adash/adasho (t.) m.

3070

הדסים

adasim (ebr.) m. pl.

3080

adebasho cf. debasho

3090

לענה; כינוי למשהו מר מאוד

adefla f.

3100

גחן

adeladarse v. refl.

3110

מראש, במוקדם

adelantadamente adv.

3120

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

adelantado adj.

3130

התקדמות, קידמה, שיפור, קידום; הקדמה, ראית הנולד

adelantamiento m.

3150

התקדם, השתפר; הקדים, קידם

adelantar v.

3160

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

adelantarse v. refl.

3170

adelante cf. adelantre

3180

מקדמה (בריצה, תחרות); עדיפות; שיפור

adelanto m.

3190

קדימה, לפנים, הלאה

adelantre adv.

3200

adelfa cf. adefla

3240

כחוש, רזה, שרזה, שנעשה דק

adelgazado adj.

3250

רידוד, ריקוע; הרזיה; הידקות (להעשות דק)

adelgazamiento m.

3260

רידד, ריקע, עשה דק, הרזה; כחש

adelgazar v.

3270

רזה, נעשה דק, התרדד, התעדן; התמעט, הצטמצם

adelgazarse v. refl.

3280

adelka cf. adefla

3290

חוץ מזה, מלבד זאת, לבד מ-, יתר על כן

además adv.

3300

חסיד, מצדד

adepto adj.

3310

פנה ימינה

aderechar v.

3320

בסביבת

aderedor- aderedores de

3330

הצמדות; הצטרפות (למפלגה, תנועה)

aderensia f.

3340

חבר (באגודה וכו')

aderente m.

3350

aderesar cf. adresar

3360

יישר

aderesar/aderezar v.

3365

aderesarse cf. adresarse

3370

adereso cf. adreso

3380

נטיה לראות את הצד החיובי של הדברים

aderiadilik (t.) m.

3390

aderiento cf. adientro

3400

היה חבר ב-, הצטרף אל

aderir v.

3410

aderyadilik (t.) cf. aderiadilik

3420

מוכשר, מנוסה, בעל נסיון; מאולף

adestrado adj.

3430

רכש נסיון; אילף

adestrar v.

3440

מנהג

adet (t.) m.

3450

adetrás cf. detrás

3460

חייב, מחוייב

adevdado adj.

3465

היה לבעל חוב

adevdarse v. refl.

3470

נטל עליו מחוייבות

adevitar v.

3480

חברות (באגודה וכו')

adezión f.

3490

רשות, התר

adia (gr.) f.

3500

דחה ליום אחר

adiar (port.) v.

3510

ב-

adientro prep.

3520

בפנים, בתוך, בקרב; פנימה

adientro adv.

3530

שלום, להתראות

adío (it.) m.

3570

הו אלהים!

adió! interj.

3590

הוספה, צירוף, תוספת; חיבור (חשבון)

adisión f.

3630

בנוסף לכך

adisionalmente adv.

3640

הוסיף, חיבר טור של מספרים

adisionar v.

3650

adivinador cf. endevinador

3660

adivinar cf. endevinar

3670

הגדת עתידות

adivinasión f.

3680

adivino cf. indivino

3690

האמנם? היתכן?

adjabá? (t.) interog.

3700

מגיע לו!

adjadisa! interj.

3710

מפתיע, מוזר, מעורר השתאות

adjaib (t.) adj.

3720

טירון, ירוק, בלתי מנוסה

adjamí (t.)

3740

חוסר נסיון; שגגה (מחוסר נסיון); עזות פנים

adjamilik (t.) m.

3750

תואר השם, שם תואר

adjektivo m.

3760

adjele cf. adjile

3770

פרסי

adjem (t.) m.

3780

פָּרָס

Adjem (t.) m.

3790

מחברת; תוכן; סדר יום; לוח זמנים

adjenda f.

3800

לעזאזל!

adjenimol! (t.) interj.

3810

adjenoyarse cf. endjenoyarse

3817

סוכנות

adjensia f.

3820

סוכן, מיופה כח

adjente m.

3830

adjetivo cf. adjektivo

3840

אומלל, נתון לרחמים

adjideado adj.

3850

רחמים, חמלה, רחמנות

adjideamiento (t.) m.

3860

ריחם

adjidear (t.) v.

3870

ריחם, נכמרו רחמיו, התמלא חמלה

adjidearse (t.) v. refl.

3890

חמלה, רחמים

adjideasión (t.) f.

3900

רחום, חנון, רחמן

adjideozo (t.)

3910

adjilá cf. adjilé

3920

דחוף

adjilé (t.) adj.

3930

בדחיפות, במהירות

adjilé (t.) adv.

3940

חפזון, פזיזות, מהירות

adjilé (t.) f.

3950

הזדרז, מיהר, נחפז

adjilearse (t.) v. refl.

3965

זריז, מהיר; פזיז, נחפז, ממהר

adjiledjí/adjilelí (t.) adj.

3970

ירד/כרע על ברכיו

adjinoyarse v. refl.

3980

עצוב, עגום, מדוכא

adjís (t.) adj.

3990

צער, עצב, עגמה; כעס

adjizlik (t.) m.

4000

התבדח

adjokarear v.

4005

דחייה

adjornamiento m.

4010

דחה

adjornar v.

4015

בו ביום, באופן מעודכן

adjorno (it.) adv.

4020

שיפוט, שפיטה

adjudikasión adj.

4027

adjunta cf. djunta

4030

מחברת (שמות, פרשת ויקהל) - מקום חיבור של שתי יריעות

adjuntadera f.

4035

מחובר, מלוכד, מאוחד, מצורף, מוצמד, נלווה

adjuntado adj.

4040

מזכיר כינוס; מכנס; חוסך

adjuntador m.

4050

חיבור, צירוף, איחוד, היתוך; אסיפה, התכנסות, כינוס; הצטרפות, התחברות, התאחות; ייחוד, הזדווגות

adjuntamiento m.

4060

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

adjuntar v.

4070

הצטרף; התכנס, התקבץ; התחבר, התאחד, התלכד, התאחה, התמזג, התווסף

adjuntarse v. refl.

4090

מכוונן

adjustador m.

4100

תוספת, השלמה

adjustadura f.

4110

הוספה, תוספת, השלמה, צירוף; התאמה

adjustamiento m.

4120

הוסיף, השלים, הגדיל; סידר; השלים פרטים כדי לעשות את הסיפור אמין

adjustar v.

4130

התווסף

adjustarse v. refl.

4135

הסכם; תוספת, השלמה

adjusto m.

4140

רכש, השיג

adkerir v.

4150

עדלידע

adlayada (ebr.) f.

4160

קיבל, הסכים, הודה

admeter v.

4170

מקובל, מוסכם

admetido adj.

4190

מינהלן, אמרכל, מנהל

administrador/dera n.

4200

ניהל

administrar v.

4210

מינהלה, מינהל, ניהול, הנהלה

administrasión f.

4220

מנהלי

administrativo adj.

4230

נערץ

admirado adj.

4240

מעריץ

admirador m.

4250

העריץ, הוקיר, התפעל מ-; התבונן

admirar (fr.) v.

4260

הערצה

admirasión f.

4270

נערץ; נהדר, נפלא

admiravle adj.

4290

בצורה ראויה להערצה

admiravlemente adv.

4300

אישור כניסה, דמי כניסה

admisión f.

4310

מתקבל על הדעת, סביר

admisivle adj.

4320

admitir cf. admeter

4330

איפה?, היכן?

adó? interog.

4340

פיסל, גילף, חטב

adolar v.

4350

כואב, חולה, "מיילל" (מתאונן על רוב כאב); כאוב, נעלב, נפגע

adolensiado adj.

4360

החליא, הכאיב

adolensiar v.

4370

חלה, נפל למשכב; התאנח מכאבים

adolensiarse v. refl.

4380

adolentado cf. adolensiado

4390

נאנח מכאב

adolentarse v. refl.

4400

התבגרות, בגרות

adolesensia f.

4410

adoleser cf. adolensiar

4415

adoleserse cf. adolensiarse

4417

adolesido cf. adolensiado

4420

התקשה, הקשיח

adolmar v.

4430

אלימות, חמס

adolme m.

4440

הפעיל אלימות

adolmear v.

4450

adolorar cf. adoloriar

4460

כואב, מלא צער

adoloriado adj.

4470

הצטער; כאב

adoloriar v.

4480

הצטער, התעצב

adoloriarse v. refl.

4490

adonarse cf. adornarse

4500

איפה? לאן?

adonde? interog.

4510

אימוץ

adopsión f.

4520

מאומץ

adoptado adj.

4530

אימץ

adoptar v.

4540

אימוץ, סיגול, קבלה

adoptasión f.

4550

מאומץ

adoptivo adj.

4560

מעריץ

adorador m.

4570

אהב אהבה עזה, היה מאוהב ב-, העריץ; עבד, האליל, סגד ל-

adorar v.

4580

הערצה; פולחן

adorasión f.

4590

נערץ

adoravle adj.

4600

adormemiento cf. adormesimiento

4610

adormentado cf. adormesido

4620

adormentar cf. adormeser

4630

התנמנם

adormentarse v. refl.

4640

הרדים; נמנם

adormeser v.

4650

הקהה; נרדם

adormeserse v. refl.

4660

רדום, חסר תחושה

adormesido adj.

4670

הרדמות, תרדמה, הרדמות יתר; הרדמה

adormesimiento m.

4680

adormido cf. adormesido

4690

מקושט, מעוטר

adornado adj.

4700

קשט, תפאורן, מעצב

adornador m.

4710

קישוט, ייפוי, נוי

adornamiento m.

4720

קישט, ייפה, סידר יפה, עיטר

adornar v.

4730

התקשט

adornarse v. refl.

4740

קישוט, עיטור, נוי; תכשיט, עדי

adorno m.

4750

היכן אתה? אייכה?

adote? interog.

4760

הורה, חינך

adotrinar v.

4770

מתוקן

adovado adj.

4780

מתקן, משפץ, תחזוקן

adovador/dera n.

4790

תיקון (התוצאה)

adovadura f.

4800

תיקון

adovamiento m.

4810

תיקן, שיקם, הטליא; השכין שלום, השלים (בין שני בני ריב)

adovar v.

4820

הסתדר

adovarse v. refl.

4830

לבֵנה (מיובשת בשמש)

adove m.

4840

אדרבא

adrabá (aram.)

4850

שרף (נחש שרף)

adreón adj.

4855

שרף, הבעיר, הדליק; בער

adrer /adrir v.

4860

בער, נשרף

adrerse v. refl.

4870

שלח, מען, פנה אל

adresar (fr.) v.

4880

פנה אל, פנה בדברים

adresarse (fr.) v. refl.

4890

מען, כתובת; נאום/מכתב המכוון למישהו

adreso (fr.) m.

4900

adridura cf. ardidura

4910

adriente cf. ardiente

4920

מכס

aduana f.

4930

תוף, מצילתיים

adufle m.

4940

נזיר

aduk (ebr.)

4945

שמחה גדולה

adula f.

4950

ממותק, מומתק, מרוכך

adulsado adj.

4960

המתקה, ריכוך, התרככות; הגשת דברי מתיקה

adulsamiento m.

4970

המתיק, ריכך, הקל; הגיש דברי מתיקה

adulsar v.

4980

התרכך; התכבד בדברי מתיקה

adulsarse v. refl.

4990

ניאוף, בגידה

adulterio m.

5000

נואף, מנאף

adúltero m. & adj.

5010

מבוגר, בוגר

adulto m.

5020

ששייך לתואר הפועל

adverbial adj.

5030

תואר הפועל

adverbio/adverbo m.

5040

התנגד

adversar v.

5050

יריב

adversario m. & adj.

5060

יריבות, ניגוד; צרה, פורענות

adversidad/adversitá f.

5070

אזהרה; תזכורת

advertensia f.

5080

הזהיר; הזכיר

advertir v.

5090

הגעה; עליה על כס המלכות

advenimiento m.

5095

עורך דין, פרקליט

advokat m.

5100

זקן, קשיש, בא בימים; מבוגר

aedado m. & adj.

5110

דמי מפתח

aera (gr.) f.

5120

משכיר בדמי מפתח

aeradjí (gr.) m.

5130

aerar cf. airear

5140

אווירי

aereo/aeriano adj.

5150

aero cf. aire

5160

שדה/נמל תעופה

aerodromo (fr.) m.

5170

מטוס, אווירון

aeroplan/aeroplano m.

5180

נמל תעופה, שדה תעופה

aeroporto m.

5190

פנה שמאלה, השמאיל

aeskierdar v.

5200

אדיבות, נימוס

afabilidad/afabilitá f.

5210

אדיב

afable adj.

5220

גחן (מן החלון או המרפסת)

afacharse (it.) v. refl.

5230

שעמום

afaká f.

5240

מנוחם; מרוצה

afalagado adj.

5250

מנחם

afalagador/dera n. & adj.

5260

נחמה, ניחומים; פיצוי

afalagamiento m.

5270

הרגיע, ניחם, ריצה, השקיט; נתן סיפוק

afalagar v.

5280

התנחם; הגיעו לידי הסכמה

afalagarse v. refl.

5290

ניחומים, תנחומים

afalagasión f.

5300

הרגעה, ניחום, תנחומים

afalago m.

5310

afalsar cf. afalsear

5320

מזוייף

afalseado adj.

5330

זייף

afalsear v.

5340

מפורסם, ידוע, נודע, בעל שם; רעב, משתוקק ל-

afamado adj.

5350

הפך (מישהו) למפורסם; הרעיב

afamar v.

5360

התפרסם, נודע, קנה לו שם

afamarse v. refl.

5370

עמל, סבל

afán m.

5380

סובל, מעונה; משלה עצמו

afanado adj.

5390

אשליה

afanamiento m.

5400

עייף, הרעיב; השלה

afanar v.

5410

התייגע עד מוות, הוציא כל כוחותיו; השלה עצמו, קיווה תקוות שוא

afanarse v. refl.

5420

afarrar cf. aferrar

5430

שבע

afartado adj.

5440

השביע

afartar v.

5450

שבע

afartarse v. refl.

5460

afatigado cf. fatigado

5470

afatigar cf. fatigar

5480

afatigarse cf. fatigarse

5490

afavle cf. afable

5500

אפאזיה, אבדן כושר הדיבור

afazia f.

5505

בעל רכוש

afaziendado adj.

5510

העשיר

afaziendar v.

5520

התעשר

afaziendarse v. refl.

5530

מכוער; מוקע, מגונה

afeado adj.

5540

מאשים, קטיגור

afeador m.

5550

כיער; הטיל דופי; נזף קשות

afear v.

5560

התכער; האשים את עצמו

afearse v. refl.

5570

מוטרד

afedentado adj.

5580

הטריד, הטריח

afedentar v.

5590

טרדה, אי נעימות; צרה

afedento m.

5600

סלח לי

afedersín/afedesín (t.) interj.

5610

הסריח, הצחין

afedeser v.

5620

התחיל להעלות צחנה

afedeserse v. refl.

5630

מצחין; מאוס, מעורר גועל

afedesido adj.

5640

שעמם, היה לטורח, עִייף

afeentar v.

5645

השתעמם, נמאס לו, התעייף

afeentarse v. refl.

5647

צרה, דאגה

afeento m.

5648

איפר, פירכס, קישט

afeitar v.

5650

התאפר, התפרכס, הצטבע

afeitarse v. refl.

5660

קישוט, עיטור; איפור

afeite m.

5670

חיבה, אהבה

afeksión f.

5690

מחבב; חביב, אהוד

afeksionado adj.

5700

חיבב, אהב, חשק

afeksionar v.

5710

גילה חיבה ל-

afeksionarse v. refl.

5720

מושפע, מרוגש, תוסס; נעצב; מעושה; פגוע, נגוע

afektado adj.

5730

השפיע; העציב, פגע ב-; נגע ללב; העמיד פנים

afektar v.

5740

התרגז; התלהב

afektarse v. refl.

5750

העמדת פנים, צביעות

afektasión f.

5760

מגלה חיבה; חביב, חם, רגשני, לבבי

afektuozo adj.

5770

התכערות, הכערה; האשמה

afeo m.

5780

עניין, מאורע; פרשית אהבים

afera f.

5790

aferim! (t.) cf. aferún!

5800

afermozear cf. afermoziguar

5810

afermozearse cf. afermoziguarse

5820

מיופה, מקושט

afermoziguado adj.

5830

ייפה, קישט, שיפר

afermoziguar v.

5840

התייפה

afermoziguarse v. refl.

5850

אחיזה, תפיסה

aferrada f.

5860

תפוס; נטרף מאהבה; שהודבק במחלה

aferrado adj.

5870

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

aferrar v.

5880

נתפס, נאחז; התאהב; התעמת עם; ''תפס'' מחלה

aferrarse v. refl.

5890

הידד! בראבו!

aferún! (t.) interj.

5900

שהפריעו לו, שהטרידוהו

afeshugado adj.

5910

הטרדה

afeshugamiento m.

5920

טורדני, מטריד; (על אוכל:) מעורר בחילה/סלידה

afeshugante adj.

5930

ליטף, פינק; פיתה, החניף; הטריד, הפריע (סלוניקי ויוגוסלביה), חנק בחיבוקים

afeshugar v.

5940

הטרדה, הפרעה; טירדה, שעמום; ליטוף, פינוק; פיתוי, חנופה

afeshugo m.

5950

מטריד, מפריע, מלאה; (על אוכל:) מבחיל, מעורר בחילה/סלידה

afeshugozo adj.

5960

שנהנה מאשראי

afiansado adj.

5965

בטח ב-; הבטיח; ערב ל-, נתן אשראי

afiansar v.

5970

התחייב; קיבל ערבות, קיבל אשראי

afiansarse v. refl.

5980

afietar cf. afeitar

5990

afietarse cf. afeitarse

6000

afiete cf. afeite

6010

מתאר, מצייר

afigurador adj.

6020

פסל

afigurador m.

6030

צייר, צייר דיוקן; פיסל, עיצב; שיווה בדעתו, שער בנפשו, צייר בדעתו, דמיין

afigurar v.

6040

דמיין, תאר לעצמו, צייר לעצמו, שיער, דימה

afigurarse v. refl.

6050

שיש לו ילדים; ילד מאומץ

afijado adj.

6060

אימוץ ילד; ריבוי ילדים

afijamiento m.

6070

אימץ (ילד)

afijar v.

6080

הוליד ילדים

afijarse v. refl.

6090

אפיקומן

afikomín/afikumín (ebr.)

6100

חבר במועדון, עמית

afiliado adj. & m.

6110

קיבל חבר באירגון/במועדון חברים

afiliar v.

6120

התקבל לאירגון/מועדון חברים

afiliarse v. refl.

6130

הצטרפות למועדון חברים

afiliasión f.

6140

אפילו

afilú (ebr.) conj.

6150

הכלבה

afilvanadura f.

6170

הכליב

afilvanar v.

6180

כדי ל-, במטרה ל-

afín de conj.

6190

מעודן, מרודד, שנעשה דק; שכחש

afinado adj.

6200

השמדה, הרס, חורבן

afinamiento m.

6210

עידן, עשה דק; הרעיב; סיים

afinar v.

6220

התעדן; כחש, סבל מתת תזונה; הרעיב עצמו - מקמצנות/מתוך רצון לרזות

afinarse v. refl.

6230

קבוע, יציב, תקוע

afinkado adj.

6240

נעיצה, תקיעה

afinkadura f.

6250

נעיצה, ייצוב, קביעה; התישבות, השתכנות התנחלות

afinkamiento m.

6260

תקע, נעץ

afinkar v.

6270

נתקע, ננעץ

afinkarse v. refl.

6280

כאב בטן, עצירות, מזון לא מעוכל שדבק בבטן; אידיאה פיקס, אובססיה; מוסר כליות, יסורי מצפון

afinko m.

6285

חולשות; יסורי רעב

afinos m. pl.

6290

אופיום; אדם דביק/בלתי נסבל/מטרד

afión (t.) m.

6300

חתום

afirmado adj.

6305

חותם, החתום

afirmador/dera n.

6310

קיום, מילוי, הגשמה (של נדר), התגשמות (איחול/נדר/תחזית)

afirmamiento m.

6320

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

afirmar v.

6330

התגשם, התממש, יצא לפועל (נדר/איחול/תחזית)

afirmarse v.

6340

הצהרה, טענה; אישור, התאשרות; תשובה חיובית; התגשמות

afirmasión f.

6350

בחיוב

afirmativamente adv.

6355

חיובי

afirmativo adj.

6360

שם לב, הבחין, ראה

afisar (it.) v.

6370

שלט, כרזה (פוסטר)

afish (fr.) m.

6380

afishugamiento cf. afeshugamiento

6390

afishugar cf. afeshugar

6400

afishugo cf. afeshugo

6410

afishugozo cf. afeshugozo

6420

עצירות

afitado m.

6430

קרה (מקרה נדיר, יוצא דופן), התרחש; גרם עצירות

afitar/afitarse v./v. refl.

6440

מקרה; קלקול קיבה; עצירות (סלוניקי); צרה, בעיה

afito m.

6450

בטח ב-, נתן אמון ב-

afiuziarse v. refl.

6470

רזיה

aflakadero m.

6480

כחוש, רזה; שרזה

aflakado adj.

6490

הרזיה; החלשות, ירידה, שקיעה; חולשה

aflakamiento m.

6500

הרזה (גרם רזון); החליש, ריפה, התיש; העני

aflakar v.

6510

רזה, הרזה, כחש; נחלש, כילה כוחו, תשש, התרופף; התרושש

aflakarse v. refl.

6520

מזהיר, נוצץ; חדש

aflamante adj.

6530

נעצב, עגום, דואב

aflijido adj.

6550

afliksión cf. afrisión

6555

רופף, רפוי, רפה

afloshado adj.

6560

הרפיה, רפיון, התרופפות, התרה

afloshamiento m.

6570

החליש, ריפה, הרפה, שחרר, התיר; נחלש

afloshar v.

6580

התרופף, נחלש, התרפה, נעשה רפוי, דעך; הפיג מתיחותו

aflosharse v. refl.

6590

התרופפות

aflosho m.

6600

שטף, זרם

afluensa f.

6610

זרם

afluir v.

6620

ספוגי, רך

afofado adj.

6630

הפך לספוגי ורך

afofar v.

6640

נעשה ספוגי, נעשה דליל

afofarse v. refl.

6650

הכין בצק עלים

afojaldar v.

6660

טבוע, חנוק; מחניק; חנוק מחובות וקשיי מסחר

afogado adj.

6670

טביעה, חניקה, חֶנֶק

afogamiento m.

6680

חנק, הטביע; העיק על

afogar v.

6690

טבע, השתנק; השתעמם עד מוות

afogarse v. refl.

6710

מחנק

afogatina f.

6720

חנק

afogo m.

6730

מרווח, מתרווח; חי ברווחה; מורחב, שהרחיבוהו

afolgado adj.

6740

תוספת/הרחבה לבגד

afolgadura f.

6750

פעולת הרחבה

afolgamiento m.

6760

afolgantamiento cf. olgansa

6770

נח, נפש, מצא מנוח; התענג

afolgantar v.

6780

afolgantarse cf. afolgarse

6790

הרחיב, ריווח

afolgar v.

6800

התרווח

afolgarse v. refl.

6810

הרחבה (של בגד)

afolgo m.

6820

שקוע; שהעמיק

afondado adj.

6830

שֶׁקַע (בקרקע)

afondamiento m.

6840

העמיק, חדר; העמיק חקר, שקע בעיון, חקר במופלא ממנו

afondar v.

6850

קרס

afondarse v. refl.

6860

גייס

afonsadear v.

6870

ששוכן באופן זמני (גר ב"הכנסת אורחים")

aforasteado adj.

6875

פתגם, מימרה

aforismo m.

6880

aformozear cf. afermoziguar

6890

aformoziguar cf. afermoziguar

6900

aformoziguarse cf. afermoziguarse

6910

חיזק, עשה שיתחזק

afortifiar (fr.) v.

6920

בר מזל, מאושר, עשיר; דואג, חרד

afortunado adj.

6930

דאג, חרד

afortunar v.

6940

נחרד, נבהל, דאג; התעשר, התמזל

afortunarse v. refl.

6950

afortuneado cf. afortunado

6960

afortunear cf. afortunar

6970

afortunearse cf. afortunarse

6980

חפור, חלול

afoyado adj.

6990

חפר, כרה

afoyar v.

7000

שקע באדמה

afoyarse v. refl.

7010

משוחרר

afrankado adj.

7020

שחרור; ביול

afrankamiento m.

7030

שיחרר, הוציא לחופשי; בייל

afrankar v.

7040

עלבון; הוצאת שם רע; מבוכה, אי נעימות

afrenta f.

7050

נעלב, שעלבוהו

afrentado adj.

7060

העליב; פגע ב-; יצא לקראת, התמודד עם, עימת

afrentar v.

7070

התעמת

afrentarse v. refl.

7080

עלבון

afrentasión f.

7090

רענן, קרר; התקרר, נעשה קר; התרענן

afreskar v.

7100

afreskarse cf. arrefreskarse

7110

צל, מקום מוצל

afresko m.

7120

afriado cf. afriido

7130

מעונה, רדוף; סובל מהעדר דבר מה שהוא משתוקק אליו ביותר

afriido adj.

7140

מענה

afriidor m.

7150

גמל, מנע, שלל, קיפח; עינה, רדף; העני (הפך לעני)

afriir v.

7160

נגמל, מנע מעצמו; התענה

afriirse v. refl.

7170

afriisión cf. afrisión

7180

מעונה, סובל, מחוסר

afriisionado adj.

7190

afriito cf. afrito

7200

עשוי מבצק עלים, עשוי מעלים

afrijaldado adj.

7210

אפריקה

Afrika f.

7215

אפריקאי

afrikano m. & adj.

7220

afrim! (t.) cf. aferún!

7230

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

afrisión f.

7240

עינה

afrisionar v.

7250

משולל, חסר, מנוע, מקופח; מסכן, נענה, מעונה; מתאווה ל-, רעב ל-, משתוקק; ילד רע

afrito adj.

7260

עינוי; דיכוי

afrito m.

7270

afronta cf. afrenta

7280

afrontar cf. afrentar

7290

afrontarse cf. afrentarse

7300

עלבון

afronto m.

7310

בצורה מכוערת/ מאוסה/איומה

afrozamente adv.

7320

מכוער, מאוס, איום

afrozo (fr.) adj.

7330

צום ממושך

afsaká (ebr.) f.

7340

תקווה

aftahá (ebr.) f.

7350

אופטימיסט

aftahalí (ebr.) f.

7410

הפטרה

aftará (ebr.) f.

7420

דיבה, רכילות, עלילה

aftira (t.) f.

7430

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

afuera adv.

7450

בחוזקה

afuerte adv.

7530

סיגריה, טבק

afumadera f.

7550

מעושן, מלא עשן

afumado adj.

7560

afumar cf. fumar

7570

התפייח, נמלא פיח; קיבל טעם של מזון מעושן

afumarse v. refl.

7580

afumear cf. fumear

7585

afurakar cf. aburakar

7590

רדף אחרי, סילק

afuyentar v.

7600

אגא, ראש, מנהיג, שר; תואר לאדם מכובד חסר השכלה

aga (t.) m.

7610

אגב, בהזדמנות ש-

agá de (ebr.) prep.

7620

הגדה של פסח

agadá (ebr.) f.

7630

הגעלת כלים

agalá (ebr.) f.

7635

agaleyas cf. agayas

7640

גילויי חיבה מופרזים

agapes (gr.) m. pl.

7650

שבו (מאבני החושן)

agata f.

7655

אילם (אלומות)

agaviyar v.

7660

דלקת גרון

agaya f.

7670

שקדים (בגרון)

agayas f. pl.

7680

מסעדה

agchí (t.) cf. ahchí

7690

הדרכה, הנחיה

agiamiento m.

7700

הנחה, הוביל, הדריך; זרז

agiar v.

7710

הזדרז

agiarse v. refl.

7720

דיר כבשים

agil (t.) m.

7730

נשר, עיט

ágila f.

7740

חזק

agir (t.) adj.

7750

אבן משחזת

agizadera f.

7770

מחודד, מושחז

agizado adj.

7780

משחיז סכינים

agizador/dera n.

7790

השחזה

agizadura f.

7800

השחיז, חידד

agizar (fr.) v.

7810

יישוב; התכנסות, התקבצות

aglomerasión f.

7815

agolpar cf. golpear

7820

גסיסה, גויעה; דעיכה

agonía f.

7830

גוסס, גווע, שעומד למות

agonizante adj.

7840

גסס, גוע

agonizar v.

7850

כיכר השוק (בפוליס היוונית); שוק לממכר מצרכי מזון וכו'

agora (gr.) f.

7855

עכשיו, כעת, עתה

agora adv.

7860

אשתקד, בשנה שעברה

agorananyo adj.

7870

agorar cf. augurar

7880

agorarse cf. augurarse

7890

מגיד עתידות

agorero m.

7900

עוד מעט, תוך זמן קצר

agorika adv.

7910

agostar cf. gostar

7920

אוגוסט

agost/o m.

7930

משותק, חולה שיתוק

agotado n. & adj.

7940

נעשה משותק

agotarse v. refl.

7950

עגלון, רכב, נג

agoyat (gr.) m.

7960

agozador cf. agizador

7970

עונג, גיל

agozamiento m.

7980

טילטל; נדנד, עירסל

agozar (1) v.

7990

agozar (2) cf. gozar

7995

התנדנד, התערסל

agozarse (1) v. refl.

8000

agozarse (2) cf. gozarse

8010

agra cf. agráz

8020

נשא חן, מצא חן

agradar/se v./v. refl.

8030

נעים; אדיב, נעים הליכות

agradavle adj.

8040

בנועם, בנעימות

agradavlemente adv.

8050

הודה

agradeser v.

8060

אסיר תודה; שהתקבל ברצון, שזוכה להכרת תודה

agradesido adj.

8070

מכיר תודה, מודה

agradesiente adj.

8080

תודה, הוקרה, הכרת טובה

agradesimiento f.

8090

הכרת טובה

agradisión f.

8100

הנאה, עונג; רצון טוב,

agrado m.

8110

בחמיצות

agramente adv.

8120

agranada cf. granada

8130

אגררי

agrario adj.

8140

חנני, מלא חן

agrasiado adj.

8150

עשה חנני, מילא בחן

agrasiar v.

8160

agrastada cf. agristada

8170

החמרה, הרעה

agravamiento m.

8180

מחמיר

agravante adj.

8190

החמיר (פ''י)

agravar v.

8200

החמיר, הורע

agravarse v. refl.

8210

החמרה, הרעה

agravasión f.

8220

נפגע, נעלב

agraviado adj.

8230

הפוגע, המתעלל

agraviador/dera n.

8240

פגע, התעלל

agraviar v.

8250

חש נפגע, נעלב

agraviarse v. refl.

8260

עלבון, פגיעה

agravio m.

8270

מעליב, פוגע; מזיק, משחית

agraviozo adj.

8280

ענבי בוסר, ענבים חמוצים; אוכל חמוץ; כינוי לאדם ''חמוץ''

agráz/agrás

8290

מיץ ענבי בוסר

agrazada f.

8300

חמוץ, בטעם ענבי בוסר

agrazado adj.

8310

לתת טעם חמוץ עם מיץ ענבי בוסר

agrazar v.

8320

שהחמיץ, חמצמץ

agreado adj.

8330

התקררות (ביחסים)

agreamiento m.

8340

החמיץ; קלקל את היחסים; התרגז

agrear/agrearse v./v refl.

8350

תקף

agredir v.

8370

(רופא) מומחה, מדופלם

agreje (fr.) adj.

8380

מוחמץ, שהוטבל בחומץ

agrentado adj.

8390

החמיץ מעט

agrentar v.

8400

חמצמץ

agrento adj.

8410

מעשה תוקפנות, מעשה אלימות

agresión f.

8420

תוקפנות, אגרסיביות

agresividad/agresivitá f.

8430

תוקפני, אגרסיבי

agresivo adj.

8440

תוקפן

agresor m.

8450

agrestada cf. agristada

8460

חמצמץ

agriko adj.

8470

חקלאי

agrikolo adj.

8480

חקלאי

agrikultor m.

8490

חקלאות

agrikultura f.

8500

agrio cf. agro

8510

ירקות כבושים בתחמיץ

agririyo m.

8520

רוטב (על בסיס לימון וביצה)

agristada f.

8530

בקול רם

agritando adv.

8540

agritante cf. agritando

8550

agritar v. cf. gritar

8560

חמצמץ

agrito adj.

8570

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

agro adj.

8580

אגרונום

agronom/agronomo m.

8620

אגרונומיה

agronomia f.

8630

חמיצות, חומציות, חריפות

agror m.

8640

מיכשור חקלאי, כלים חקלאיים

agrotensia f.

8650

קבוצת אנשים; התקבצות, האספות

agrupamiento m.

8660

אסף, קיבץ; חילק לקבוצות

agrupar v.

8670

התקבץ, הסתדר בקבוצות

agruparse v. refl.

8680

דברים חמוצים, ירקות כבושים בתחמיץ; חמיצות, מרירות, עוינות

agrura f.

8690

מים

agua f.

8710

מימי, מכיל מים

aguachento adj.

9000

מים עכורים

aguachina f.

9010

מרק צלול; הרבה מים

aguada f.

9020

המתין, חיכה, ציפה

aguadiar (it.) v.

9030

מימי, נוזלי

aguado adj.

9040

שואב מים, מוביל מים, שקאי

aguador m.

9050

מי נטילה, מי נטלה

aguamano m.

9060

כד, כיור

aguamantil/aguamanil m.

9070

מימי

aguanteado adj.

9080

יין שרף, יי''ש, ערק

aguardiente m.

9090

שלולית

aguarina f.

9100

שלולית מים

aguatina f.

9110

חריפות, פקחות

agudensia f.

9120

חידד, השחיז, ליטש; החכים

agudeser v.

9130

עשה חד, התחדד, הושחז; החכים

agudeserse v. refl.

9135

חדות, חריפות

agudez f.

9140

חריפות, חדות השכל

agudeza f.

9160

זריזות, חדות, חריפות

agudezimiento m.

9170

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

agudo adj.

9180

מהול במים, מימי

agueado adj.

9190

מהל במים, דילל

aguear/agueyar v.

9200

aguelo cf. avuelo

9210

מהול במים, מימי, חסר ערך

aguentado adj.

9230

הרטיב, לחלח

aguentar v.

9240

נרטב, ספג מים

aguentarse v. refl.

9245

aguenteado cf. aguentado

9250

aguentear cf. aguentar

9260

מימי (מכיל יותר מדי מים); עסיסי

aguento adj.

9270

כמות גדולה של מים

aguerio m.

9280

aguezmar cf. guezmear

9290

טיפות עינים

aguika/aguiko f.

9300

נתח קטן ובלתי מזיק; תרופה קלה

aguita f.

9310

aguja cf. alguja f.

9320

דקירת מחט

agujada f.

9330

agujador cf. agizador

9340

agujero cf. algujero

9350

agún cf. algún

9360

עגונה

aguná (ebr.) f.

9370

סבל/נשא בעונש

agurmar/agormar v.

9380

שמחה גדולה ופורצת

agustada f.

9390

שמח שמחה גדולה ומוחצנת

agustarse v. refl.

9400

aguzadera cf. agizadera

9410

aguzado cf. agizado

9420

aguzador cf. agizador

9430

aguzadura cf. agizadura

9440

aguzar cf. agizar

9450

אהה!, קריאת צער

ah! interj.

9460

ahadjí (t.) cf. ahchí

9500

אחדות, איחוד, סולידריות

ahadut/ahadud (ebr.) m.

9510

מעך, כתש, כתת

ahajar v.

9520

בלע במהירות, זלל

ahalear v.

9530

אוכלוסיה, המונים

ahalí (t.) m.

9540

מקום שלא היה ולא נברא

ahalú/n de tu madre

9550

הכנה, התנהגות מעושה

ahaná (ebr.) f.

9560

''עושה רוח'', מתנהג באופן מעושה, מעמיד פנים של חרוץ

ahanadjí (ebr.) m.

9570

מעמיד פני חרוץ

ahanarse (ebr.) v. refl.

9580

אחריות; סיכון, סכנה

aharayú(d) (ebr.) m

9590

הבאיש, העביש, התקלקל

aharear v.

9600

עבש, מתולע, אכול

aharientado adj.

9610

aharova cf. harova f.

9620

מכה, מהלומה, נקישה, נקיעה; מכה כלכלית

aharvada f.

9630

חבול; בשל מדי, מגלה סימני רקבון (פרי או אוכל); ירוד כלכלית

aharvadiko adj.

9640

חבוט, מוכה; מקולקל, רקוב; מוכה כלכלית

aharvado (ebr.) adj.

9650

מחבט, מטאטא אבק

aharvador (ebr.) m.

9660

חבטה; חבלה, חבורה, מכה טריה; נקע

aharvadura (ebr.) f.

9670

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

aharvar (ebr.) v.

9680

היכה עצמו

aharvarse (ebr.) v. refl.

9690

עונש, מלקות

aharvasión f.

9695

לאכול בצורה מופרזת

ahastrón/alhastrón- komer ahastrón por las pachás (t.)

9700

מטבע תורכי בעל ערך זעום (שליש ה''פארה'')

ahché (t.) m.

9710

טבח

ahchí (t.) m.

9720

בשלנות, אמנות הבישול, טבחות

ahchilik (t.) m.

9730

ahé (t.) cf. ahir

9740

מעוצב בצורה יפה

ahenado (ebr.) adj.

9750

ייפוי, סידור נאה, קישוט

ahenadura (ebr.) f.

9760

ייפוי, סידור נאה

ahenamiento(ebr.) m.

9770

ייפה

ahenar (ebr.) v.

9780

התייפה

ahenarse (ebr.) v. refl.

9790

ייפה, סידר יפה

ahenozear (ebr.) v.

9800

אחר

aher (ebr.) adj.

9805

ארוחה; מחיה, מזון

ahilá (ebr.) f.

9810

אורווה, דיר; כינוי למקום מזוהם וחסר סדר

ahir (t.) m.

9820

ערום, ''אחיתופל''

ahitofel (ebr.) adj.

9830

אכלן, זללן

ahlam/ahlán (ebr.) adj.

9840

גרגרן, זללן

ahlat (t.) adj.

9850

אגס פרא

ahlata f.

9860

גנח, נאנח, התאנח

ahlear v.

9890

שוטה, גולם

ahmak (t.) m.

9900

עכוז, אחוריים

ahor (ebr.) m.

9910

חצצר, חצרץ

ahovlar v.

9920

תרועת חצוצרה

ahovlasión f.

9930

ahrayú (ebr.) cf. aharayú

9940

הכשרה (לעליה)

ahshará (ebr.) f.

9950

תמנון

ahtapot (t.) m.

9960

חנווני; סיטונאי מזון, סוחר בכימיקלים; רוקח

ahtar (t.) m.

9970

אמנות ליקוט צמחים

ahtarié (t.) m.

9980

איסוף צמחים

ahtarlik (t.) m.

9990

צורך

ahteza (t.) f.

9995

דאבון לב

ahtí (gr.) m.

10000

חלול

ahuekado adj.

10010

רוקן, עשה חלול

ahuekar v.

10020

ahuera cf. afuera

10030

ahuerte cf. afuerte

10040

ahuz (ebr.) cf. huts/huz

10050

אחיזת עינים

ahuzat/d enayim (ebr.) m.

10060

אכזר

ahzar (ebr.) m.

10070

אכזריות, פראות

ahzariyut/d (ebr.) f.

10080

מבוגר למדי (נאמר באירוניה למתפאר בצעירותו)

aidadiko adj.

10090

aidado cf. aedado

10100

ספר ''הזוהר''

aidara (aram.) m.

10110

לזלול, לאכול מתוך בולמוס

aifron- komer aifron

10120

מצרים

Aífto m.

10130

אב/אם לילדים

aijado adj.

10140

הוליד/ילדה; אימץ ילד

aijar v.

10160

ailear cf. airear

10170

בחפזון, מיד

aína adv.

10180

סוג של מטבע זהב

ainalí (t.) m.

10190

עוד, עדיין; בכל זאת

aínda adv.

10200

יתירה מזאת

aíndamas adv.

10210

מראה, הופעה, דמיון

airada f.

10220

כועס, זועם

aírado adj.

10230

הכעיס, הרגיז, עורר כעס

aírar (1) v.

10240

airar (2) cf. airear

10250

התרגז, התכעס, זעם

aírarse v. refl.

10260

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

aire m.

10270

אוורור מהיר, חשיפה קצרה למשב רוח; דמיון

aireada f.

10440

מאוורר, שנחשף לזמן מה לאוויר החופשי

aireado adj.

10450

אוורר

airear v.

10460

התאוורר, התפתח (במובן שלילי: משהו לא טוב), נפוץ (שמועה רעה)

airearse v. refl.

10480

אוורור

aireasión f.

10490

רוח בלתי נפסקת, רוח מתמדת

airegina f.

10500

מאוורר, מלווה ברוחות (מזג אוויר)

airegozo adj.

10510

מאוורר; דואג, חושש, לא חש בנוח

aireleado adj.

10520

איוורר, חשף לאוויר החופשי; הטריד, גרם חשש ודאגה

airelear v.

10530

רוח צחה, משב קל

aireziko m.

10540

בור ללא תחתית

airó/n- pozo airó/n

10550

קריאת ברכה

airola! interj.

10560

חינני, אלגנטי

airozo adj.

10570

מצרי

aisiano m.

10580

aislado cf. aizlado

10590

aislamiento cf. aizlamiento

10600

aislar cf. aizlar

10610

מבודד, עזוב

aizlado adj.

10615

בידוד

aizlamiento m.

10620

בודד (לבודד)

aizlar v.

10630

התבודד, הסתגר

aizlarse v. refl.

10640

רביכת שום

ajada f.

10650

זר, נוכרי

ajeno n. & adj.

10670

על הברכיים

ajenú (fr.) adv.

10675

מוכר שום

ajero m.

10680

שן שום - סגולה כנגד עין הרע

ajiko m.

10690

מהיר, זריז

ajil adj.

10695

מהירות, זריזות, זריזות כפיים

ajilidad/ajilitá f.

10700

ירד על ברכיו

ajinoyarse v. refl.

10710

עמלת סוכן מניות/חלפן

ajio (it.) m.

10720

סוער, רוגש, נרגש, גועש

ajitado adj.

10730

מסעיר, מתסיס

ajitador adj.

10740

תועמלן

ajitador m.

10750

ניער, הגעיש, הסעיר, התסיס

ajitar v.

10760

פירכס, פיזז, כרכר, התנועע, תסס, סער

ajitarse v. refl.

10770

תסיסה, התרגשות, הזדעזעות, קדחתנות; תעמולה

ajitasión f.

10780

שום

ajo m.

10790

ajornado cf. ajurnado

10810

בסדר, כשורה (חשבונאות), מעודכן

ajur (fr.) adv.

10820

דחוי

ajurnado (fr.) adj.

10830

דחה

ajurnar (fr.) v.

10840

כאן, פה

aká adv.

10850

מדכא, מעיק

akablante (fr.) adj.

10860

דיכא, העיק על

akablar (fr.) v.

10870

אקדמיה

akademia f.

10880

באופן אקדמי

akademikamente adv.

10890

אקדמאי, אקדמי

akadémiko adj.

10900

אקדמאי

akademisiano (fr.) m.

10910

akadir (t.) cf. kadir

10920

קרה, התרחש, ארע

akaeser v.

10940

התרחשות נדירה

akaesimiento m.

10950

לסלול (כביש, מסילה)

akalsear v.

10955

הקמה (הקמת ספר תורה)

akamá (ebr.) f.

10957

שנפל למשכב, שכוב במיטה

akamado (port.) adj.

10960

הפיל למשכב, השכיב במיטה

akamar (port.) v.

10970

נפל למשכב

akamarse (port.) v. refl.

10980

העריך (כמות), כימת

akantidar v.

10990

שם לב, חש ב-

akantidarse v. refl.

11000

דחוק לפינה, מופרש

akantonado (port.) adj.

11010

דחק לקרן זוית; צבר (נאמר בד"כ על דברים ללא שימוש)

akantonar (port.) v.

11020

התבודד

akantonarse (port.) v. refl.

11030

כפרת עוונות!

akapara davonod! (ebr.) interj.

11040

ספסר; אוגר, צובר

akaparador/dera n.

11050

אגירה, צבירה; רכישת מונופול

akaparamiento m.

11060

צבר, אגר

akaparar v.

11070

akapitar cf. kapitar

11080

עימת

akarar v.

11090

התעמת, התייצב מול; דיבר פנים אל פנים; הופיע

akararse v. refl.

11100

סבל, מוביל

akarreador m.

11110

תובלה, הסעה

akarreamiento m.

11120

משך, סחב, סחף, גרר; הוביל, הסיע, העביר, הביא, סיפק; גרם, הוליד, יצר, חולל

akarrear v.

11130

כיבד, הוקיר

akatar v.

11140

סיום, גמר

akavadijo m.

11150

זה עתה הסתיים/נגמר

akavado (de) adj.

11160

חפירה

akavakamiento m.

11190

akavakar v. cf. kavakar

11200

סיום; אפיסת כוחות

akavamiento m.

11210

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

akavar v.

11220

הסתיים; התייגע; הותש מרעב

akavarse v. refl.

11260

akaviado cf. akavido

11265

זהיר, מתון

akavidado adj.

11270

מזהיר

akavidador m.

11280

הזהרה, אזהרה

akavidamiento m.

11290

הזהיר

akavidar v.

11300

נזהר, נהג זהירות

akavidarse v. refl.

11310

זהירות

akavido m.

11320

זהיר

akavidozo adj.

11330

שקט, שהושתק

akayado/ido adj.

11340

akayadura cf. akayamiento

11350

לא נורא, אין דבר!

akayamal!/kayamal! interj.

11360

השקטה, השתתקות, חזרה לשקט

akayamiento m.

11370

השתיק, השקיט, הרגיע

akayar v.

11380

החריש, השתתק, דמם

akayarse v. refl.

11390

הקדמה, מבוא, פתיח

akdamá (ebr.) f.

11400

חסר תנועה, איטי, אפטי; שלו, רגוע; צנוע, נוח לבריות; חסר יוזמה

akedado adj.

11410

קפאון, אדישות, שוויון נפש, רפיון, אפטיה; איטיות; השקט

akedamiento m.

11420

שקט מאוד, שקט מדי; מפגר פיגור קל; מושך את המילים

akedantado adj.

11430

עיכב, השהה, האט

akedantar v.

11440

עצר, הפסיק, עיכב, מנע

akedar v.

11450

נעצר, התעכב; נרגע, חזר לחושיו

akedarse v. refl.

11460

בשקט, בחשאי

akedo adv.

11470

ההוא

akel pron. dem.

11480

akea/s cf. akeya/s

11490

akeo/s cf. akeyo/s

11500

נכסף ל-, ערג; עינה עצמו, התענה

akerarse v. refl.

11510

אהוב, שמחבבים אותו

akerensiado adj.

11520

חיבב; התאהב

akerensiar v.

11530

התחבב

akerensiarse v. refl.

11540

אהבה, חיבה

akerensimiento m.

11545

akerensiozo cf. kerensiozo

11550

רכש

akerir v.

11560

akesharse cf. kesharse

11570

akesta cf. akeya

11575

akevrantarse cf. kevrantarse

11580

ההיא/ההן

akeya /akeyas pron. dem.

11590

פועל המביע פעולה בלתי מוגדרת

akeyar v.

11600

הדבר ההוא; ''מה שמו'' (כאשר חסרה המילה המתאימה)

akeyo pron. dem.

11610

ההם

akeyos pron. dem.

11620

כאן, פה

aki adv.

11630

akidear cf. kidear

11660

מדרון, מורד, שיפוע, כבש; יציקה

akintí (t.) m.

11670

akishear (t.) cf. yakishear

11680

רכש, השיג, קיבל; זכה; הרוויח

akistar v.

11690

פרע חוב, מילא חובתו

akitarse (fr.) v. refl.

11700

רכוש

akisto m.

11705

רכישה

akizisión f.

11710

הריע, מחא כפים

aklamar v.

11720

תשואות, מחיאות כפים; תרועה

aklamasión f.

11730

מואר, מובהר; נאור

aklarado adj.

11740

הבהרה, הסבר, באור

aklaramiento m.

11750

האיר; הבהיר, הסביר, באר

aklarar v.

11760

התבהר; הסביר את עצמו, הבהיר את דבריו

aklararse v. refl.

11765

הבהרה

aklarasión f.

11770

הפציע

aklareser v.

11780

הסבר, באור, הערה, הבהרה

aklaro m.

11790

איקלם

aklimatar v.

11800

התאקלם

aklimatarse v. refl.

11810

התאקלמות

aklimatasión f.

11820

הזכיר; זכר

akodrar v.

11830

נזכר, העלה בזכרונו

akodrarse v. refl.

11840

akodro cf. akordo

11850

מקבץ נדבות

akojedor m.

11860

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

akojer v.

11870

נאסף, התקבץ

akojerse v. refl.

11875

akojeta cf. kojeta

11880

קבלת פנים

akojida f.

11890

אסופי; פליט

akojido m.

11900

akolantar cf. akonantar

11910

רכס

akolchetar v.

11920

ריפד

akolchonar v.

11930

קבלת פנים

akolyo (fr.) m.

11940

akomentidor cf. akometidor

11950

הבטחה

akometa f.

11960

akometansa cf. akometa

11965

הבטיח

akometer v.

11970

התחייב בפני עצמו; העמיד עצמו לרשות; התארס; הסתכן, הרשה לעצמו

akometerse v. refl.

11980

ארוס, מאורס

akometido m. & adj.

11990

מגיש

akometidor/dera n.

12000

מסודר, מאורגן, מצוייד כהלכה

akomodado adj.

12010

תאום, התאמה; הכנה; פיוס, התפייסות

akomodamiento f.

12020

הסדר, פשרה

akomodansa f.

12030

תאם את, התאים, סיגל, סידר, הכין, התקין, הסדיר; עיבד

akomodar v.

12040

הסתגל, התאים עצמו, הסתדר

akomodarse v. refl.

12050

התאמה, הכשרה

akomodasión f.

12060

התאמה, הכשרה

akomodijo m.

12070

תפקיד, משרה, פרנסה

akomodo m.

12080

מלווה; רדוף, מכושף

akompanyado adj.

12100

מלווה, בן לוויה

akompanyador/dera

12110

ליווי; לווית המת

akompanyamiento m.

12120

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

akompanyar v.

12130

נלווה, התלווה

akompanyarse v.

12140

akomplimiento cf. akumplimiento

12160

akomplir cf. akumplir

12170

akomplirse cf. akumplirse

12180

akomudamiento cf. akomodamiento

12190

akomudar cf. akomodar

12200

akomudo cf. akomodo

12210

akomular cf. akumular

12220

akomularse cf. akumularse

12230

akomulasión cf. akumulasión

12240

akomulator cf. akumulator

12250

בעל הקדימות

akonantado adj.

12260

בעל הקדימות

akonantamiento cf. akonanto

12265

הקדים, היה בעל הקדימות, היתה לו זכות בכורה; ידו היתה על העליונה

akonantar v.

12270

קדימות, עדיפות, זכות קדימה

akonanto m.

12280

הכניס סדר, סידר ערך (חדר)

akonchar v.

12290

סתדר, בא לידי מימוש

akoncharse v. refl.

12297

akonchugar cf. akonchar

12300

מושבע, מחוייב בשבועה; מחוייב בנדר

akondjurado adj.

12310

השביע; הפציר ב-, התחנן לפני

akondjurar v.

12320

נדר

akondjurarse v. refl.

12330

השתמש בחסכנות

akonduchear v.

12340

מוסכם, בתמימות דעים, יד אחת

akonfafado adj.

12350

חיבב על, האהיב

akongrasiar v.

12360

יועץ

akonsejador/dera n.

12370

ייעץ

akonsejar v.

12380

התייעץ

akonsejarse v. refl.

12385

בא בקשרי מחותנות

akonsfuegrarse/akons.huegrarse

12390

akontener cf. kontener

12395

השביע רצון

akontentar v.

12400

הסכים, הגיע להסכמה; הסתפק

akontentarse v. refl.

12410

קרה, התרחש

akonteser v.

12420

התרחש, ארע

akonteserse v. refl.

12440

ארוע, מאורע, מקרה, התרחשות,מעשה; ''בריחה'' במכנסים

akontesimiento m.

12450

akonto cf. akuento

12460

התאונן, התאנח, ''התבכיין''

akonyorarse v. refl.

12470

זיווג, סידר בזוגות

akoplar v.

12480

חרד, קצר רוח

akorado adj.

12490

חרדה, מועקה; קוצר רוח

akoramiento m.

12500

החריד; גרם קוצר רוח

akorar v.

12510

חרד, נחרד; התענה

akorarse v. refl.

12520

מוענק; בדעה אחת

akordado adj.

12530

העניק, נתן, חלק ; כיוונן

akordar v.

12540

הסכימו זה עם זה

akordarse v. refl.

12550

אקורדיון, מפוחית פה

akordeón m.

12560

הסכמה, הסכם, חוזה, התאמה

akordo m.

12570

נַגָּח

akorneador adj.

12615

נגח בקרניו

akornear v.

12620

חרדה, דאגה

akoro m.

12630

חש, מיהר ל-, נחלץ

akorrer (f.) v.

12640

נחפז, אץ, רץ

akorrido adj.

12650

לעתים קרובות, תדיר; באופן אקראי

akorruto adv.

12660

akortar cf. akurtar

12670

חרד, נתון במצוקה

akosado adj.

12680

רדף אחרי, הציק, הטריד

akosar v.

12690

בעט

akosear v.

12695

מצוקה

akoso m.

12700

נטוי

akostado adj.

12710

התקרב, ניגש אל; הגיע אל המזח; היטה

akostar v.

12720

נטה

akostarse v. refl.

12735

מורגל

akostumbrado adj.

12740

הרגיל

akostumbrar v.

12750

הרגל

akostumbramiento m.

12760

הסתגל, התרגל

akostumbrarse v. refl.

12770

akovdado cf. arreskovdado

12780

akovdarse cf. arreskovdarse

12790

חמד, השתוקק ל-, חשק ב-

akovdisiar v.

12800

akoyo cf. akolyo

12810

הקפדה, קפידה

akpadá (ebr.) m.

12813

בן גיל

akrán (t.) m.

12815

קרנית (סוג של שיח)

akranya (gr.) f.

12820

זקף לזכות

akreditar v.

12830

הגדיל, העצים, הוסיף, האריך

akresentar v.

12840

הגדיל, הצמיח

akreser v.

12850

שבור (גם נפשית), נואש, מיואש, מדוכא, מותש

akrevantado adj.

12860

שבר (גם נפשית), דיכא, מוטט, הביא מורך בלב, החליש, התיש

akrevantar v.

12870

לוליינות, אקרובטיקה, להטוטנות

akrobasia f.

12880

להטוטן, לוליין, אקרובט

akrobato n.

12890

תקלה, אי נעימות

aksadeamiento m.

12900

הפריע, הטריד, גרם אי נוחות, נתן מכשול; עצבן, הקניט; גרם נזק

aksadear (t.) v.

12910

עיכוב, תקלה

aksadeo (t.)

12920

התקף

aksé (fr.) m.

12930

aksente cf. aksento

12940

הדגשה, נגינה, טעם, אקסנט, הטעמה

aksento m.

12950

מודגש

aksentuado adj.

12955

סביר, מתקבל על הדעת, מקובל, קביל

akseptable adj.

12960

הסכים, קיבל, נעתר, נענה

akseptar v.

12970

קבלה, התקבלות

akseptasión f.

12980

akseptavle cf. akseptable

12990

נגיש; ניתן להשגה

aksesivle adj.

13000

גישה, נגישות

akseso m.

13010

אבזר

aksesorio m.

13020

שקיעת החמה; שעת תפילת הערב הראשונה של המוסלמים

aksham (t.) m.

13025

כעסן, רגזן; מטריד, מרגיז; עויין

aksí/ía (t.) adj.

13030

בלתי מתוכנן, מקרי

aksidental adj.

13040

באופן מקרי, במקרה, באקראי

aksidentalmente adv.

13050

תאונה

aksidente m.

13060

עיכוב, מניעה; אי נעימות, תקלה

aksilík (t.) m.

13070

פעולה, עשיה; מניה

aksión f.

13080

בעל מניות

aksionario m.

13090

aksioner (fr.) cf. aksionario

13100

הריק מכלי אל כלי

aktarear (t.) v.

13110

פיזר, בלבל, יצר בלבול, עשה בלגן

aktirear (t.)

13115

גישה, עמדה, יחס

aktitud (fr.) f.

13120

בצורה פעילה, באופן פעיל

aktivamente adv.

13130

הניע, הפעיל; החיש, האיץ

aktivar v.

13140

פעילות, פעולה, התעסקות

aktividad/aktivitá f.

13150

הביא לידי פעולה, הניע

aktivizar v.

13160

נכנס לפעולה, התנייע

aktivizarse v. refl.

13170

פעיל, חרוץ, פעלתן

aktivo adj.

13180

מעשה, פעולה; רישום; מערכה (במחזה)

akto m.

13190

שחקן/שחקנית

aktor/aktrisa n.

13200

aktriche (it.) cf. aktrisa

13210

aktriz cf. aktrisa

13220

הטל, בלוֹ

aktsíz m.

13230

עכשוי, נוכחי, ממשי, אקטואלי

aktual adj.

13240

עכשוויות, אקטואליות

aktualidad/aktualitá f.

13250

ענייני דיומא

aktualidades m. pl.

13260

כעת, עכשיו, עתה

aktualmente adv.

13270

הפועל, שבפועל

aktuante adj.

13280

akuantar cf. akuantidar

13290

מדד

akuantidar v.

13300

מדקרה, דקירת סכין

akuchiada f.

13310

akuchiar cf. kuchiyar

13320

עזר ל-, סייע ל-, בא לעזרה, נחלץ לעזרה, חש לעזרה, הציל

akudir v.

13330

התאושש; נחלץ לעזרה

akudirse v. refl.

13340

מקדמה, מפרעה

akuento m.

13360

akuerdo cf. akordo

13366

צבר

akugular v.

13370

akuistar cf. akistar

13380

חבט בעכוז

akuliar v.

13381

נאשם

akulpado m. & adj.

13390

מאשים, תובע, קטגור

akulpador/dera n. & adj.

13400

האשמה, תביעה, אישום, נאום תביעה, כתב אישום

akulpamiento m.

13410

האשים; נשא באשם

akulpar v.

13420

האשים עצמו

akulparse v. refl.

13430

ביצוע, הגשמה

akumplimiento m.

13440

ביצע, הגשים, הוציא לפועל, מילא (בקשה); השביע רצון

akumplir v.

13450

התגשם

akumplirse v. refl.

13460

akumudamiento cf. akomodamiento

13470

akumudar cf. akomodar

13490

צבר

akumular v.

13500

הצטבר

akumularse v. refl.

13510

צבירה

akumulasión f.

13520

מצבר

akumulator m.

13530

עירסל, הניע בעריסה

akunar

13540

akunchar cf. akonchar

13550

ייבם

akunyadar v.

13560

הפך לגיס, היה לגיס

akunyadearse v.

13570

הכהה, השחים

akupar v.

13580

כונן (שעון)

akurar v.

13590

akurgular cf. akugular

13600

שפוף

akurkiyado adj.

13610

ישב שפוף

akurkiyarse v. refl.

13620

מקוצר

akurtado adj.

13630

קיצור, צמצום, תימצות

akurtamiento m.

13640

קיצר, צמצם, תמצת; חתך

akurtar v.

13650

התקצר

akurtarse v. refl.

13660

לעתים קרובות, תדירוֹת

akurutamente adv.

13665

בקבלנות; בלי שים לב לכמות

akuturú (t.) adv.

13670

נאשם

akuzado m. & adj.

13690

תובע, קטיגור

akuzador m.

13700

האשים; אישר קבלה

akuzar v.

13710

האשמה, תביעה, אישום

akuzasión f.

13720

אל, ל-

al (a el) prep.

13740

ארגמן, אדום לוהט

al (t.) adj.

13750

מחיר מופקע (בלי רחמים)

al terahem (ebr.)

13760

על ידי, באמצעות

al yede de (ebr.) adv.

13765

קדימה, ''יאללה''; יאללה הסתלק מכאן אינני מאמין למילה אחת שלך

ala (gr.) interj.

13770

כנף; סנפיר

ala f.

13780

חנית, רומח

alabarda f.

13800

בהט, שיש

alabastro m.

13810

יד ביד

alabracheta (it.) adv.

13820

בשילוב זרועות

alabrasé (fr.) adv.

13830

מנפץ צמר

alacheador m.

13840

ניפוץ צמר

alacheadura f.

13850

ניפץ צמר/כותנה

alachear v.

13860

מדבר בשפה מדוברת

aladinán adj.

13870

aladinar cf. enladinar

13890

לקיחה

aladjak (t.) m.

13900

משא ומתן כספי, עסקים

aladjak-veredjek (t.) m.

13910

ליד, על יד, סמוך ל-

alado prep.

13920

בעל כנפיים, מכונף

alado adj.

13925

אשרה

aladrea f.

13930

בד כותנה מאיכות ירודה בצבעים צעקניים

alagá/aladjá (t.) f.

13940

שבח, הלל, תהילה

alago m.

13950

היכל, ארון קודש; הלכה

alahá (ebr.) f.

13960

תכשיטים

alahas (arab.) m. pl.

14000

לעזאזאל!

alahamader! interj.

14010

באנדרלמוסיה, בלי סדר, בבלבול

alak bulak (t.) adv.

14020

עקרב

alakrán m.

14040

באופן מפולפל

alambikadamente adv.

14050

מזוקק, מפולפל

alambikado adj.

14060

זיקק, סינן; עידן

alambikar v.

14070

אביק, מזקקה

alambike m.

14080

חוט ברזל; נחושת

alambre m.

14090

צניפה - מצנפת נשית

alamema f.

14095

צפצפה (עץ)

álamo m.

14100

צנוע, ענו

alán adamí (t.) adj.

14110

חצי יבש

alán kurú (t.) adj.

14120

מדוקר, דקור, הרוג, חלל, שהוכה בחנית

alanseado adj.

14130

היכה/דקר בחנית

alansear v.

14140

אדם פחות ושפל ערך

alanyari (t.) m.

14145

כינוי תורכי לרחוב יהודי, זאטוט או מבוגר יהודי

alanyari djidió (t.)

14150

עוּד, לאוטה (כלי נגינה)

alaod m.

14160

alaora cf. alora

14170

עף, עופף, פרח

alar v.

14180

alarevez cf. alarovez