חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון המובאות: שירה קלאסית ודרמה

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de sitasiones: Poezia klasika i Drama

Segun el orden alfabetiko

 

 
190

abandonar v.

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

Puevlo vil, abandono su kulto a Adonay! (Papo, Navot)

Si, so indinyo, porke abandoni la severidad. (Papo, Navot)

I porke non abandono su relidjion es viktoriozo en kada kombate i gerra. (La segunda Ester, 1911)330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

abasha su pazmo venga i los vea. (Gaon, Poezias)

abashates tu echa vizera sovre tu frente (Papo, Navot)

Presto basho de las simas d'Olimpos, i fue a Itaka (Odisea)350

abasharse v. refl.

הנמיך קומתו, הצטנע

A la stasion fínala después ke s'abasharon, al grupo de mansevas de yir le ordonaron. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)360

abasho adv.

מטה, למטה

basho de sus vides i de su igera. (Gaon, Poezias)440

abastado - El Abastado

שַׁדַּי, אלהים

kualo? el Todo Poderozo l Abastado / a estas indjustisias se keda kayado? / porke komo el tiempo antiguo / el kastigar non es su ovligo? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)610

abatido adj.

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

puedes tiranizar a la bivda al meskino / al triste i abatido, kitarles el tino? / el ser vanitozo stupido i orgoliozo / inyorante insolente peresozo (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)650

abatirse v. refl.

נדכָּא (נעשה מדוכא), נחלש; התמוטט; כמש, נבל

este andjel ke kuando la veo todas mis fuersas se abaten, (Rinio, 1906)

a mi tu esklavo me dates korason ke bate / viendo ombres ke sufren se atrista se abate / (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)740

abediguador m.

מציל חייו של מישהו, מושיע; בעל צדקה, גומל חסדים

i en esta ora El nos abedigue (Gaon, Poezias)890

abismo m.

תהום

Simientos El pozo al abismo mudo (Gaon, Poezias)

Nos entrimos en un abizmo ke es fuerte de salir. (Rinio, 1906)

el paiz esta yena de eshpiones, el keda ainda en las tinievlas del despotizmo, basho un govierno suzio i ladron, ke lo esta yevando al avizmo (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)1190

abokarse v. refl.

גחן, התכופף, רכן, היטה עצמו, השתחווה; נעתר; נכנע, השפיל עצמו

Lavora kon la pala, kavaka kon la chapa, s'aboka, s'alevanta, el dia no s'eskapa! ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

El rey Ahashverosh abolto todo de preto a blanko (La segunda Ester, 1911)

Eya abolto el korason de nuestro bien amado soverano (La segunda Ester, 1911)

Me rezvali en la laja en boltando la tinaja (8 dias antes de Pesah, 1909)1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

Ke se les boltava sus ansias en alegrias. (La segunda Ester, 1911)1400

abominavle adj.

מאוס, נתעב, מתועב, נבזה, משוקץ, מעורר גועל, שנוא, דוחה

ke tiene en orror vuestras echas abominavles? (Papo, Navot)1490

abondansa/abondansia f.

שפע, שפעה, ריבוי

en abondansa, les dio largamente de los ke tenia. (Odisea)

ke abashava kon abondansa kada manyana. (La segunda Ester, 1911)1500

abondante adj.

שופע, מצוי בשפע, פורה

kon spondjas fofas, i otros, karne abondante spartian. (Odisea)

Moneda te daremos, en oro, abondante. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)1570

abordar v.

נגע ב-, השיק ל-; עגן

Mi senso no puede abordar favulas (Gaon, Poezias)

Leshos de mi sezo abordar tu dicha (Gaon, Poezias)

Oras serias ke mi senso abordar puede salmeo (Gaon, Poezias)1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

Amigo eskarso / nemigo deskalso / haver ke es falso / aborrese el Dio (La Epoka, Sal. 1900)1610

aborresido adj.

מתועב, שנוא, משוקץ

el es desdenyado i aboresido. - (Gaon, Poezias)

Esta rasa aborresida siempre nos presigio (La segunda Ester, 1911)

Invierno, sezon indjustamente aborresida / sos mi amiga, porke debasho tu kara palida / ay ermozuras komo las ke en suenyo pasan / figuras, vistas, tanto lindas ke plasan la realidad / ma son mas puras ke la verdad (La Amerika, 1917)1630

aborresión f.

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

Deshi soltar de mis ojos flamas de aboresion. (Papo, Navot)

de masakrar todo nuestro puevlo por su grande aborrision. (La segunda Ester, 1911)1820

abrasar v.

חיבק

despues la abrasa delante la djente (Gaon, Poezias)

ken el Koran santo guarda i abrasa (Gaon, Poezias)

i ken la enkontra lugo la abrasa. (Gaon, Poezias)

i kon peadades eyas la abrasan (Gaon, Poezias)

abrasar se viene kon diversos ijos. (Gaon, Poezias)1860

abraso m.

חיבוק

En prima okazion ke estuvo en sus brasos, la djovena, en medio de bezos i abrasos, kon amargura disho ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)2050

abrigo m.

מקלט, מחסה

esta sonyadera topara abrigo. (Gaon, Poezias)

pues bushkan abrigo de la providensia. (Gaon, Poezias)

todo en siendo aleman, se aze pasar komo sudito italiano por estar mijor al avrigo de una deskuvierta (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)2500

abuzo m.

ניצול לרעה, שימוש לרעה; הגזמה, עודף, יתר

Dezilde al puevlo djudio: na la pura Ley del Dio, no mesklada de tantos uzos, kometiendo abuzos. (8 dias antes de Pesah, 1909)2670

achetar (it.) v.

הסכים, נענה, נעתר, קיבל, השלים עם

los eternales, de darsela non acheto, ma mi padre (Odisea)3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

despues adelante soltaron sus pasos. (Gaon, Poezias)3520

adientro prep.

ב-

Kuando los dos se toparon adientro de la kaza alta, (Odisea)

Sesh dias i sesh noches, stuvieron enserrados, adientro de vagones, eskuros i siyados. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)3530

adientro adv.

בפנים, בתוך, בקרב; פנימה

Eyos oy kombaten adientro mi tino (Gaon, Poezias)3965

adjilearse (t.) v. refl.

הזדרז, מיהר, נחפז

Apenas amanese, gritando Aufstehen, kon palos, kon rempushos - afín ke s'adjileen ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)4040

adjuntado adj.

מחובר, מלוכד, מאוחד, מצורף, מוצמד, נלווה

Azanos, grupos, grupos, se vian adjuntados, en un lugar o otro oyendo enkantados de bokas de personas ke kon sus ojos vieron, o de buen manadero las kozas las sintieron. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)4070

adjuntar v.

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

Andjelos vinieron - adjunta kon yoro (Gaon, Poezias)4290

admiravle adj.

נערץ; נהדר, נפלא

metales, animales, plantas i flores / en diferentes kolores i golores / todo maraviyozo i admiravle / i por kualo el ombre eskojido de la kreasion / lo kriates manko de perfeksion? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)4540

adoptar v.

אימץ

Yo. furiozo de natura adopti la pasensia? (Papo, Navot)4580

adorar v.

אהב אהבה עזה, היה מאוהב ב-, העריץ; עבד, האליל, סגד ל-

a el lo adoran trivos kativados (Gaon, Poezias)

a El lo adoran i es rekirido. (Gaon, Poezias)

su Ley se adora pues es la mas vieja (Gaon, Poezias)

Puevlo siego sin verguensarse adora Baal, (Papo, Navot)4700

adornado adj.

מקושט, מעוטר

estan adonadas i paresen sonreirme. (Rinio, 1906)4820

adovar v.

תיקן, שיקם, הטליא; השכין שלום, השלים (בין שני בני ריב)

Ya eskapo su rijo segun eya kijo: areno bien las puertas, ya adovo dos kamaretas, (8 dias antes de Pesah, 1909)4860

adrer /adrir v.

שרף, הבעיר, הדליק; בער

su frente parese ardir komo flama - (Gaon, Poezias)4880

adresar (fr.) v.

שלח, מען, פנה אל

kualos entre el repozo son al Dio aderesados. (Gaon, Poezias)4890

adresarse (fr.) v. refl.

פנה אל, פנה בדברים

despues al publiko el se aderesa (Gaon, Poezias)4980

adulsar v.

המתיק, ריכך, הקל; הגיש דברי מתיקה

Onde la kreensa adulsa la suerte (Gaon, Poezias)

ere kompetente adulsar la suerte (Gaon, Poezias)5110

aedado m. & adj.

זקן, קשיש, בא בימים; מבוגר

el aedado eroe, ke dizen ke mas el no viene (Odisea)

i una muchacha lo kuida aedada - le traye komida (Odisea)5150

aereo/aeriano adj.

אווירי

el posto de observasion enemigo me avia visto i azia tirar los tiros kontra-aerianos en mi direksion (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)5310

afalago m.

הרגעה, ניחום, תנחומים

ley del afalago i dela pasensia (Gaon, Poezias)5360

afamar v.

הפך (מישהו) למפורסם; הרעיב

ovras de ombres i diozes, ke los poetas los afaman, (Odisea)5450

afartar v.

השביע

Pues, kuando i de komer i bever s'afartaron los novios, (Odisea)5650

afeitar v.

איפר, פירכס, קישט

afeitar se supo mas ke kada dia (Gaon, Poezias)

afeitada kon djoyas, o todo lo nesesario (Papo, Navot)5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

i beveraje, kuando la kanseria aferra sus miembros, (Odisea)

La rezia lansa aferro, kon la punta aguda de bronzo, (Odisea)

se aserko, l'aferro por la mano, su lansa de bronzo (Odisea)

En segida kon gritos: ''Shimshon, te aferrimos! Estas en muestras manos! No puedes mas salvarte!'' ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Es ke s'esta sonyando? Es ke esta despierta? La aferró el espanto, su alma se alerta. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)6190

afín de conj.

כדי ל-, במטרה ל-

I yo, vo yirme a Itaka afin de pushar a su fijo, (Odisea)

Afin d'arresivir la moneda prometida, ke le permeteria d'amijorar su vida. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)6240

afinkado adj.

קבוע, יציב, תקוע

Ke dos, dos por sus kodas las tuvo el atado, i torcha asendida en eyas afinkado; ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

Rabi Meir kijo afirmar los fueros (Gaon, Poezias)6510

aflakar v.

הרזה (גרם רזון); החליש, ריפה, התיש; העני

Ke te aflakaria? Ke koza te devrian azer por ke la piedras i te apanyarian?'' ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)6520

aflakarse v. refl.

רזה, הרזה, כחש; נחלש, כילה כוחו, תשש, התרופף; התרושש

Ansi de ora en ora, de dia en semana, s'aflaka, se konsume, se aze muzelmana. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)7050

afrenta f.

עלבון; הוצאת שם רע; מבוכה, אי נעימות

Ma, tu mereses todas las afrontas ke te aran! (Papo, Navot)7240

afrisión f.

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

Sin entender ke sus puevlo esta en gran perikolo i afliksion. (La segunda Ester, 1911)7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

i por afuera siempre te menaza la gerra. (Papo, Navot)

de afuera yo senti el sonido de aserradura de yave, son de una yave konosida (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)7855

agora (gr.) f.

כיכר השוק (בפוליס היוונית); שוק לממכר מצרכי מזון וכו'

Pasaron siete dias, la meten en komando, En otro blok del kampo agora 'sta morando. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

i pues ke Dio kijo mandarlo agora (Gaon, Poezias)

Ma el agora, por su mala suerte, murio i ninguno, (Odisea)8710

agua f.

מים

salpike su frente kon la agua santa. (Gaon, Poezias)

el rio mostro un espejo en su agua klara, (Papo, Navot)

Komo una agua ke korre i no se estanka (Papo, Navot)

Siendo save ke yo vine a inchir agua i ke ainda no retorni? (Rinio, 1906)9135

agudeserse v. refl.

עשה חד, התחדד, הושחז; החכים

Sintiendo de dinero, sus sensos se agudesen. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)9180

agudo adj.

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

La rezia lansa aferro, kon la punta aguda de bronzo, (Odisea)9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

i despues la harvan kon fieros kemando. (Gaon, Poezias)

Harvaron kanezes kon virgas de fierro, (Gaon, Poezias)

El, aharvando las kuedras, kito melodiozas sonadas. (Odisea)

El Dio se va ensanyando por lo negro ke va pujando, en deshando su komando males nos van harvando. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Si mas siento esta avla vos harvo kon esta tavla. I yo kon este fierro la kavesa vo la fiero (8 dias antes de Pesah, 1909)

La gritan, la aharvan, a kada paso i paso, su nombre es agora el numero al braso. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)9690

aharvarse (ebr.) v. refl.

היכה עצמו

Esto sefte ke vide yo pedrer ansi el meoyo: marido i mujer harvarsen, ke tienen de kesharsen? (8 dias antes de Pesah, 1909)10130

Aífto m.

מצרים

El sol de Aifto ora enserrarse (Gaon, Poezias)10160

aijar v.

הוליד/ילדה; אימץ ילד

lo aijo, aunandose kon Poseidon en su grota (Odisea)10200

aínda adv.

עוד, עדיין; בכל זאת

solo al Untado espera ainda. (Gaon, Poezias)

alguno djimiendo inda desha verse (Gaon, Poezias)

ma ainda solo kome ensu meza (Gaon, Poezias)

ninguno ainda se ve por la kae (Gaon, Poezias)

Dias inda inosente resitando orasiones (Gaon, Poezias)

Un viejo ainda ven orasionando (Gaon, Poezias)

maldicho - ainda al Dio orasionas (Gaon, Poezias)

Estas palavras sonan ainda en mis oidos! (Papo, Navot)

Ya es serka mediodia, el sol esta serka la fuente, i ainda mi kerido no paso. (Rinio, 1906)

No vos estas averguensando? Ainda estas avlando! (8 dias antes de Pesah, 1909)10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

entornadas de enzinos i de aire delisiozo. (Gaon, Poezias)

i de el oriente un aire delgado (Gaon, Poezias)

ekspuesto al aire por ke algun perro (Gaon, Poezias)

I una boz grito en el aire: ''Tembla malino! (Papo, Navot)

yevado en el aire sovre las alas del viento. (Papo, Navot)

vasta la yevan, liviana ansi ke el soplo del aire. (Odisea)

Nos das los envigorantes aires las tempestas / ke los desho azer mis karas koloradas / i mi alegria es dulse komo la de fiestas / i mi korason late un kante de enamoradas (La Amerika, 1917)

porke non estiende su braso poderozo / i los esparze en el aire komo polvo? / porke non se avre la tierra kon gozo / i los aze despareser dientro el lodo (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

Siervos vozos fuitesh por tierras ajenas (Gaon, Poezias)

para korrer detras de siertas mujeres ajenas. (Papo, Navot)

ke un ajeno tan mucho aspere a la puerta; de eya (Odisea)

'Karo ajeno, te ensanyaras de lo ke vo dizirte? (Odisea)10840

ajurnar (fr.) v.

דחה

I eya, ni el kazamiento odiozo l'ajurna, ni puede (Odisea)11270

akavidado adj.

זהיר, מתון

El ya tuvo meldado, ansi el es akavidado de no suvir kon kalsado i sin averse eskarvado. (8 dias antes de Pesah, 1909)11380

akayar v.

השתיק, השקיט, הרגיע

me akayi, me kontenti kon su repuesta vana, (Papo, Navot)11480

akel pron. dem.

ההוא

realsandose tu alma konponiendo akel kante. (Gaon, Poezias)11530

akerensiar v.

חיבב; התאהב

Dio ke akerensia su puevlo antigo (Gaon, Poezias)11590

akeya /akeyas pron. dem.

ההיא/ההן

por akea ija vino kativarse (Gaon, Poezias)11620

akeyos pron. dem.

ההם

Agora nuestro mal non parese komo akel de akeyos dias (La segunda Ester, 1911)11630

aki adv.

כאן, פה

i suvir aki podites ven veras tu mi asiento. (Gaon, Poezias)

asta tu djentio aki en Estrahan. (Gaon, Poezias)11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

vengan i aklaren mis tristes penserios (Gaon, Poezias)

rogo le aklare su eskuro dia (Gaon, Poezias)11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

Me akodro yo su djura, sus ordenes venerados (Gaon, Poezias)

En akodrandose d'el, a los diozes favlo i les disho: (Odisea)

El ombre sospechando - s'avia akodrado, de lo ke se paso i estava preparado - ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

Arrespondiendole Zeus, k'akoje las nuves, le disho: (Odisea)

O bien kon sus amigas a pasear se iya, en kampos o en guertas, i flores akojia. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)12010

akomodado adj.

מסודר, מאורגן, מצוייד כהלכה

Segun tu pareser sea todo akomodado! (Papo, Navot)12100

akompanyado adj.

מלווה; רדוף, מכושף

Paresen estar akompanyadas de munchos ruidos (Papo, Navot)12110

akompanyador/dera

מלווה, בן לוויה

Mi salida inkonito, sin akompanyadores, (Papo, Navot)12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

yamando muchachos ke la akompanyen (Gaon, Poezias)

visto ke dos servideras aneya la akompanyavan. (Odisea)12380

akonsejar v.

ייעץ

fija de Atlas, ke mal akonseja, i todas fonduras (Odisea)12385

akonsejarse v. refl.

התייעץ

Ama venid, los k'estamos aki mos akonsejaremos (Odisea)12420

akonteser v.

קרה, התרחש

kualo vezes akontese - ma son virgas de demones. (Gaon, Poezias)

Vezes akontese ke eya durmiendo (Gaon, Poezias)

salvarmos de todos malores ke mos akontesio. (La segunda Ester, 1911)

No era esto prova, el Pelishti pensava, ke una maraviya akontesiendo stava? ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)12490

akorado adj.

חרד, קצר רוח

De fatiga akorado las noches ke yo me topo (Gaon, Poezias)12650

akorrido adj.

נחפז, אץ, רץ

Entre alas flameantes de anjelos akorridos (Gaon, Poezias)

Yo so vuestro marido ke siempre vo akorrido por traer lo menesterozo; (8 dias antes de Pesah, 1909)12660

akorruto adv.

לעתים קרובות, תדיר; באופן אקראי

son a los suyos; i al tiempo akorruto enkontros tuvimos, (Odisea)12720

akostar v.

התקרב, ניגש אל; הגיע אל המזח; היטה

Akostando mi oido i armandome pasensia (Gaon, Poezias)

sin akostar mi oido a la boz del oraklo. (Papo, Navot)13190

akto m.

מעשה, פעולה; רישום; מערכה (במחזה)

si Zeus va permeter, ke se agan aktos de vengansa; (Odisea)13270

aktualmente adv.

כעת, עכשיו, עתה

aktualmente; i ke no lo vea ninguno izieron; (Odisea)13330

akudir v.

עזר ל-, סייע ל-, בא לעזרה, נחלץ לעזרה, חש לעזרה, הציל

se esforsa i akude surmontar sovre la nuve. (Gaon, Poezias)

despues el desiende akudir sus pasos (Gaon, Poezias)13450

akumplir v.

ביצע, הגשים, הוציא לפועל, מילא (בקשה); השביע רצון

Akumpliendo mi ovligo tornare ami olgansa (Gaon, Poezias)

ken esto akumple noble es su suerte. (Gaon, Poezias)13780

ala f.

כנף; סנפיר

Basho de mis alas yo djuro i digo: (Gaon, Poezias)

Entre alas flameantes de anjelos akorridos (Gaon, Poezias)

yevado en el aire sovre las alas del viento. (Papo, Navot)13920

alado prep.

ליד, על יד, סמוך ל-

Ke vos diga una: parese ke vos izites a la una kon el vezino de alado, ke i el es un atavanado. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Tanto se tuvo gastado i la shemura alado. (8 dias antes de Pesah, 1909)14160

alaod m.

עוּד, לאוטה (כלי נגינה)

I los alaudes batan i resonen (Gaon, Poezias)14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

Ansi una nasion salvada, delos puevlos alavada, no ternes ningun remorso sigiendo este kurso. (8 dias antes de Pesah, 1909)14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

se korajozo, afin ke los ke a naser van, t'alaven. (Odisea)

Ayi ensima, los bilbilis i los pasharos se dan rendevu por kantar i por alavar la gloria del dia. (Rinio, 1906)14460

alavarse v. refl.

התרברב, התפאר

Alegres se alavan: ''Ermanos, reushimos!'' ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)14470

alavasión f.

שבח, תשבחות, הלל, תהילה

Eyas ke denunsien sus alavasiones (Gaon, Poezias)14710

albersia /albirsia f.

בשורה טובה

antes la albersia sea pregonada (Gaon, Poezias)15040

alda f.

צד, שולים, כנף בגד

ven sovre mi alda ninyo regalado (Gaon, Poezias)15050

aldea f.

כפר

por espandiduras azul en aldeas. (Gaon, Poezias)15440

alegrar v.

שימח

alegrar desierto ke vino la ora. (Gaon, Poezias)15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

i El se alegra de vervos esklavos. (Gaon, Poezias)15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

alegres, gozozos, borrachos, rientes, (Gaon, Poezias)

El kanez alegre se move orozo (Gaon, Poezias)

Mira komo Rinio es ermoza, es biva, es alegre, es fuerte, (Rinio, 1906)

Oh! Todo esta alegre... todo esta dulse... todo esta ermozo... (Rinio, 1906)

Alegres se alavan: ''Ermanos, reushimos!'' ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

sea por ventura i por alegria (Gaon, Poezias)

rendir a mi patria repozo i alegria. (Papo, Navot)

alegria i gozo a toda la nasion. (La segunda Ester, 1911)

Ke se les boltava sus ansias en alegrias. (La segunda Ester, 1911)

Nos das los envigorantes aires las tempestas / ke los desho azer mis karas koloradas / i mi alegria es dulse komo la de fiestas / i mi korason late un kante de enamoradas (La Amerika, 1917)15600

alemán/o n. & adj.

גרמני

Un dia los almanes del nido l'arrankaron, kon su padre i madre al lager la yevaron. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

remarkad bien estos puntos pretos, ayi esta konchentrada toda la artileria alemana (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)15745

alertarse v. refl.

נבהל, נאחז בהלה

Es ke s'esta sonyando? Es ke esta despierta? La aferró el espanto, su alma se alerta. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)15780

aleshado adj.

רחוק, מרוחק; מבודד, מתבודד

I a ti torpe Ah'av, aleshado de lo bueno, (Papo, Navot)

londje (k'en dos se apartan, los mas aleshados de ombres, (Odisea)15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

la ke enrezio tu reinado, levanto tu pendon, (Papo, Navot)

En mi echar i en mi alevantar yo no penso ke a el. (Rinio, 1906)16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

me levantaria kada dia kon nueva gana, (Papo, Navot)

ke no ay un ombre ke se levante i lo depiedra. (Papo, Navot)

estos el Sol onde s'echa, los otros onde s'alevanta), (Odisea)

Lavora kon la pala, kavaka kon la chapa, s'aboka, s'alevanta, el dia no s'eskapa! ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)16360

algo m.

משהו, דבר מה; מעט

Algo de esto konta i a nos, dioza, fija de Zeus. (Odisea)16370

algodón m.

צמר גפן, כותנה; ריפוד

en manko de nada yo me via entornado por pelotas de algodon blankas (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)16630

algún adj.

איזשהו

Solo algun perro mudo i ambriento (Gaon, Poezias)16640

alguno pron.

מישהו

algunos atestan sentir su salmeo (Gaon, Poezias)

de algunos mizmo no ay ni memoria (Gaon, Poezias)

alguno djimiendo inda desha verse (Gaon, Poezias)

alguno de eyos fue romanesido, (Gaon, Poezias)

Yo no veo en mi nasion alguno tan ardiente (La segunda Ester, 1911)17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

i alos kulpozos alimpia del yerro (Gaon, Poezias)

Yo te vo azer alimpiar de todos tus pekados... (Papo, Navot)

De alimpiar la suziedad de la idolatria, (Papo, Navot)

otros, las mezas las arresentavan i las alimpiavan (Odisea)

I tu alimpies todo i apareja, i si por mi te preguntan, (La segunda Ester, 1911)17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

yo alkansi a tomar siertos pozes, kuando okupado en mi lavoro, kolpos de tiros se izieron sintir (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)17950

alkavo adj.

אחרון

destorvar los dias de alkavo de tu viejo padre. (Rinio, 1906)18230

Allah (t.) m.

אלהים

Del sielo entonses el Alla muy laso (Gaon, Poezias)

Alla solamente es Dio eternelo (Gaon, Poezias)

De kuando salio Purim vamos diziendo Allah kierim: (8 dias antes de Pesah, 1909)18320

alma f.

נשמה, נפש

Mi alma konsiente visio enkuvierto (Gaon, Poezias)

vido la muchacha ke bola su alma (Gaon, Poezias)

sostener el mundo i rebivir almas (Gaon, Poezias)

apenas es noche no se ve mas alma (Gaon, Poezias)

Las almas se soplan i Dio las rekoje (Gaon, Poezias)

Son ya kuantos dias ke mi alma kansa (Gaon, Poezias)

despues el replika kon alma trublada: (Gaon, Poezias)

si la alma gia el kuerpo siyado (Gaon, Poezias)

Son ya kuantos dias ke mi alma kansa (Gaon, Poezias)

espiego si saves - mi alma demanda. (Gaon, Poezias)

realsandose tu alma konponiendo akel kante. (Gaon, Poezias)

konsentia ke mi alma serka ti bushka repozo. (Gaon, Poezias)

onde te kere kitar la alma i las entranyas! (Papo, Navot)

destruir el avenir de tus chikos ke son tu alma i tu sangre, (Rinio, 1906)

Mi vida no es mia es suya; mi alma es para el. (Rinio, 1906)

metio su alma en perikolo de muerte, (La segunda Ester, 1911)

guadrame de la falsa testimoniansa / de akel ke pushado por la vengansa / va delantre el tribunal i djura / por kondanar a una alma pura (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)18530

almario m.

ארון; כינוי לטיפש

Los pusos i los punyos yenos de reskunyos delos klavos ke enkontri enel armario i yukuri; (8 dias antes de Pesah, 1909)18690

almendra f.

שקד; טבעת דמוית שקד

Ayi enfrente, en la entrada del chiflik los arvoles de almendra i de kaise estan kuviertos de flores, (Rinio, 1906)18890

almiskle m.

ניחוח, בושם; מוּשְּׁק (סוג של בושם); מור

Entre guertos balsamados kon almiskle i ensensio (Gaon, Poezias)19170

alondjar (port.) v.

הרחיק, דחה; האריך

Kon seda la vistian, yevava djoyas d'oro, la alondjavan siempre de males i de yoro. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)19330

alsar v.

העלה, הרים, הניף, נשא

Kon tembla la alsa i mira el sielo (Gaon, Poezias)

alsaron sus palmas al Dio ensalsado (Gaon, Poezias)

Un kozak supito alsa su martio (Gaon, Poezias)19355

alsarse v.

התרומם

ver de su tierra alsarse el fumo, aun ke de londje, (Odisea)19400

altar m.

מזבח

relumbrando sovre el altar de su santuario, (Papo, Navot)19570

alteza f.

גובה, רום, רוממות, הוד מעלה

Si alteza, ya paso. Yo la presti mi kavayo (Papo, Navot)

Kerias ke te respondiera: ''Si, alteza real, (Papo, Navot)19630

altig(u)ozamente adv.

ביהירות, בגאווה

altigozamente tomi mi espada en mano (Papo, Navot)19640

altig(u)ozo adj.

גאוותן, גאה, יהיר, שחצן

el altigozo suksesor del terrivle Zimri. (Papo, Navot)

Altiguos parientes / dolores de dientes / en rikes las mientes / son penas del Dio (La Epoka, Sal. 1900)19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

ke en la mar las konose, i el, los pilares los altos, (Odisea)19750

altramente (it.) adv.

אחרת, באופן אחר

ay esperansa si la kavaleria non keda de avansar, altramente estamos piedridos (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)19850

altura f.

גובה; גבעה, תל

Me parese por alturas supito ke yo deskalso (Gaon, Poezias)

parese taksaron ansi de altura (Gaon, Poezias)

Onesto i kalmo de alturas vino (Gaon, Poezias)

I supito se alevanta i suve asta la altura. (La segunda Ester, 1911)19980

alusinasión f.

חזיון תעתועים

devienes sujeto a las alusinasiones? (Papo, Navot)20220

alvorada f.

שחר, עמוד השחר; חגיגה משפחתית של הצגת הנדוניה

Kuantas alvoradas se also lijero (Gaon, Poezias)

serkana desierto es la alvorada (Gaon, Poezias)

De la alvorada asta anochese (Gaon, Poezias)20320

ama/amá (t.) conj.

אך, אבל, אולם

Ama agora andar yo me vo a la rápida nave, (Odisea)20400

amado m. & adj.

אהוב

vente atras a tu tierra natala amada, i un kolmo (Odisea)

Eya abolto el korason de nuestro bien amado soverano (La segunda Ester, 1911)20720

amaneser v.

האיר/הנץ השחר; השכים קום

Apenas amanese, gritando Aufstehen, kon palos, kon rempushos - afín ke s'adjileen ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)20780

amante n.

אוהב, מאהב; אהוב; ארוס; מומחה, בקיא

Yo no tengo en el mundo ninguna koza mas valutoza ke el amor de mi amante. (Rinio, 1906)20790

amanyana/aminyana adv.

מחר

Amanyana kale ke le de una repuesta, ke repuesta ke le de? (Rinio, 1906)20910

amar v.

אהב

ser el Dio de siempre ama los pasientes (Gaon, Poezias)

Ah! El amar kuanto dulse es! (Rinio, 1906)

Ke digan, si! Yo no entiendo razon, yo amo a Lefteri, lo amo, i lo amare. (Rinio, 1906)

Ke sepa! Si, ke Katerina sepa ke yo amo a su marido, esto no me importa! (Rinio, 1906)20960

amargado adj.

נעצב, ממורמר

Suspiros de bivdas amargadas i de guerfanos (Papo, Navot)21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

tambien la komida mas ke fyel amarga (Gaon, Poezias)

kansarla empesa un amargo yanto (Gaon, Poezias)

Ke amargo a nuestro puevlo kon penas i dolores. (La segunda Ester, 1911)21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

En prima okazion ke estuvo en sus brasos, la djovena, en medio de bezos i abrasos, kon amargura disho ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Los dias se suksiden, la vida es muy dura, su korason 'sta triste i yeno d'amargura. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)21280

amasado adj.

שנלוש

i kon fyel la vida vos es amasada. (Gaon, Poezias)

terrivle reinado amasado kon tirania! (Papo, Navot)

guadrame de akel vizino ensavanado / ke manyana i tadre aze orasion / sin entender ke kon lodo es amasado / en eskorchando el kuero de su nasion (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)21340

amasar v.

לש

Kon las piesas de tu oro se amasa la korona (Gaon, Poezias)

ke kon suziedades fueron amasados (Gaon, Poezias)21430

amatar v.

כיבה; הרגיע; מחץ בין האצבעות

Mashki mi ravia kon mis dientes? La deshi amatar (Papo, Navot)21431

amatarse v. refl.

כבה

antes se amate la luz de mi vida (Gaon, Poezias)21500

amavle/amable adj.

נעים, חביב, אדיב, מנומס, נעים הליכות, מסביר פנים

Sierto, esperavas de mi, palavras mas amavles. (Papo, Navot)21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

embezadles vozotros los de vuestros avuelos. (Papo, Navot)

para k'ambeze si ay novedades de la atornada (Odisea)

La povre no savia, lo ambezo mas tadre, ke dizde el primo dia kedo sin padre i madre. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

La ambre, la sed te apuran; i tu mas esperas! (Papo, Navot)21950

ambriento /e adj.

רעֵב

Solo algun perro mudo i ambriento (Gaon, Poezias)

rondjaria vuestros kuerpos a perros ambresidos (Papo, Navot)22070

amejorar/amejorear v.

שיפר, שכלל, השביח, היטיב, טייב

Afin d'arresivir la moneda prometida, ke le permeteria d'amijorar su vida. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)22180

amenazar v.

אִיֵּם

i por afuera siempre te menaza la gerra. (Papo, Navot)

Eya rondja la tavla i el la menaza kon el fierro (8 dias antes de Pesah, 1909)22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

Alteza, yo no so amigo de la ingratitud; (Papo, Navot)

ke en Itaka - estonses tambien, stando entre amigos, (Odisea)

vienes por la prima vez, o tu sos de mi padre amigo, (Odisea)

El ministro es mi amigo, le rogare ke lo tenga en membrasion (La segunda Ester, 1911)

O bien kon sus amigas a pasear se iya, en kampos o en guertas, i flores akojia. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

Vizino borozo / haver mentirozo / amigo selozo / enfastio del Dio (La Epoka, Sal. 1900)

Amigo eskarso / nemigo deskalso / haver ke es falso / aborrese el Dio (La Epoka, Sal. 1900)

Amigo en sensia / haver de konsensia / mujer de pasensia / bendision del Dio (La Epoka, Sal. 1900)

guadrame sovre todo de akel falsador / ke se amostra a la kara amigo mijor / i aze atras mano un tal grande mal / ke non lo aria ni un kriminal (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)22520

amistad/amistá f.

ידידות, רעות, חיבה

el se la dio; visto ke muy grande amistad le tenia - (Odisea)22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

Mi amor por ti, no es oy menos ke akel dia, (Papo, Navot)

te djuro ke no fue para presigir los amores, (Papo, Navot)

El amor nos aze andjeles, nos aze bivir una vida enteramente differente de la muestra... (Rinio, 1906)

eya enborracha mi korason de amor. (Rinio, 1906)

Mi korason esta yeno de amor por mi kerido Lefteri. (Rinio, 1906)

Ah! Por amor de mi nasion echo gritos de esklamasion. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Paz i amor reinan kuando eskurese / el rededor del ogar paternal / mientres ke afuera todo se estremese / kon las furores de invierno infernal (La Amerika, 1917)23150

amostrar v.

הראה; הוכיח

Amostradme kon kual puevlo non sufrio Israel i fue salvo (La segunda Ester, 1911)23170

amostrarse v. refl.

הופיע, הראה עצמו;העמיד פנים

guadrame sovre todo de akel falsador / ke se amostra a la kara amigo mijor / i aze atras mano un tal grande mal / ke non lo aria ni un kriminal (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)24150

ancho adj.

רחב; נח לבריות

donos a los imortales ke moran en los sielos anchos? (Odisea)24420

andar m. (port.)

קומה בבית, דירה; הליכה

Andadvos, si vos plaze, a vuestro echo, si vos digo, ke provecho? (8 dias antes de Pesah, 1909)24430

andar v.

הלך, צעד, פסע, התהלך; עשה בלהט

andando kon una roza en su mano (Gaon, Poezias)

Mas ni ombre bivo anda por la kaye (Gaon, Poezias)24500

ande/andi adv.

איפה, היכן? לאן?; אצל

kuando d'Efira torno, d'ende el fijo de Mermeros, Ilos24600

andjélo /ánjel/ándjel/ándjeli/ándjel

מלאך

Anjelos supremos ora nuestro templo (Gaon, Poezias)

Andjelos vinieron - adjunta kon yoro (Gaon, Poezias)

anjel de los sielos es i nada manka. (Gaon, Poezias)

Entre alas flameantes de anjelos akorridos (Gaon, Poezias)

El amor nos aze andjeles, nos aze bivir una vida enteramente differente de la muestra... (Rinio, 1906)

este andjel ke kuando la veo todas mis fuersas se abaten, (Rinio, 1906)

Shimshon, ke los Daneos, la djente de su trivo, kontavan ke un andjel viniendo del Dio bivo, predisho a su madre, mujer ke no paria, k'en manko de un anyo un ijo teneria, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

ladron, ipokrita, ingrato i traishedor / andjel de aparensia, satan de korason / esto loke en este sieklo tiene valor / saves azer lo preto blanko sin razon? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)24740

anel pron.

לו, אליו

ma solo anel, k'atornar dezeava i ver su espoza, (Odisea)24910

aneya/aneyas pron.

לה, אליה/להן, אליהן

Le respondio Telemahos, el savio, aneya, i le disho: (Odisea)25000

ánfora f.

אמפורה, כד בעל שתי אזניים(להחזקת יין וכו')

unos, en anforas, vino kon agua stavan meleskando, (Odisea)25040

angajarse (fr.) v. refl.

התארס; התחייב,לקח עליו; נכנס

Ansi yo a este enshempio korro i me angajo (La segunda Ester, 1911)25290

angustia f.

תוגה, צער, יגון, עצב, דאבה; מחנק; גועל, דחייה, רצון להקיא; בוז

ekspuestos a males angustias i penas (Gaon, Poezias)

El no se ve, no se oye, i solo angustia i yoros (Odisea)

Tiempo enuvlado / haver malavlado / mirada de lado / angustia del Dio (La Epoka, Sal. 1900)25510

animal m.

חיה; אדם חסר מצפון

I ke es la repuesta ke te dio este animal, (Papo, Navot)

'Animales, yo so mas feros ke vozotros!'' griti (Papo, Navot)

me meti a oir brameos de los animales, (Papo, Navot)

Kamino komo kosha, tengo grande kongosha de levantar mender i kavesales ke es echo de animales. (8 dias antes de Pesah, 1909)

metales, animales, plantas i flores / en diferentes kolores i golores / todo maraviyozo i admiravle / i por kualo el ombre eskojido de la kreasion / lo kriates manko de perfeksion? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)

O Dio guadrame del ipokrita / komo akel animal ke non grita / ma kon kalmo mostra su maldad / en mudriendo kon ravia i krueldad (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)25740

aniyo m.

טבעת

saka sus aniyos i pues kon kevranto (Gaon, Poezias)

Yo, le di el aniyo a mi kerida Rinio ke va ser mi mujer... (Rinio, 1906)25810

anke (it.) prep.

למרות ש-; הגם ש-, נוסף לכך, יתירה מזאת; אף על פי כן, בכל זאת

i anke estremesivle va por el mi paso fiero. (Gaon, Poezias)

anke enkuvrieron el fin de los dias (Gaon, Poezias)25900

anoche adv.

אמש, הלילה שעבר

Anoche kaminates por todas las plasas de Shomron. (Papo, Navot)

loke topo interesante es la konversasion ke tuvi anoche al kafe de Frederiko, este es un ombre mucho kurnaz (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)25920

anocheser v.

ירד הלילה; באירוניה: נזכר בחלומו במטלה ששכח לבצעה

De la alvorada asta anochese (Gaon, Poezias)25940

anojado (port.) adj.

כעוס, רוגז, כועס, נרגז, זועף; נעלב

Luvia arrojada / kamiza mojada / mujer anojada / kastigo del Dio (La Epoka, Sal. 1900)26170

ansí adv.

כך, ככה

parese taksaron ansi de altura (Gaon, Poezias)

i ansi se viene terminar la fiesta. (Gaon, Poezias)

ansi son eyos sonantes ansi eren orgoliozos. (Gaon, Poezias)

Ansi ermozura Livorno no vido (Gaon, Poezias)

vasta la yevan, liviana ansi ke el soplo del aire. (Odisea)26190

ansia f.

צער, סבל, ענות; דאגה, חרדה; קמצנות, אהבת בצע

para ke konosan ansias dela vida. (Gaon, Poezias)

Ke se les boltava sus ansias en alegrias. (La segunda Ester, 1911)26270

ansiarse v. refl.

התענה, הצטער, התעצב,התמלא דאגה; שאף ל-, חתר ל-

Dizme Ah'av, por kualo te ansias i te apretas? (Papo, Navot)26310

ansiozo/ansiaozo adj.

חרד, דואג; משתוקק

portefolio vazio non puedo apiadar segun kero / yo bivo triste i ansiozo / siempre vazio, siempre duvdozo (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

salvar sus kreentes una ora antes. (Gaon, Poezias)

El kanez palido torna komo antes (Gaon, Poezias)

i antes el bole le dize: Espera! (Gaon, Poezias)

por ver kuanto antes luz de delivransa. (Gaon, Poezias)

antes vente anyos ke fuimos matados (Gaon, Poezias)

Al empesijo komo de antes le avlaron. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)26670

antiguo /antigo adj.

עתיק, עתיק יומין;מיושן

Ma un Dio existe viejo i antiguo (Gaon, Poezias)

Dio ke akerensia su puevlo antigo (Gaon, Poezias)

de los baraganes en dias antiguos (Gaon, Poezias)

Amostradme onde esta Amalek, Moav, Sihon i Og, reyes antigos (La segunda Ester, 1911)

kualo? el Todo Poderozo l Abastado / a estas indjustisias se keda kayado? / porke komo el tiempo antiguo / el kastigar non es su ovligo? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)27190

anular v.

ביטל, פסל

ma el tiempo todo anula, atema (Gaon, Poezias)27410

anyo m.

שנה

Ditas perlas rekojidas antes ocho sientos anyos (Gaon, Poezias)

antes vente anyos ke fuimos matados (Gaon, Poezias)

Meresio a anyos, salud i rikeza (Gaon, Poezias)

Ma kuando vino el tiempo, despues ke pasaron los anyos (Odisea)27610

aogar v.

חנק; הטביע

otra noche vengo yo por aogarte. (Gaon, Poezias)27930

apanyar v.

תפס, אחז, החזיק, לפת; חטף;כינס, אסף; תיקן

Ke modo kon endjenios, el ombre apanyaron, los ojos le vaziaron i lo enkarselaron. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)28010

aparar v.

הציג, הראה בפומבי; חידד (עפרון)

i s'aparo a la 'ntrada de la kaza de Odiseus, (Odisea)28080

aparejado adj.

מוכן, שהוכן, שיועד

Sin saver yo delas penas para mi aparejadas (Gaon, Poezias)28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

se aparejaron para la matansa. (Gaon, Poezias)

i aparejarte una fin de las mas terrivles! (Papo, Navot)

I tu alimpies todo i apareja, i si por mi te preguntan, (La segunda Ester, 1911)28140

aparensia f.

חזות, צורה, הופעה, מראה

ladron, ipokrita, ingrato i traishedor / andjel de aparensia, satan de korason / esto loke en este sieklo tiene valor / saves azer lo preto blanko sin razon? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)28250

apareser v.

הופיע, נגלה

aparese una ermoza persona (Gaon, Poezias)

Ma aparesiendo nuestro rey untado (Gaon, Poezias)28300

aparey (fr.) m.

מכשיר

en arrivando en las linias enemigas, sin pedrer tiempo izi pozar mi aparey fotografiko (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)28380

aparisión m.

הופעה; רוח רפאים; חזיון,התגלות, הופעה פתאומית

a dezbarasarme de la terrivle aparision. (Papo, Navot)28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

demas ke no manke el harem aparte (Gaon, Poezias)

k'azen k'el sielo aparte este de la tierra, detiene. (Odisea)

todos, aparte del dio Poseidon, k'ensanyado estuvo (Odisea)

De ombres aparte de damas. (La segunda Ester, 1911)

Mujeres, puevlo aparte, tienen leyes en disparte, todo el penserio tienen a sus dinim ke mantienen (8 dias antes de Pesah, 1909)

Aparte d'una supa i d'una revanada de pan, el dia entero, no mete en boka nada. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

No tiene mas kaveyos, no le desharon nada, aparte de kundurias i djuba envarada. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)28610

apartener/apartenir v.

היה שייך ל-, השתייך, נמנה עם

de las ke apartenian al muy korajozo Odises. (Odisea)

No era prova esto a kien apartenia, la fuersa, la grandura i la barragania? ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)28860

apaziguar v.

השקיט, הרגיע; השלים בין,השכין שלום

el vero repentimiento kalmara la ravia del Kreador / i solo apaziguara su djusta rigor / avrid avrid los ojos i deshadvos giar / todos los ke a los otros djuzgesh sin pensar (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)29135

apel (fr.) m.

מיפקד במחנה ריכוז

Las echan de las kamas. Un chay, i a la kaye. Appel! Es maloroza kien tadra, kien se kaye. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)29180

apena/apenas adv.

בקושי, כמעט שלא, זה אך

apenas es noche no se ve mas alma (Gaon, Poezias)

Apenas amanese, gritando Aufstehen, kon palos, kon rempushos - afín ke s'adjileen ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)29580

apiadar v.

נחלץ לעזרה, סייע ל-, עזר ל-

Elas! non ay ken se apiade por nozotros! (La segunda Ester, 1911)

ma su korason guay duro i indiferente / non tiene kompasion, non apiada al sufriente (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)

portefolio vazio non puedo apiadar segun kero / yo bivo triste i ansiozo / siempre vazio, siempre duvdozo (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)29590

apiadarse v. refl.

חמל, ריחם

i pues muerirse. I tu, Olimpiano, no te apiadas? (Odisea)

non eskapo de sufrir - d'el los diozes se apiadaron (Odisea)

El Dio ke mire i ke se apiade. (Rinio, 1906)30340

aportar v.

תרם; בא לבקר; נשאר ליד הדלת

kuala aportada dizen fue del sielo. - (Gaon, Poezias)30460

apóstol /apóstolo

שליח (נצרות)

esto testimonian dodje apostolos. (Gaon, Poezias)30670

apozarse v. refl.

נח, התיצב; לן במקום כלשהו, עבר את הלילה

al poste se apozo de la sala, la muy bien fraguada, (Odisea)

Akel ke kon keshada de azno en las manos, firio sin apozarse un mil de sus ermanos; ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)30900

aprendear v.

מישכן, נתן במשכון

unidad aprendan de el las nasiones. (Gaon, Poezias)30910

aprender v.

למד

aprender la eskritura por leer tu onda sensia. (Gaon, Poezias)30920

aprendimiento m.

לימודים, התלמדות, חניכות

Para sus misterios no ay prendimiento (Gaon, Poezias)31020

apresiar v.

העריך, החשיב, העריץ, הוקיר;אמד, העריך, קבע מחיר

suerte, porke la kantiga mucho la apresian la djente, (Odisea)31110

apresurado adj.

זריז; נחפז, ממהר, בהול;מזורז; חסר סבלנות, חסר מנוחה; נכון ל-

Ma state agora aki, i si mizmo stas apresurado, (Odisea)

Apresurado se hue, i el non aspero ke mozotros (Odisea)31130

apresuransa /za f.

דחיפות, נחיצות, חפזון, חפזה, קוצר רוח

vazian asus bokas kon apresuransa (Gaon, Poezias)31150

apresurarse v. refl.

מיהר, נחפז, הזדרז, אץ

'No me detengas aki mas, porke m'apresuro al kamino. (Odisea)31200

apretado adj.

לחוץ, דחוק, הדוק, מהודק; קמצן, קפוץ יד; ביישן, נחבא אל הכלים

su talia svelta apretada en su longo sayo? (Papo, Navot)31280

apretar v.

הידק, לחץ, דחק; בלם; הכביד על, העיק; הפעיל לחץ, הכריח, כפה; איית; לחץ, עינה, נגש, דיכא, הכניע; הטריד; גרר, החזיק בכח

i me meti a korrer kon sanya. Mis dientes apreti, (Papo, Navot)

I todo el ke lo apreto i lo presigio devino kavo. (La segunda Ester, 1911)

Les dizes esta penando a favor de los djudios ke los apretan. (La segunda Ester, 1911)31340

apretarse v. refl.

נלחץ, כפה על עצמו מחסור והנזרות; התנסה בלחץ ומצוקה

Dizme Ah'av, por kualo te ansias i te apretas? (Papo, Navot)31360

apreto m.

לחץ, מועקה; עינוי, ענות, מצוקה, רעב, דוחק, ייסורים

Por apreto de nuestro puevlo les are una demanda. (La segunda Ester, 1911)31680

aprometer v.

הבטיח; הציע

siendo apromete salvasion kumplida. (Gaon, Poezias)

Si su sekreto tu vas a deskuvrirlo, i mos vas a dizirlo, i vamos a batirlo, te damos la palavra, te lo aprometemos, ke vamos a pagarte. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)31730

aprontar v.

הכין, עיבד; ערך (שולחן), סידר, ארגן; ערך/סידר משהו במהירות

la mijor nave apronta, i toma vente remadores, (Odisea)31850

aprovar v.

ניסה, בדק, בחן, מדד (בגד); טעם; העמיד בנסיון; הוכיח; אישר; השתדל; צער

Se dechidio, portanto, de no dezesperarse, de aprovar de muevo, i de mas esforsarse, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)32260

apurar v.

טיהר; ריכז בהרטבה או אידוי; דחס, צמצם, צימק; גרם ענות, לחץ

La ambre, la sed te apuran; i tu mas esperas! (Papo, Navot)32670

aranjar (fr.) v.

סידר, ערך; תיקן, יישב; יישב מחלוקת בצורה ידידותית

Aki dezir todo no se va, siendo no es yeshiva; ma komo un amigo, por la verdad vos digo ke los savios kudiaron i todo bien aranjaron: (8 dias antes de Pesah, 1909)33100

ardiente adj.

לוהט, יוקד, בוער, מתלקח; נלהב, להוט, קנאי

Yo no veo en mi nasion alguno tan ardiente (La segunda Ester, 1911)33170

ardor m.

להט, התלהבות, להיטות, דבקות; התפרצות

Yo me siento oy un ardor de patriotizmo (La segunda Ester, 1911)

entre nozotros se topan inda personas yenas de ardor por defenderlo (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)33220

arena f.

חול; אבן בכליות; זירה

Oy ize la kozina, me pelei kon la vezina por arena ke no tenia de antes ya me devia. (8 dias antes de Pesah, 1909)33250

arenar v.

פיזר חול על, כיסה בחול; תקע בחול (מכונית); ניקה בחול, קרצף רצפה

El tambien se va raviando kon su mujer peleando ke en estando deskuvierta arenava ventana i puerta. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Ya eskapo su rijo segun eya kijo: areno bien las puertas, ya adovo dos kamaretas, (8 dias antes de Pesah, 1909)33330

arenozo adj.

חולי

I vo mandarlo a Sparta i a Pilos, la arenoza, (Odisea)33540

arienda f.

אחוזה, נחלה, חווה

aventurado ke en sus ariendas s'enviejeseria! (Odisea)34080

arma f.

נשק; שלט אצולה

kon armas de Hemil i sus kamarados. (Gaon, Poezias)

En viendo las banyeras, los postos, los soldados, kon armas en sus manos i perros a sus lados, ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)34170

armarse v. refl.

התחמש, הצטייד

Akostando mi oido i armandome pasensia (Gaon, Poezias)

Inda tierna kriatura me armi yo kon pasensia (Gaon, Poezias)34270

armonía f.

הרמוניה, התאמה; הסכמה, הבנה; רצון טוב

El siempre regreta la paz i la armonia de todas sivdades (La segunda Ester, 1911)34460

aroma f./m.

ניחוח, ארומה

ke te emboracho kon sus ojos o kon su aroma. (Papo, Navot)34680

arrankar v.

עקר, עקר מן השורש; קטף, תלש בכח, קרע, שבר

pues ranka espinos i kanta kon zelo. (Gaon, Poezias)

vino el Dio firme rankar sus kadenas. (Gaon, Poezias)

i arankarvos ojo por ojo, diente por diente. (Papo, Navot)

se dezraygen i vayan arankarte tu prea? (Papo, Navot)

Akel ke arrankado avia de sus baza, las puertas muy pezantes de la sivdad de Aza, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Un dia los almanes del nido l'arrankaron, kon su padre i madre al lager la yevaron. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)34720

arrankarse v. refl.

נעקר, נקרע מעל; נכסף, השתוקק; נעצב

se ranken los puevlos por sus dezonores. - (Gaon, Poezias)

Ma 2 semanas manka, mi alma se arranka ke no ay por la Paskua otro ke sal i agua. (8 dias antes de Pesah, 1909)35170

arrastado (port.) adj.

נסחב; מָשוּך;מסכן, עלוב

Komo los forasteros arrastados i despojados. (La segunda Ester, 1911)35230

arrastar (port.) v.

גרר, סחב, סחף, משך אחריו; נשרך, נהג בעצלתים; החריב, הרס

rasta por las plasas bushkando resiento - (Gaon, Poezias)

Kuerpos de muchachas rastan por la plasa (Gaon, Poezias)

pues de kinze siglos rastar por el mundo (Gaon, Poezias)

ke arastan por las kaes peor ke los zinganos, (Papo, Navot)

las kavras godras, i los bueyes ke sus piezes los arrastan. (Odisea)

Echar me kero repozado, el kavesal desfronyado, del kolchon un poko blando las lanas arrastando. (8 dias antes de Pesah, 1909)35300

arrastarse (port.) v. refl.

זחל, התרפס, השתרך, הלך בכבדות, נסחב, נגרר

por ayi se rasta deskalsa, deznuda (Gaon, Poezias)

se raste kontente por bushkarse nido. (Gaon, Poezias)

i se arrasta kon pena suviendo a su vinya fekonda. (Odisea)35380

arraviar v.

הכעיס, הרגיז; לא עמד בדבריו; סירב לשלם חובו אחרי הפסד במשחק

Ya es serka mediodia, mi padre me esta asperando, i si se aravia, ke se aravie, (Rinio, 1906)

El tambien se va raviando kon su mujer peleando ke en estando deskuvierta arenava ventana i puerta. (8 dias antes de Pesah, 1909)35390

arraviarse v. refl.

התרגז; לא עמד בדיבורו; העמיד פני כועס כדי להשתמט מחובה; נדהם מכל דבר; ייסר, הוכיח;היהמסוכסך עם

'Vas araviarte kon mi por lo ke te dire, Antinoos? (Odisea)35480

arrazgar v.

קרע, שיסע; בילה

ken en el renyega sera arazgado. (Gaon, Poezias)

triste, ke siempre arazga mi buen korason en mi pecho, (Odisea)35500

arrazgarse v. refl.

קרע לעצמו (בגד); נקרע

avrirsen los sielos razgarsen los mares; (Gaon, Poezias)

el sielo se razga i en dos se parte (Gaon, Poezias)35620

arrebivir v.

החיה, החזיר לתחיה, עורר מחדש; רענן, אושש, דירבן, המריץ

avidas de siempre seran rebividos. - (Gaon, Poezias)

sostener el mundo i rebivir almas (Gaon, Poezias)

La luvia no rebive mas tus kampos i soledades, (Papo, Navot)35880

arreevar v.

השלים עם, סבל

Si el sentimiento esto lo reeva (Gaon, Poezias)36560

arrekojer v.

אסף, כינס, ריכז, קיבץ, קבץ, צבר, ליקט; הקהיל; הלביש, כיסה; מיזגאוויר החדר; נתקף התכווצויות בפה

Las memorias brutas ke el sezo rekoje (Gaon, Poezias)

sin avlar palavra korre i rekoje. (Gaon, Poezias)37070

arrematar v.

סילק; כילה, השמיד, הרס, נתן מכת מוות

porke de los sielos non rondja sovre eyos / komo tambien en las sivdades de la yanura / fuego i ashufre i de esta manera / los arremata debasho de los sielos ?`` (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)37450

arrepentimiento f.

חרטה, נוחם; חזרה בתשובה; חזרה מהבטחה או התחייבות

el vero repentimiento kalmara la ravia del Kreador / i solo apaziguara su djusta rigor / avrid avrid los ojos i deshadvos giar / todos los ke a los otros djuzgesh sin pensar (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)37460

arrepentirse v. refl.

התחרט, ניחם (על), חזר בו מהבטחתו/התחייבותו; סרב, ויתר

Eya de su penserio negro non se repienta (La segunda Ester, 1911)37830

arresentar v.

סידר, ארגן, ערך, עבר לחיים מסודרים; הביא מישהו לחיים מסודרים; השקיע את הפסולת; יישב; חיבר, כתב

i la freskor de la noche resento mi korason. (Papo, Navot)

otros, las mezas las arresentavan i las alimpiavan (Odisea)38000

arresgatar v.

שחרר, חילץ, גאל, פדה

despues de su muerte sera rezgatado. (Gaon, Poezias)

Yo ke no desho una prea de mi mano rezgatar? (Papo, Navot)38010

arresgatarse v. refl.

השתחרר, נגאל

ke bushkava kon prisa rezgatarse de tu mano. (Papo, Navot)38210

arreskunyo m.

שריטה

Los pusos i los punyos yenos de reskunyos delos klavos ke enkontri enel armario i yukuri; (8 dias antes de Pesah, 1909)38250

arresponder v.

ענה, השיב; הגיב; קיים התחייבות, עמד בהתחייבות

Arrespondiendole Zeus, k'akoje las nuves, le disho: (Odisea)38270

arrestar v.

עצר, אסר, חבש בבית סוהר;עצר את הפעילות/ההליכה; עצר לביקורת

i la djustisia? eya me va arrestar i sin duvdo ke yo sere fuzilyado (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)38310

arresumar v.

הרטיב, לחלח

sopla i deviene todo resumado. (Gaon, Poezias)38340

arresvalar/arresvalarse v. refl.

החליק

Me rezvali en la laja en boltando la tinaja (8 dias antes de Pesah, 1909)38470

arretar (fr.) v.

עצר

ya atorno; ma los diozes, parese, al kamino l'arretan. (Odisea)38550

arretorserse v. refl.

התפתל

de suvir los montes se retorsen rayos (Gaon, Poezias)38710

arrevatado adj.

חטוף, שדוד, שנטרף; שנבלע; שבושל בחפזון; צעקני (צבע)

Reklamar deritos revatados antes (Gaon, Poezias)

reflos revatados son vuestra pasada (Gaon, Poezias)39490

arrimar v.

נשען, נסמך על; השעין, סמך; הניח לזמן מוגבל; נתן מחסה; ערם (ערימה)

la lansa k'el karreava arrimo a la alta kolona (Odisea)39600

arrinkón m.

פינה, זווית, פאה

deznudos deskalsos, por los arinkones. (Gaon, Poezias)39690

arriva adv.

למעלה

I de su sala arriva oyo Penelope la savia, (Odisea)39810

arrivar v.

הגיע; עגן; הצליח; קרה

o puede ser ke aki arrivo por un echo privado? (Odisea)

Porke no me imajino k'a pie tu aki arrivates. (Odisea)

Una semana paso ke el ijo trespaso; I dize ke es mi pekado loke le tuvo arrivado! (8 dias antes de Pesah, 1909)

Ansi, seguramente, arrivara su torno, De le tomar la vida, de la echar al forno. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

en arrivando en las linias enemigas, sin pedrer tiempo izi pozar mi aparey fotografiko (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

espera dunke asta ke el komandan arrive i nozotros kontinuaremos la konversasion (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)40160

arrojado adj.

מושלך, זרוק; גולה, מגורש, מורחק, מסולק, מוחרם, מנודה; זנוח, דחוי

Luvia arrojada / kamiza mojada / mujer anojada / kastigo del Dio (La Epoka, Sal. 1900)40200

arrojar v.

גרש, סילק; הדף, זרק, יידה, השליך, הטיל, דחה; פלט; גרש; שתה בלי להשתכר; פיטר

kaen i la ronjan onde las judias. (Gaon, Poezias)

rondjaria vuestros kuerpos a perros ambresidos (Papo, Navot)

En lugar de sintirlos les rondjavan sus saetas. (Papo, Navot)

Eya rondja la tavla i el la menaza kon el fierro (8 dias antes de Pesah, 1909)

porke de los sielos non rondja sovre eyos / komo tambien en las sivdades de la yanura / fuego i ashufre i de esta manera / los arremata debasho de los sielos ?`` (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)40440

arroyo m.

נחל, פלג, יובל, זרם

enkono las aguas de este aroyo, (Gaon, Poezias)41000

artilería f.

ארטילריה, תותחנות

remarkad bien estos puntos pretos, ayi esta konchentrada toda la artileria alemana (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)41120

arto adj.

שָּׁבֵעַ

A la fin, arto de vuestros kastigos meresidos, (Papo, Navot)41170

artura f.

שׂובע, רוויה

se viste i kome siempre a artura. (Gaon, Poezias)41250

árvol m.

עץ, אילן

Ensenyadles la religion djusta, arvol de vidas, (Papo, Navot)

Te espantates no sientan arvoles de la olea, (Papo, Navot)

basho de un arvol, komo una nimfa grasioza, (Papo, Navot)41300

arvolear v.

יִעֵר

de Reitron, de debasho de la kuesta del arvoleado (Odisea)41320

arvolera f.

שפעת עצים; שדרת עצים; בוסתן

en una izla entornada de aguas kon rika arvolera, (Odisea)41500

asado m.

צלי

I entindio estonses de ke se espandia un guezmo de asado de noche i de dia. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)41680

asamblea f.

עצרת, בית נבחרים, מועצה,אסיפה

a los Ahayos, de lindos kaveyos, a la asamblea, (Odisea)41910

asasino (it.) m.

רוצח

reflektando la figura de un asasino; (Papo, Navot)42330

asegurar v.

הבטיח, ביסס, חיזק; אישר; נתן אחריות (למכשיר)

I si vas a toparlo i mos vas a kontarlo, i vamos aferrado, te lo aseguramos ke tu seras kerida de la nasion entera, por siempre bendizida. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)42510

asembrar v.

זָרַע; פיזר דברים על כל עבר, זרע מהומה

Verdugos eternos asombrantes flama (Gaon, Poezias)42540

asemejado adj.

דומה, מושווה, מוצב לשם השוואה; בר השוואה

A montones de skeletos vienen ser asemejados (Gaon, Poezias)42590

asemejar v.

דמה ל-; השווה; הופיע

el mar asemeja kristal echizante (Gaon, Poezias)

Primo, la vido Telemahos, ke a un dio asemeja, (Odisea)

tal komo el, ke su boz asemeja a la de los diozes. (Odisea)42720

asendido (port.) adj.

דלוק, מודלק

Ke dos, dos por sus kodas las tuvo el atado, i torcha asendida en eyas afinkado; ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)42850

asentado adj.

יושב, ישוב, מיושב, עומד יציב במקומו; מסודר במקצועו

visto ke entre los novios estava asentado muy triste, (Odisea)43160

aserkar v.

קרב

se aserka del oido i esklama: alevanta. (Gaon, Poezias)

en aserkando su testa afin ke los otros no oygan: (Odisea)43170

aserkarse v. refl.

התקרב, ניגש אל, הגיעאל; הראה דמיון כלשהו

se aserko, l'aferro por la mano, su lansa de bronzo (Odisea)

I el, igual a un dio, s'aserko de los novios al punto. (Odisea)

La mujer se aserka del dormiente sin ruido. A la kama lo ata fuertemente. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)43220

asertar v.

אישר, אימת, אישרר, חיזק, בִּסֵּס;הבטיח, טען, הצהיר, קבע, הבהיר

asiertar si aze ke diozes komandan (Gaon, Poezias)43780

ashufre m.

גופרית; צבע גופרית; גפרור

porke de los sielos non rondja sovre eyos / komo tambien en las sivdades de la yanura / fuego i ashufre i de esta manera / los arremata debasho de los sielos ?`` (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)44030

asiento m.

מושב, כסא; בסיס, כן; מקום, משטח ישיבה; קרן; איתנות, יציבות; הסכם; בסיס כלכלי; עכוז; מצב צבירה; מעמד, תפקיד

i suvir aki podites ven veras tu mi asiento. (Gaon, Poezias)

un lindo asiento, afin k'el ajeno, entre estos gavientos (Odisea)

La konduizio i asento en un asiento, ke kon panyo lindo (Odisea)45980

asote m.

שוט, מגלב, פרגול; הלקאה, הצלפה

Inumana! Asote de los desgrasiados djudios! (Papo, Navot)46110

asperar v.

חיכה, המתין, ציפה; קיווה

ke un ajeno tan mucho aspere a la puerta; de eya (Odisea)

i a mis kompanyos ke despasensiados m'estan asperando; (Odisea)

Ya es serka mediodia, mi padre me esta asperando, i si se aravia, ke se aravie, (Rinio, 1906)46260

asta prep.

עד, עד ל-

asta el suelo espandio su braso (Gaon, Poezias)

i asta la tierra trema i resona. (Gaon, Poezias)

De la alvorada asta anochese (Gaon, Poezias)

Nuestro puevlo kaye munchas vezes asta la profondura (La segunda Ester, 1911)46540

astuto adj.

ערום, ערמומי; בעל תושיה, תחבולן

Kontame, Muza, del ombre astuto k'estuvo errando (Odisea)47200

atado adj.

קשור, מחובר, מאוגד, צרור; מחוייב; אדוק

las dulses kadenas ke te detenian atado, (Papo, Navot)

se va kedar; i si mizmo va star kon kadenas atado, (Odisea)

Agora se topava a la prizion, atado, sin ojos, sin kaveyos, firido, umiliado. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)47330

ataganto m.

מטרד, טורח; שעמום; גועל, בחילה

ala vista es solido pero kavza ataganto. (Gaon, Poezias)47470

atakado adj.

מותקף; שחפן, שחוף, חולה במחלה מדבקת; צמוד לגוף

Ma, segun veo, tienes el meoyo atakado. (Papo, Navot)47670

atamiento m.

חיבור, הצמדה; חיבה, דבקות

i kon el velunta ser en atamientos (Gaon, Poezias)47730

atar v.

קשר, חיבר, צרף, אגד, איגד; סגר עיסקה; סמך על, נתן אמון ב-

i komo ke atan mis pies kon kadenas. (Gaon, Poezias)

Kualunke, Delila, kien dezea aferrarme, el deve de atarme, kon siete kuedras freskas ke no se enshugaron. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)48010

atavanado adj.

משוגע, מטורף, חסר לו בורג, הראש בעננים; טיפש, שוטה

Ke vos diga una: parese ke vos izites a la una kon el vezino de alado, ke i el es un atavanado. (8 dias antes de Pesah, 1909)48120

atemamiento m.

החלשה, כילוי כוח; כלה, כיליון

fuersa ke podesta sin atemamiento (Gaon, Poezias)48130

atemar v.

התיש, ייגע, הוציא את הנשמה; כילה, השמיד, איבד

ma el tiempo todo anula, atema (Gaon, Poezias)

Sin seer ipokrito kon razon echar grito: fin kuando vas atemar la moneda del djudio tomar? (8 dias antes de Pesah, 1909)48230

atensión f.

תשומת לב; התחשבות

Kered bien meldar kon atansion esta konversasion entre Chevi Moshonachi i Lapsa Senyorachi. (8 dias antes de Pesah, 1909)48500

atestar v.

העיד, הצהיר, נתן עדות

no fue konosida - atestaron esto. (Gaon, Poezias)

algunos atestan sentir su salmeo (Gaon, Poezias)48520

atestiguar v.

העיד, אישר

Yo nada no kulpo Dio ke atestigue (Gaon, Poezias)

atestiguavan no deshar fuyir una okasion (Papo, Navot)48560

atinar v.

הבחין, הבדיל, הרגיש, שם לב; מצא את מה שגישש אחריו, גילה בעיניו; למד; קבע בדעתו

a esta sonyante lugo la atina. (Gaon, Poezias)49000

atornada f.

חזרה; חזרה לחיים, תחיה

vino la ora de la atornada del bravo Odises. (Odisea)

para k'ambeze si ay novedades de la atornada (Odisea)49020

atornar v.

חזר, חזר אחורה

ya atorno; ma los diozes, parese, al kamino l'arretan. (Odisea)

ma solo anel, k'atornar dezeava i ver su espoza, (Odisea)

ke Odiseus, el muy meoyudo, a su kaza atorne, (Odisea)

ke atorno. I si vas a oyir ke tu padre sta bivo, (Odisea)

Al punto k'ambezaron, k'el grande enemigo ke tanto lo bushkaron, de muevo atorno i kon Delila estava, la linda Pelishtea, la mosa ke amava. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)49130

atorvado adj.

מודאג, מבועת, נפחד, הלום פחד; משתומם, מבולבל

Atorvado de el lecho por seguirlo yo me also (Gaon, Poezias)

De puevlo torvado yena es la plasa (Gaon, Poezias)49151

atorvante adj.

מפחיד, מבעית

Nuves atorvantes kuvren vuestro sielo (Gaon, Poezias)

Na el guerto yeno ere de skeletos atorvantes (Gaon, Poezias)49160

atorvar v.

הבעית, הפחיד; בילבל; עכר

ke me desrepozan i me atorvan el espirito. (Papo, Navot)49300

atrás adv.

אחורה, מאחורי; מלפני (זמן), אחרי

Atras - dize el kon sanya, largo es este kamino (Gaon, Poezias)

el topara komo venir atras, porke es muy esvelto. (Odisea)

ke el atras va venir. Ya se hue el dia de su retorno! (Odisea)49860

atristarse v. refl.

הצטער, נעצב, התעצב אל לבו, נעגם

yo, en verdad, por su muerte no m'atristaria tan mucho (Odisea)

a mi tu esklavo me dates korason ke bate / viendo ombres ke sufren se atrista se abate / (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)50060

atudrir v.

המם, הדהים; התאווה לישון

O ke chorro de palavras! Izevel me atudres! (Papo, Navot)50320

augusto adj.

מלכותי, מלא הוד

Tamien nuestro augusto soverano el rey Kazimir (La segunda Ester, 1911)50330

aular (t.) v.

בכה, נאנח, התאנח; נהם, שאג

ular kon orgolyo su shofar sagrado (Gaon, Poezias)50480

aunar/aunear v.

איחד, מיזג; ייחד; עשה לאחיד; קיבץ יחד

lo aijo, aunandose kon Poseidon en su grota (Odisea)50800

autorizasión f.

הסמכה; סמכות

'Haman del rey Ahashverosh demando la autorizasion (La segunda Ester, 1911)50940

avagar adv.

לאט, בנחת, בשקט, במתינות

Avagar de sus kostias saka pues su vieja lira (Gaon, Poezias)

La luz rosiada avagar se trae (Gaon, Poezias)50990

avagariko adj.

אטי

Se va avagariko. Se kedan enklavados en sus lugar. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)51230

avansar v.

התקדם, קידם; השתפר; חסך

ay esperansa si la kavaleria non keda de avansar, altramente estamos piedridos (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

uf! despues de todo, ke me importa a mi si los enemigos avansan o non (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

en este mundo todo muere todo pasa / todo se renova todo se envejese / todo komo el esfuenyo avansa / todo komo la solombra desparese (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)51390

avante prep. & adv.

לפני כן; ימי קדם

kombatio kon puevlos dias de avante (Gaon, Poezias)

Ma so muy malorozo de tener mujer inyorante komo las de avante. (8 dias antes de Pesah, 1909)51550

ave f.

עוף; כינוי לאדם חסר יוזמה, כבד ומסורבל

komo una ave en alto bolo; i koraje i huersa (Odisea)

se de las aves: no por mucho tiempo de su tierra londje (Odisea)51680

avenir (fr.) m.

עתיד; חזות, סיכוי

al avenir, siendo ke tal ke sos te pario Penelope. (Odisea)

destruir el avenir de tus chikos ke son tu alma i tu sangre, (Rinio, 1906)

En vezes a la kama, djuzgando su estado, al avenir medita, i a lo sentensiado. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)51820

aventura f.

הרפתקה

i no fui el eroe de ninguna aventura. (Papo, Navot)

Tuvites un insidente? Alguna aventura? (Papo, Navot)51830

aventurado adj.

נועז, שנוטל סיכונים; עני, אומלל; מאושר, ממוזל, בעל מזל

bien aventurado kon la konkuista - (Gaon, Poezias)

aventurado ke en sus ariendas s'enviejeseria! (Odisea)51880

aver (ebr.) m.

אוויר, רוח; אווירה, אטמוספירה; אקלים, מזג אוויר, סבר פנים

munchos palasios munchas grandezas / bienes averes muncha rikeza (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)52090

averguensante adj.

מבייש, פוגע בכבוד, משפיל, מעליב, מבזה

savio kon eyos d'estar, i ver fechas tan averguensantes.'' (Odisea)52100

averguensar v.

בִּיֵּשׁ, השפיל, פגע בכבוד, העליב, ביזה

Shimshon, me enganyates, mintiras me dishites i me averguensates. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)52110

averguensarse v. refl.

התבייש, בוש בחברה, גילה חוסר בטחון עצמי

Puevlo siego sin verguensarse adora Baal, (Papo, Navot)

No vos estas averguensando? Ainda estas avlando! (8 dias antes de Pesah, 1909)52320

aviasión f.

חיל אוויר; אוויראות, תעופה

i retomi de nuevo el kamino de nuestro kampo de aviasion (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)52390

aviertamente adv.

בפומבי

vas a matarlos, sea kon enganyo o aviertamente. (Odisea)52400

avierto adj.

פתוח, חשוף, פרוץ; מפולפל, גס, בלתי צנוע, נהנתני; ישר, נוהג בפתיחות, נבון, בהיר, זריז, פעיל

I por todo ken dezea ditas puertas son aviertas. (Gaon, Poezias)52640

avizar v.

הודיע, פירסם, מסר הודעה, הכריז, תידע; הזהיר

ke por su persona nuestra Ley aviza. (Gaon, Poezias)

no ay ken le avize ni profeta ke le profetize por azer loke es djusto: guadrar la Ley a su punto. (8 dias antes de Pesah, 1909)52670

avizo m.

הודעה, מודעה, בשורה, ידיעה; דעה; עצה

Es k'un avizo te trusho por el retorno de tu padre, (Odisea)

i en avizos no kreo yo mas, d'onde sea ke vengan, (Odisea)52680

avla f.

דיבור, דבר; נאום, הרצאה, דרשה, שיחה (ברדיו, בציבור), כושר דיבור

Senyores estas avlas veniash kitar de vuestra boka? (La segunda Ester, 1911)

Avlas de bovo / ojada de lovo / de fuego I rovo / te guadre el Dio (La Epoka, Sal. 1900)52770

avlar v.

דיבר, הירצה, שוחח, החל בשיחה

pues impresionado avlar el empesa: (Gaon, Poezias)

En baldes les avlarian ansi sus santos profetas. (Papo, Navot)

De entre eyos primero favlo Telemahos, el savio: (Odisea)

me inklino a eya sin avlar, sin pensar, i sin razonar. (Rinio, 1906)

No seas komo el vezino ke perdio el buen kamino: no miran sus keazeres, avlan mal delas mujeres. (8 dias antes de Pesah, 1909)53025

avlarse v. refl.

דובר

Es menester ke se avle por el estado deploravle; (8 dias antes de Pesah, 1909)53040

avlastón/a adj.

פטפטן, להגן

Si, maldision sovre ti Ah'av, avliston maldicho! (Papo, Navot)53360

avrir v.

פתח, פקח, חלץ פקק, נתן סם משלשל

el vero repentimiento kalmara la ravia del Kreador / i solo apaziguara su djusta rigor / avrid avrid los ojos i deshadvos giar / todos los ke a los otros djuzgesh sin pensar (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)53630

avrirse v. refl.

נפתח; הנץ; פתח עצמו, התוודה, גילה ליבו; קרע, פרם; התגבר על ביישנותו

avrirsen los sielos razgarsen los mares; (Gaon, Poezias)

El templo se avre kon loores presto - (Gaon, Poezias)53710

avuelo/a n.

סב/סבא, סבתא

akual esperaron i nuestros avuelos (Gaon, Poezias)

embezadles vozotros los de vuestros avuelos. (Papo, Navot)54150

ayegar v.

הגיע, התקרב; הגיע להשג, השיג, הצליח; הקריב קרבן; זכה לראות

Dio mos ayege a veer la luz briliante del dia (La segunda Ester, 1911)

Nunka ayegaras a naser, si ansi tenia ke ser (8 dias antes de Pesah, 1909)54230

ayí/aí adv.

שם, שמה

ayi no podesta espanto de muerte, (Gaon, Poezias)

ayi onde siente ke kantan i tanyen. (Gaon, Poezias)54490

ayuda f.

חוקן; עזרה, סיוע, תמיכה, סעד

Dio este en tu ayuda i kumpla tu demanda (La segunda Ester, 1911)54540

ayudar v.

עזר, סייע, תמך, סעד, הושיט יד

no te vo ayudar nunka en semejantes males! (Papo, Navot)

Penso dos, tres minutos, despues les dize esto: ''Sinyores, muchas grasias por vuestro lindo djesto, muy kiero ayudar yo, so buena patriota, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)54560

ayudo m.

תמיכה, סיוע, סעד, עזר; מענק

formo sielos, tierra, sin tener ayudo (Gaon, Poezias)

o del Dio supremo rekerer ayudo - (Gaon, Poezias)54600

ayunar v.

צם, התענה, ישב בתענית

Ayunar Ramadan kada dodje mezes (Gaon, Poezias)54610

ayuno m.

תענית, צום

bolvidas de sako digan en ayuno: (Gaon, Poezias)55090

azeituna f.

זית (הפרי)

Pan ya trushe tres okas kon azeitunas pokas. (8 dias antes de Pesah, 1909)55120

azer v.

עשה, יצר; עזר, סייע, הושיט עזרה

Kualo azer? Kualo rijir? No se. Esto komo un loko. (Rinio, 1906)55420

azerse v. refl.

נעשה, הפך ל-, היה ל-; העמיד פנים, עשה עצמו; הבשיל, השלים בישולו; מת

Los sielos se izieron de kovre por tus maldades, (Papo, Navot)55640

azienda f.

רכוש, הון, עושר, נכסים, נחלה

kultivar mis sekas rozas i pensar por mi azienda. (Gaon, Poezias)

nunka avra, ke por huersa i sin tu kierer, tus aziendas (Odisea)55980

azno m.

חמור

Akel ke kon keshada de azno en las manos, firio sin apozarse un mil de sus ermanos; ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)56250

azul adj.

כחול, כחול עז, תכול, אינדיגו

por espandiduras azul en aldeas. (Gaon, Poezias)56320

Baal (ebr.)

בעל (אליל)

Puevlo siego sin verguensarse adora Baal, (Papo, Navot)

En ken? - En Baal! un Dio vano de palo i piedra, (Papo, Navot)58080

baldar v.

ביטל; ביטל גזירה; שבר; הפסיק, עצר; עשה לבלתי חוקי, ביטל חוקיות

el baldo devista todas las setensias (Gaon, Poezias)

en dito momento balde la setensia. (Gaon, Poezias)

demando del rey baldar la mala sentensia i suerte (La segunda Ester, 1911)

I todas malas sentensias de Aman las baldo. (La segunda Ester, 1911)

Verdad: minag Israel Tora; ma segun es la ora, en ora de azer por el Dio mizmo un din balda djudio. (8 dias antes de Pesah, 1909)58090

baldarse v. refl.

שבת, חדל

dia el exilo por siempre se balda. (Gaon, Poezias)58140

baldes adv.

בחינם, חינם אין כסף

En baldes les avlarian ansi sus santos profetas. (Papo, Navot)59000

bandido m.

שודד, גזלן, לסטים, פושע; מישהו משולי החברה, נבל, מנוול

kruel malo infame i imprudente / de la rasa de los bandidos prezidente / son sin duvda kalidades muy presiozas / i por ser gran sinyor son muy menesterozas (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)59310

bankito m.

ספסל קטן, דרגש

lo kuvrio, i le karreo para sus pies un bankito. (Odisea)59430

banyarse v. refl.

התרחץ

El viajador kansado kontempla las blankas palombas ke vienen a banyarsen... (Rinio, 1906)59440

banyera f.

אמבטיה, אמבט; אישה רוחצת (בחוף); בלנית

En viendo las banyeras, los postos, los soldados, kon armas en sus manos i perros a sus lados, ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)59470

banyo m.

אמבט, אמבטיה, מרחץ; רחצה; חדר אמבטיה; עיר מרחצאות

Sin entender del todo lo ke s'esta pasando, deznuda 'sta al banyo, la 'stan dezenfektando. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)59800

baraja f.

סכסוך, קטטה, מריבה; בלבול

Barajas en kaza / insonia sin kavza / kon lokas kien kaza / postemas del Dio (La Epoka, Sal. 1900)60010

barbaría (fr.) f.

פראות, ברבריות, אכזריות, ונדליות, חייתיות

Dezgrasiado pais onde yaze la barbaria! (Papo, Navot)60050

bárbaro adj.

פרא, ברברי, אכזר

Ke vengansa me digas barbara! ke plan infernal (Papo, Navot)60260

bariera (fr.) f.

גדר, מחיצה, מחסום

'De tu bariera de dientes ke dicha salio, fija mia? (Odisea)60540

barragán n. & adj.

גיבור, אמיץ; חזק, חסון; גברי; מי שמפגין את שריריו (אירוני), בעל כוח

de los baraganes en dias antiguos (Gaon, Poezias)60590

barraganería f.

כוח, עצמה, עוז, שריריות, גבורה, עזות נפש; פילגשות

ma donde emana su baragania ... (Gaon, Poezias)

No era prova esto a kien apartenia, la fuersa, la grandura i la barragania? ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)60910

barro m.

טיט, בוץ, חומר (חימר)

por los fuertes travajos ke les dio kon tuvlas i barro. (La segunda Ester, 1911)61080

barva f.

סנטר; זקן

supito, una kavesa kon una barva blanka (Papo, Navot)61510

basheza f.

שפלות, שפלות רוח, אי מוסריות, נבזות, גסות, המוניות, נבלה

el ke formo vuestra oreja i la mia / non oira los gritos del prove, del meskino / enfin de las viktimas de vuestra porfia? / el ke izo vuestro ojo, non vera kon tino / vuestras indjustisias, vuestras bashezas (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)61675

basho adv.

מתחת ל-

basho de un arvol, komo una nimfa grasioza, (Papo, Navot)

I eya, en los viendo kon la nariz en basho, se konsentio kulpavle, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)61690

basho adj. & adv.

נמוך; שטוח; שפל, בזוי, נבזה, נקלה; מרמה נמוכה, מאיכות ירודה

De sufrir la insolensia de un basho sudito, (Papo, Navot)

Guay senyores! Oy nos topamos bashos i menospresiados (La segunda Ester, 1911)

Gritos de plasa / komida de prasa / morar kon basha klasa / desgusto del Dio (La Epoka, Sal. 1900)63000

batir v.

דפק, הלם, הקיש, המם, היכה

batio su espalda del rasul profeta (Gaon, Poezias)

I los alaudes batan i resonen (Gaon, Poezias)

Si su sekreto tu vas a deskuvrirlo, i mos vas a dizirlo, i vamos a batirlo, te damos la palavra, te lo aprometemos, ke vamos a pagarte. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

a mi tu esklavo me dates korason ke bate` / viendo ombres ke sufren se atrista se abate / (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)63440

bavajada f.

שטות, הבל, דבר הבל, ריק, הבלות, עניין של מה בכך, דבר פעוט; (המונית:) כינוי לאבר הזכרי

Tambien en nuestras moradas pasan estas bavajadas: kon los echos dela fiesta nos vazian la testa. (8 dias antes de Pesah, 1909)63990

baza f.

יסוד, בסיס, אשיה, תשתית, שרשים

seloza sin baza, seloza sin nada, sin razon. (Papo, Navot)

Akel ke arrankado avia de sus baza, las puertas muy pezantes de la sivdad de Aza, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)65840

bendezir v.

ברך, שיבח, הילל

verla, bendizirla, eren sus dezeos (Gaon, Poezias)

Bendizir los kuerpos rotos i razgados (Gaon, Poezias)

i el non estanka bendizir su parte - (Gaon, Poezias)

I si vas a toparlo i mos vas a kontarlo, i vamos aferrado, te lo aseguramos ke tu seras kerida de la nasion entera, por siempre bendizida. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)65870

bendicho adj.

ברוך, מבורך, מקודש

tornar ala Tierra Santa i Bendicha. (Gaon, Poezias)

deve ser por todos santo i bendicho. (Gaon, Poezias)

kisas la donzeya dizen es bendicha. (Gaon, Poezias)

I el Dio bendicho siguo su kamino (Gaon, Poezias)

i iria ver ansi la vengansa del Dio bendicho. (Papo, Navot)65940

bendisión f.

ברכה

esperando bendisiones resivir de el publiko. (Gaon, Poezias)

El Dio del sielo katara, su bendision vos dara, de peligro vos guadrara, sus fases relumbrara. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Amigo en sensia / haver de konsensia / mujer de pasensia / bendision del Dio (La Epoka, Sal. 1900)66350

berbante n. & adj.

נוכל, רמאי, גנב, נבל

ma derroka torres sovre los berbantes (Gaon, Poezias)66410

berbil (t.) m.

זמיר; כינוי לילד יפה

Ayi ensima, los bilbilis i los pasharos se dan rendevu por kantar i por alavar la gloria del dia. (Rinio, 1906)66870

bestia f.

חיה, בעל חיים, בהמה; חיית טרף; כינוי לאדם גס ותוקפני

al entender, siendo entrates komo bestia kansa (Papo, Navot)67120

bever v.

שתה, לגם, גמע; רימה, הערים; נתן אמון ב-

Eya bever save - i dansar kontente (Gaon, Poezias)

Un vino se beve otro es traido (Gaon, Poezias)

Eskupes sovre la meza onde komes i beves? (Papo, Navot)67290

beveraje m.

משקה, שיקוי; שתיה

i beveraje, kuando la kanseria aferra sus miembros, (Odisea)67390

bevienda f.

משקה, שיקוי; שתיה

no manke komanya i mucha bevienda. (Gaon, Poezias)

i mosos fina los bodres inchian djarros kon bevienda. (Odisea)67455

beya/beyo adj.

יָפָה/יָפֶה

Beya reina, kome oy sola; Yo no tengo gana. (Papo, Navot)67590

bezar v.

נישק, נשק; התאים (זה לזה), התחבר היטב

beza el terreno i mira el sielo (Gaon, Poezias)

Penya sus kaveos i beza su frente (Gaon, Poezias)

i bezar las Leyes kuando el se yega. (Gaon, Poezias)

bezar sus patadas i enkoronarlo (Gaon, Poezias)

de noche kon el ombre, i mientres ke lo stava bezando i karesando i ke lo abrasava, kon boz ke seduizia le iva demandando: ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)67680

bezarse v. refl.

התנשק

i ayi se beza kon los tanyedores. (Gaon, Poezias)67820

bezerro m.

עגל, שור צעיר; אדם גס, חסר חינוך

los kualos kreeron a Dio i bezerros (Gaon, Poezias)67980

bibilá

שפה, אימרה

Su biblia inche atodos idea (Gaon, Poezias)68300

bien m.

רכוש, עושר, הון, ברכה; טוב; יתרון

deznudo de sus bienes i despojo sus oro. (Papo, Navot)

Fachile es, porke sin punision el bien d'otro lo komen, (Odisea)

Yerno vakante / esfuegro sekante / su bien al enkante / dezgrasia del Dio (La Epoka, Sal. 1900)

munchos palasios munchas grandezas / bienes averes muncha rikeza (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)68560

bienfezente (fr.) adj.

גומל חסד

Elas! sin ti o bienfeziente blanko tanto /el mundo temblaria kon espanto / porke sin ti el segador en el verano / no kortaria espigas el presiozo grano (La Amerika, 1917)68660

bienvenida/bienvinida f.

קבלת פנים

Rengrasio sinyores vuestra bienvenida, (La segunda Ester, 1911)68740

biervo m.

מילה

i sin biervos loa al Dio eternelo (Gaon, Poezias)

Bivo es el biervo anke Sokrat kijo (Gaon, Poezias)

biervo pronunsado por diozes djigantes (Gaon, Poezias)

se la tomo, i le disho favlando kon biervos bolantes: (Odisea)

a la adjunta, afin ke vos diga kon biervos muy klaros, (Odisea)69030

biko (it.) m.

מקור, חרטום

Bushkates seguro el biko de una paloma (Papo, Navot)70910

bivdo/a n.

אלמן/אלמנה

Suspiros de bivdas amargadas i de guerfanos (Papo, Navot)

De otra parte tengo un padre viejo ke es bivdo, (Rinio, 1906)

puedes tiranizar a la bivda al meskino / al triste i abatido, kitarles el tino? / el ser vanitozo stupido i orgoliozo / inyorante insolente peresozo (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)70960

bivir v.

חי, התקיים, גר; ניהל חיי הוללות

El amor nos aze andjeles, nos aze bivir una vida enteramente differente de la muestra... (Rinio, 1906)71050

bivo adj.

חי, מלא חיים; ער, ערני; תוסס,שובב, עליז, זריז; פיקח, מבריק; בוהק

Mas ni ombre bivo anda por la kaye (Gaon, Poezias)

ke atorno. I si vas a oyir ke tu padre sta bivo, (Odisea)

Mira komo Rinio es ermoza, es biva, es alegre, es fuerte, (Rinio, 1906)71510

blamar (fr.) v.

גינה, נזף, ביקר, הוקיע; בייש

'Guay! Kuanto stan los mortales dispostos a blamar los diozes! (Odisea)71590

blando adj.

רך; בעל אופי רך, ותרן, רכרוכי, רפה, כנוע

Echar me kero repozado, el kavesal desfronyado, del kolchon un poko blando las lanas arrastando. (8 dias antes de Pesah, 1909)71860

blanko m.

פחם (בלשון סגי נהור : ''לבן'');''לבנים'' ''אספרוס'' - כסף

i su frente limpia komo nieve blanka (Gaon, Poezias)71870

blanko adj.

לבן, צח, צחור

El rey Ahashverosh abolto todo de preto a blanko (La segunda Ester, 1911)

Esto todo blanko se kijo dos dias a lo manko (8 dias antes de Pesah, 1909)

Elas! sin ti o bienfeziente blanko tanto /el mundo temblaria kon espanto / porke sin ti el segador en el verano / no kortaria espigas el presiozo grano (La Amerika, 1917)

en manko de nada yo me via entornado por pelotas de algodon blankas (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

ladron, ipokrita, ingrato i traishedor / andjel de aparensia, satan de korason / esto loke en este sieklo tiene valor / saves azer lo preto blanko sin razon? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)72250

blokar (fr.) v.

עצר, עיכב, חסם, נעל, בלם,צר (שם מצור)

ma Dio ke domina i su poder bloka (Gaon, Poezias)72270

bloko m.

גוש, נדבך; מצור; בלוק פוליטי; בלוק (צריף) במחנה ריכוז

Pasaron siete dias, la meten en komando, En otro blok del kampo agora 'sta morando. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)72300

blondo (fr.) m. & adj.

בלונדי, בלונדיני,זהוב, צהוב

vate en sigueta a Sparta, ende Menelaos el blondo, (Odisea)

Su kaveyera blonda al ombro abashava, en banyo de parfumes el puerpo se lavava. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)72500

boda f.

חתונה; בהשאלה: דבר מה בלתי נעים

padre, i boda ayi le aran i van darle una dota (Odisea)

Es una fiesta, o boda? Porke un kombite d'amigos (Odisea)72750

bodre m.

חוף, גדה; שפה, קצה, שוליים, צד

Debasho de un arvol, al borde del dulse Kishon (Papo, Navot)

i mosos fina los bodres inchian djarros kon bevienda. (Odisea)73200

boka f.

פה, לוע

vazian asus bokas kon apresuransa (Gaon, Poezias)

Flamas de su boka parese el saka (Gaon, Poezias)

Por tapar nozotros la boka de Rikita (La segunda Ester, 1911)

Senyores estas avlas veniash kitar de vuestra boka? (La segunda Ester, 1911)

Eres muy bien loka en kitando de vuestra boka maldision al ke vos toka kon intelijensia poka. (8 dias antes de Pesah, 1909)74620

bolante adj.

מעופף, עף; בעל יכולת לדאות ולרחף, נע ונד בקלות

se la tomo, i le disho favlando kon biervos bolantes: (Odisea)74630

bolar v.

עף, טס, ריחף, עופף, פרח; נמלט במהירות; נפטר (באירוניה)

bola por preturas manka de olgansa (Gaon, Poezias)

vido la muchacha ke bola su alma (Gaon, Poezias)

i antes el bole le dize: Espera! (Gaon, Poezias)

Ombres de esta natura mejor es su faltura; por esta negregura bolo mi kriatura. (8 dias antes de Pesah, 1909)74970

bolo m.

טיסה, מעוף, התעופפות

komo una ave en alto bolo; i koraje i huersa (Odisea)75360

bondad/bondat f.

טוב; טובה, שירות

Estas tantas bondades de Dios me toman el tino; (Papo, Navot)75660

bora (gr.) f.

סערה; כעס אלים

Ma desfamado, anel lo prearon agora las boras. (Odisea)75910

borozo adj.

כעסן, מהיר לכעוס

Vizino borozo / haver mentirozo / amigo selozo / enfastio del Dio (La Epoka, Sal. 1900)75960

borracho adj. & n.

שתוי, שיכור, מבוסם

alegres, gozozos, borrachos, rientes, (Gaon, Poezias)

I yo, yo no se en ke mundo me topo; yo esto borracho, (Rinio, 1906)76910

bovo m. & adj.

טיפש, אוויל, פתי, תם, חסר דעת, מטומטם, שוטה, רפה שכל

bovos kriados, los kualos los bueyes de Elios Iperion (Odisea)

Avlas de bovo / ojada de lovo / de fuego I rovo / te guadre el Dio (La Epoka, Sal. 1900)

O! ombres bovos, lokos mankos de sezo! / ombres ke las kozas klaras komo el dia / la metes kon la eskuridad al mizmo pezo? / ke el ombre a su propio djuzgamiento se fea! (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)77160

boyá/boya (t.)

צבע; איפור; עצב, סבל, יגון, צער

Vos en komer es loke pensash, mas kudiado no estash ke se kere la boya por enkalar la ornaya, kierech i arena demaziado por la pared i el tavlado. (8 dias antes de Pesah, 1909)77480

boz f.

קול, קול בהצבעה, צליל, טון

se sentiran bozes fieras i onestas (Gaon, Poezias)

despues kontinua el kon boz mas flaka: (Gaon, Poezias)

por el orizonte una boz pregona (Gaon, Poezias)

uno viene ami lado i kon boz muy ezmoviente: (Gaon, Poezias)

Mas boz no se siente - todos son kayados (Gaon, Poezias)

I una boz grito en el aire: ''Tembla malino! (Papo, Navot)78250

bramar v.

נהם, שאג, געה; צעק, זעק; רטן, מלמל; הביע זעם באיומים ותוקפנות

por eyos, por eyos mi konsensia brama; (Gaon, Poezias)

razgan su vestido - yorando bramando (Gaon, Poezias)78290

bramido m.

שאגה, נהמה, יבבה; גניחה, אנחה, זעקת כאב

me meti a oir brameos de los animales, (Papo, Navot)78340

braso m.

זרוע; ענף, סמוכה

Despues ael lecho dirije sus brasos (Gaon, Poezias)

asta el suelo espandio su braso (Gaon, Poezias)

i eya se prende dientro sus brasos. (Gaon, Poezias)

En prima okazion ke estuvo en sus brasos, la djovena, en medio de bezos i abrasos, kon amargura disho ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Shimshon ke kon sus manos i sus potentes brasos, un gran leon avia kortado en pedasos; ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

La gritan, la aharvan, a kada paso i paso, su nombre es agora el numero al braso. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

Las yevan al lavoro, se deve yir al paso, al son de la orkestra, sin manear un braso. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)78540

bravo adj.

אמיץ, גיבור; ישר, נאמן; מכובד, בעל ערך

Si, brava donzeya, ya viene, yo lo esto viendo. (Papo, Navot)

vino la ora de la atornada del bravo Odises. (Odisea)

Yama a los bravos Ahayos a una adjunta amanyana, (Odisea)

Los kapitanes muestros, son los governadores de Aza i las kuatro sivdades mas mayores de muestro bravo puevlo, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)78590

bravura (fr.) f.

אומץ לב, אומץ, גבורה

Mars mostro potensia i mucha bravura (Gaon, Poezias)78630

braza f.

גחלת, גחלים

Pues ke kon sus brazas kero dekorar yo mi garganta. (Gaon, Poezias)

Sus pechos deznudos i sus ojos brazas (Gaon, Poezias)

Piedrisko de brazas, luvia de tizones (Gaon, Poezias)79210

briyante adj.

מזהיר, מבהיק, מבריק, נוצץ, מתנוצץ

Le respondio la de ojos briyantes, la dioza Atena: (Odisea)

Le respondio la de ojos briyantes, la dioza Atena: (Odisea)

Dio mos ayege a veer la luz briyante del dia (La segunda Ester, 1911)79250

briyo m.

קרן אור, נצנוץ; בוהק, זוהר, ברק, להט; הדר

Tengo otra sorte de briyor, otra kaentura! (Papo, Navot)79310

brodar v.

רקם

Sus manos delikadas en agua no metía, brodando o meldando, ansi pasava el dia. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)79440

bronzo m.

ארד, ברונזה

se aserko, l'aferro por la mano, su lansa de bronzo (Odisea)

serka el umbral del kortijo; la lansa de bronzo en su palma, (Odisea)

droga ke mata personas bushkando, sus flechas de bronzo, (Odisea)79750

brusko adj.

מחוספס, בלתי עדין, גס; תקיף, קשה; חשוך

Entiende lo ke pasa, un djesto brusko aze, i komo si son filos las kuedras las dezaze. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)79840

bruto adj.

דוחה, מכוער; גס, גולמי, בלתי מעובד; חורג מנימוס ודרך ארץ; ברוטו (המשקל הכולל, משקל כולל אריזה)

Las memorias brutas ke el sezo rekoje (Gaon, Poezias)80520

buendad /buendá f.

טוב לב, נדיבות לב, חמלה, אדיבות; תמימות; טובה, מעשה חסד

Mostrad loke es verdad, bushkad siempre la buendad. (8 dias antes de Pesah, 1909)80590

bueno adj.

טוב, טוב לב, נדיב לב, רחום, נעים, ישר

El es un ombre savio, bueno i onesto (La segunda Ester, 1911)80890

buey m.

שור

las kavras godras, i los bueyes ke sus piezes los arrastan. (Odisea)

bovos kriados, los kualos los bueyes de Elios Iperion (Odisea)

por resivir ekatomba de bueyes i godros kodreros. (Odisea)81190

buketo (fr.) m.

זר פרחים

Asus pies puzieron buketos de flores (Gaon, Poezias)81240

bukle (fr.) m.

תלתל; סיכת ראש, אבזם, פריפה; בובה

a la nimfa, de los bukles ermozos, lo ke es taksado: (Odisea)82050

burakado (port.) adj.

מנוקב, מחורר

Las manos burakadas de paredes enkaladas i de arenar las kashas, las altas i las bashas. (8 dias antes de Pesah, 1909)82190

burako (port.) m.

חור, נקב, חריר; פתח

remishkan kon kudio todos sus burakos (Gaon, Poezias)82700

buró (1) (fr.) m.

שולחן כתיבה; משרד, לשכה

la shena reprezenta un buro militar, dos eskritorios, uno enfrente del otro, serka la puerta de una chika ventana ? la vela se alevanta (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)82750

burókrata n.

ביורוקרט

somos unos dezgrasiados sotometidos a unos kuantos burokrates i una polisia mucho zeloza (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)82950

bushkar v.

חיפש, ביקש

bushko perdonansa del Dio por su yerro (Gaon, Poezias)

konsentia ke mi alma serka ti bushka repozo. (Gaon, Poezias)

El sezo ke bushke entender lo justo (Gaon, Poezias)

La sensia razona i bushka kamino (Gaon, Poezias)

por bushkar el nido de su triste rasa. (Gaon, Poezias)

Sin bushkar su grasia i su rekompensa (Gaon, Poezias)

sin ke El insista bushkarse partido (Gaon, Poezias)

se raste kontente por bushkarse nido. (Gaon, Poezias)

ya saves muy bien ke yo no bushko la grandeza (Papo, Navot)

bushka todos los remedios para poseerla, (Papo, Navot)

Si bushko de desbarasarme de mi mujer, mi padre se espozara. (Rinio, 1906)

Si bushko de kazarme tambien kon Rinio, segun la ley no se puede. (Rinio, 1906)

Bushkaremos remedio siendo es a kuatro i medio. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Al punto k'ambezaron, k'el grande enemigo ke tanto lo bushkaron, de muevo atorno i kon Delila estava, la linda Pelishtea, la mosa ke amava. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Es ke la sufriensa devenira tan fuerte, ke no le kedara mas ke de bushkar la muerte? ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)83360

buyendo adj.

רותח

Pues dientro mares de kovre buyendo (Gaon, Poezias)84740

chapa (t.) f.

מעדר, מכוש

Lavora kon la pala, kavaka kon la chapa, s'aboka, s'alevanta, el dia no s'eskapa! ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)85760

chay (t.) m.

תה; נהר

Las echan de las kamas. Un chay, i a la kaye. Appel! Es maloroza kien tadra, kien se kaye. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)86110

cheminea f.

ארובה; אדם המעשן בלי הרף

I sin kedar un punto, de kuatro chemineas, suvia al sielo fumo i flamas kon sinteas. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)86820

chiflik (t.) m.

חווה, נחלה; בוסתן; מקור הכנסה שאינו כרוך במאמץ ועבודה

Ayi enfrente, en la entrada del chiflik los arvoles de almendra i de kaise estan kuviertos de flores, (Rinio, 1906)

El deve pasar por aki por irse al chiflik serka su padre. (Rinio, 1906)86960

chikez f.

ילדות, קטנות; קוטן

De chikez ke yo traziero i leo livros de sensia (Gaon, Poezias)

de todas las servideras, i en su chikez lo mantuvo. (Odisea)

Estas muntanyas de enfrente onde yo pasi kaje toda mi chikez en la mandra de mi padre, (Rinio, 1906)87160

chiko m.

נער, ילד קטן

destruir el avenir de tus chikos ke son tu alma i tu sangre, (Rinio, 1906)87400

chilté (t.)

מזרן, מזרון

La chilte en la rima no se echa mas ensima. (8 dias antes de Pesah, 1909)87540

China f.

סין

entonses de Hina Ashur i Mitsrayim (Gaon, Poezias)87950

chío m.

זעקה חדה ונוקבת

i todo se tembla de su fuerte chio (Gaon, Poezias)88550

chobán (t.) m.

רועה; אדם לבוש בבגדים רחבים גסים

De aki, yo siento el son de los chuflitikos de los chobanes, (Rinio, 1906)89050

chorro m.

זרם, שטף, זרם מים; פריצה פתאומית ועזה של נוזלים

O ke chorro de palavras! Izevel me atudres! (Papo, Navot)89221

chuchuleo m.

ציוץ, צפצוף

De leshuras se eskuchan chuchuleos envisiantes (Gaon, Poezias)89380

chuflete/chuflet m.

משרוקית, צפצפה

resonando sus chufletes estos livros empolvados. (Gaon, Poezias)89400

chufletiko m.

משרוקית קטנה

De aki, yo siento el son de los chuflitikos de los chobanes, (Rinio, 1906)89810

chupar v.

מצץ, ליקק, לקק; לגם משקה אלכוהולי ברוב חשק; נישק

venga i lo chupe, pues amudesido (Gaon, Poezias)90780

dainda (port.) adv.

עדיין; עוד, עוד יותר

ninya dainda, i dio vente bueyes, en paga de eya, (Odisea)

todo el tiempo k'estava dainda en su tierra akel ombre. (Odisea)91160

dama f.

גברת, גבירה; אבן משחק בדמקה; מלכה במשחק שחמט/קלפים

De ombres aparte de damas. (La segunda Ester, 1911)91700

dansa f.

ריקוד, מחול

Espiritos santos salen ala dansa (Gaon, Poezias)

pues impresionados salen ala dansa, (Gaon, Poezias)

i ordenan fiestas dansas i tanyeres. (Gaon, Poezias)91710

dansar v.

רקד, חולל

Eya bever save - i dansar kontente (Gaon, Poezias)

dansan kada noche deredor mi kama. (Gaon, Poezias)91860

danyar v.

הזיק, חיבל, גרם נזק ל- , פגע ב-; הפחיד, הטיל אימה

ma ultimamente danyo su kamino (Gaon, Poezias)91890

danyo m.

נזק, הרס, פגיעה; כעס, רוגז, מצב רוח רע; שגעון חולף, זרות, מוזרות, אקסצנטריות

dientro el pecho produizo danyo. (Gaon, Poezias)

a mi negra dezventura al de sinko kilometros tuvi una panne en el motor, i por milagro, non se komo, pudi abashar sin ningun danyo (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)92030

dar v.

נתן, העניק, מסר; תרם, נדב; צלצל; הכה; התרחב (בגד, נעל); (כאשר מופיע שם אחרי הפועל:) גרם, עשה

los mira i nunka les da su repuesta. (Gaon, Poezias)

Amanyana kale ke le de una repuesta, ke repuesta ke le de? (Rinio, 1906)93380

darse v. refl.

התמסר, הקדיש עצמו

el se la dio; visto ke muy grande amistad le tenia - (Odisea)94470

debasho adv./prep.

מתחת, תחת

de Reitron, de debasho de la kuesta del arvoleado (Odisea)94690

dechidido (it.) adj.

נחוש בדעתו (על אדם); שהוחלט (דבר מה)

La azera mas fuerte i muy mas dechidida, de garrear la gerra i a kedar en vida? ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)94710

dechidir (it.) v.

החליט, פסק, החליט בדעתו

No puedo dechizarme a ninguna koza, i es por esta razon ke so oy un mizeravle, (Rinio, 1906)94715

dechidirse (it.) v. refl.

בא לידי החלטה

Se dechidio, portanto, de no dezesperarse, de aprovar de muevo, i de mas esforsarse, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)95270

defender v.

הגן על, גונן על; לימד זכות על, סינגר; מנע, אסר

yo te defendo de azer el mas chiko paso por destruir la ventura de tu mujer, (Rinio, 1906)

entre nozotros se topan inda personas yenas de ardor por defenderlo (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)95271

defenderse v. refl.

נמנע; התגונן

Komo puedra defenderme vea yo su lumbre santa (Gaon, Poezias)95450

definitivo adj.

סופי, מוחלט, החלטי, מכריע

Esta es mi desizion definitiva (La segunda Ester, 1911)95660

degoyado adj.

שחוט, שנשחט בידי שוחט, טבוח

degoyados sin piadad por todos sus kaminos. (Papo, Navot)95700

degoyar v.

שחט, טבח; ''שחט במחיר'' - מכר ביוקר רב

de degoyar este suzio guertelano. (Papo, Navot)

i a los novios les favle, ke sin fin estan degoyando (Odisea)95970

dejá (fr.) adv.

כבר

stavan deja en sus kazas, salvos de la mar i la gerra; (Odisea)96280

deklarar v.

הצהיר, גילה דעתו, הודיע, הכריז; הסביר, הבהיר, פירש, שפך אור

Antes se deklare su fuersa djigante (Gaon, Poezias)

seran deklaradas ditas maraviyas (Gaon, Poezias)

deklarar se azen asus kreedores; (Gaon, Poezias)

ke se kreeron en loke el suenyo les deklaro. (Papo, Navot)

Mentes so yo, te deklaro, el fijo d'Anhialos, el savio, (Odisea)96520

dekontino adv.

בלי הפסק, בהתמדה; תמיד

dekontino son keridas por judios i por estranyos. (Gaon, Poezias)96560

dekorar v.

קישט; עיטר (העניק עיטור)

Pues ke kon sus brazas kero dekorar yo mi garganta. (Gaon, Poezias)96760

delantre adv. & prep.

לפני, מול, נוכח, בפני; קדימה, לפנים; בהשוואה ל-

despues la maldizen delante la djente (Gaon, Poezias)

despues la abrasa delante la djente (Gaon, Poezias)96870

delegado m.

נציג, שליח, בא כוח, מיופה כוח, ציר

mandan delegados saludarle presto. (Gaon, Poezias)96990

delgado adj.

דק, צנום, רזה, דקיק; עדין, רך; חריף

i de el oriente un aire delgado (Gaon, Poezias)

el dia del djuzgo al ponte delgado (Gaon, Poezias)97070

delikadeza f.

עדינות, נימוס, רכות

Eya es traida kon delikadeza (Gaon, Poezias)97090

delikado adj.

עדין, ענוג, רגיש, שביר, רופף; אדיב; רזה, כחוש; אנין; טעים; חריף; מצויין

Sus manos delikadas en agua no metía, brodando o meldando, ansi pasava el dia. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)97170

delisia f.

תענוג, הנאה, עונג, עדנה, תחושת עונג; מעדן

ke de mil plazeres i delisios la va mantener. (Papo, Navot)97200

delisiozo adj.

טעים, ערב לחיך, מענג, נעים; נחמד, מקסים, מושך לב, חינני, ערב

entornadas de enzinos i de aire delisiozo. (Gaon, Poezias)97210

delito m.

עבירה, עוון, פשע, הפרת חוק

los negros delitos fueron kavzadores (Gaon, Poezias)97230

delivransa (fr.) f.

שחרור; לידה

por ver kuanto antes luz de delivransa. (Gaon, Poezias)97370

demanda f.

בקשה, שאלה, משאלה; דרישה, תביעה, הפצרה; ביקוש; עתירה, עצומה

Dio este en tu ayuda i kumpla tu demanda (La segunda Ester, 1911)

Por apreto de nuestro puevlo les are una demanda. (La segunda Ester, 1911)97500

demandar v.

שאל, ביקש, דרש, תבע, ביקש במפגיע

aken demandarla por espoza viene: (Gaon, Poezias)

espiego si saves - mi alma demanda. (Gaon, Poezias)

Grasias a Ester la reina ken favor de los djidios del rey demando (La segunda Ester, 1911)

de noche kon el ombre, i mientres ke lo stava bezando i karesando i ke lo abrasava, kon boz ke seduizia le iva demandando: ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)97630

demanyana adv.

בבוקר, מוקדם בבוקר; בוקר; מחר בבוקר

O, esto ya lo remarki yo de oy demanyana. (Papo, Navot)97720

demás adv.

בנוסף ל-, חוץ מ-

demas ke no manke el harem aparte (Gaon, Poezias)98180

demonio m.

שד, שטן, רוח רעה, דמון

kualo vezes akontese - ma son virgas de demones. (Gaon, Poezias)

i ken de demones teme i se espanta (Gaon, Poezias)98740

denunsiar v.

הודיע, גילה; הכריז, פרסם; הלשין, מסר

Eyas ke denunsien sus alavasiones (Gaon, Poezias)98820

depasar v.

עלה על, עבר את

ke a todos los mortales depasa en sensia, i izo (Odisea)98830

depedrer v.

האביד, גרם אובדן (נפשי, כלכלי), הרס, השמיד

ke no ay un ombre ke se levante i lo depiedra. (Papo, Navot)98840

depedrerse v. refl.

הלך לאיבוד, איבד דרכו; נעלם; מת, נהרס, אבד; התבולל

ke se depiedra ansi todo otro ke aze lo mizmo! (Odisea)

porke a kavza de sus lokeria se depedrieron; (Odisea)

Ke se depedrieron de la tierra porke eran nuestros enemigos, (La segunda Ester, 1911)98910

depender v.

היה תלוי ב-, היה מותנה ב-

no ay ken dependa su espandimiento. (Gaon, Poezias)99020

deploravle adj.

מצער, מעציב, אומלל, שיש להצטער עליו

Es menester ke se avle por el estado deploravle; (8 dias antes de Pesah, 1909)99470

derecha (la) f.

ימין, צד ימין; יד ימין

Razgo la mar i la izo parar komo al de derecha i isiedra (La segunda Ester, 1911)99550

derechedad f.

יושר, הגינות, ישרות, כנות, תום לב, צדק, חוקיות; זכות

Yo no vendo la derechedad por ningun prezente, (Papo, Navot)

i a nuestro puevlo le dio derechedades komo el franko. (La segunda Ester, 1911)

Soto la dinastia de Vladislav teniamos derechedades (La segunda Ester, 1911)99570

derechero adj.

צדיק, צודק, הוגן, כן, ישר

Un Dio derechero en su fey no falsa (Gaon, Poezias)99630

derecho adj.

ישר, צדיק, נקי כפים, הגון, כן, תם לב; ישר, זקוף, ניצב, אנכי; ימני

Segid lo derecho en fin ke el prove tenga provecho; (8 dias antes de Pesah, 1909)99720

derecho adv.

הישר, בקו ישר, למישרין

idolos no pueden kaminar derecho (Gaon, Poezias)

solo asi se pensa del prove no se interesa / yo demando esto es djustisia, esto es derecho? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)99940

derito (it.) m.

משפטים (לימודי); זכות

Reklamar deritos revatados antes (Gaon, Poezias)100080

derredor adv.

מסביב

dansan kada noche deredor mi kama. (Gaon, Poezias)100090

derredor m.

סביבה, הקף; אווירה; משפחה, קרובים

i ayi mansevos de los deredores (Gaon, Poezias)

Paz i amor reinan kuando eskurese / el rededor del ogar paternal / mientres ke afuera todo se estremese / kon las furores de invierno infernal (La Amerika, 1917)100280

derrokar v.

הרס, ניתץ, החריב, השמיד, איבד, השם; דירדר, הפיל; אימלל, גרם אסון

derokando puertas kon folor i sanya (Gaon, Poezias)

no derroka justos i malos ensalsa - (Gaon, Poezias)

ma derroka torres sovre los berbantes (Gaon, Poezias)100840

desbarasarse v. refl.

נפטר מ-,

a dezbarasarme de la terrivle aparision. (Papo, Navot)

Repozate, dezbarasate de las iluziones! (Papo, Navot)

Si bushko de desbarasarme de mi mujer, mi padre se espozara. (Rinio, 1906)101290

desbrochar v.

פרץ (שטפון/מלחמה); שחרר, הוציא, פתח שסתום; התיר כפתורים; התפרק, הוציא את הרגשות, התפרץ, השתחרר (גז, נוזל)

I desbrocharon los novios en ruido en las salas skuras, (Odisea)101420

desde prep.

מאז.., למן, מ-, מן

dez entonses sirkulando entre mi ire su lumbre. (Gaon, Poezias)

dez ke uzurpado vos fue el suelo - (Gaon, Poezias)

ke desde epokas fueron ulvidados (Gaon, Poezias)

Ke dezde su nasensia el Dio lo protejava, i en lo ke azia sukseso le mandava; ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

La povre no savia, lo ambezo mas tadre, ke dizde el primo dia kedo sin padre i madre. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)101490

desdenyado adj.

מבוזה, מזולזל; רוחש בוז

el es desdenyado i aboresido. - (Gaon, Poezias)101600

desdicha f.

חוסר מזל, ביש מזל, מסכנות, אומללות, מזל רע, רוע מזל

Yo kale este ensanyado, kon vos averme keshado vos eres la maldicha ke me trushites desdicha. (8 dias antes de Pesah, 1909)101840

desender/desenderse v.

ירד; היה צאצא של

pues eya desiende kalma ala plasa (Gaon, Poezias)

despues el desiende akudir sus pasos (Gaon, Poezias)101925

desepsionado (fr.)

מאוכזב

Se konvensio ke no, ma kedo desepsionada, porke no le pagaron, porke ovro por nada. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)102010

desfamado adj.

ידוע לשמצה, בעל שם רע, שאיבד את שמו הטוב; מושמץ, שהוציאו עליו דיבה

Ma desfamado, anel lo prearon agora las boras. (Odisea)102910

desfronyado adj.

ללא ציפה (כר, שמיכה)

Echar me kero repozado, el kavesal desfronyado, del kolchon un poko blando las lanas arrastando. (8 dias antes de Pesah, 1909)103410

desgrasia f.

אסון, פורענות, מכה (מכות מצרים), צרה; אומללות; תאונה חמורה; תועבה

Es dezgrasia! Somos tambien vizinos, i esta mizeravle ve kuando salgo i kuando entro. (Rinio, 1906)

Ke desgrasia es esto? Sentid, vos digo, presto. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Yerno vakante / esfuegro sekante / su bien al enkante / dezgrasia del Dio (La Epoka, Sal. 1900)

las novedades non las topo del todo buenas, los enemigos kontinuan a avansar, ke desgrasia, es la ruvina (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

las mizerias i las desgrasias me azen suspirar / las lamentasiones i los djemidos me azen yorar / ma en vano suspiro, en vano yo yoro (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)103460

desgrasiado adj.

הרה אסון; מסכן, אומלל, ביש מזל

Ah, es por seguro alguna nueva dezgrasiada! (Papo, Navot)

Inumana! Asote de los desgrasiados djudios! (Papo, Navot)

Dezgrasiado pais onde yaze la barbaria! (Papo, Navot)

el desgrasiado, ke londje de sus kamaradas mal yeva (Odisea)

Ama, el mas desgrasiado de todos los ombres, la djente (Odisea)

mudos sentados oyian - del desgrasiado retorno (Odisea)

La noche kaye preta, 'stan tres en una kama, se siente desgrasiada. Si 'stava aki su mama! ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

somos unos dezgrasiados sotometidos a unos kuantos burokrates i una polisia mucho zeloza (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)103570

desgusto m.

גועל, בחילה, מיאוס, קבס, מורת רוח

Kontame, dunke, tu desgusto de kualo proviene. (Papo, Navot)

Gritos de plasa / komida de prasa / morar kon basha klasa / desgusto del Dio (La Epoka, Sal. 1900)103710

deshar v.

עזב, השאיר, נטש, זנח, הזניח; ויתר על, מסר, נכנע, נתן ל-; עזב מקום עבודה, התפטר; הוריש, ציווה, הנחיל

Deshar prime todo detras la espalda (Gaon, Poezias)

yo no desharia vuestros krimenes sin kondana, (Papo, Navot)

Yo ke no desho una prea de mi mano rezgatar? (Papo, Navot)

I yir no desha su fija al povre ke yora, i todo (Odisea)

ke estas salas devesh de deshar, i pransar kada uno (Odisea)

Ke me valen todos los karneros ke me desho mi padre? (Rinio, 1906)

No sea ke esta maldicha de Katerina no lo esta deshando venir, (Rinio, 1906)

Ken vos disho ke penesh? Tantos dinim ke tenesh bivir no estas deshando, tanto vas enshugando. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Por la masa pensaremos, esto todo desharemos. (8 dias antes de Pesah, 1909)104290

desidar/desidir v.

החליט, פסק

la alma deside si bueno se pensa (Gaon, Poezias)

ser Dio al Mashiah desidio por darte. (Gaon, Poezias)104320

desierto adv.

באמת, כמובן, בודאי, לבטח

alegrar desierto ke vino la ora. (Gaon, Poezias)104470

desizión f.

החלטה

Esta es mi desizion definitiva (La segunda Ester, 1911)104700

deskalavrado adj.

פגוע/פצוע ראש

torsidos, palidos, i deskalavrados (Gaon, Poezias)104860

deskalso adj.

יחף, חלוץ נעל, ערום רגל

Me parese por alturas supito ke yo deskalso (Gaon, Poezias)

deznudos deskalsos, por los arinkones. (Gaon, Poezias)

por ayi se rasta deskalsa, deznuda (Gaon, Poezias)

mirandole kon sospecho ser deznudo i deskalso. (Gaon, Poezias)

Amigo eskarso / nemigo deskalso / haver ke es falso / aborrese el Dio (La Epoka, Sal. 1900)105390

deskaro m.

עזות פנים, חוצפה, חוסר דרך ארץ; השתחררות בדיבור מצד מי שהיה עצור וביישן

non es, porke kon fiertad i deskaro, a mi me parese, (Odisea)106280

deskontinuar v.

חדל מ-

siendo yo no se nunka deskontinuar mi dezeo. (Papo, Navot)106440

deskorchar v.

פשט את העור; דרש מחיר מופרז; הפשיט מישהו מנכסיו

guadrame de akel vizino ensavanado / ke manyana i tadre aze orasion / sin entender ke kon lodo es amasado / en eskorchando el kuero de su nasion (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)107030

deskuvierta f.

גילוי, תגלית; הסרת כיסוי

todo en siendo aleman, se aze pasar komo sudito italiano por estar mijor al avrigo de una deskuvierta (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)107040

deskuvierto adj. & m.

חשוף, גלוי, מגולה, גלוי ראש; חסר כיסוי (בבנק)

El tambien se va raviando kon su mujer peleando ke en estando deskuvierta arenava ventana i puerta. (8 dias antes de Pesah, 1909)107100

deskuvrir v.

גילה, הסיר הלוט, גילה לעין כל, חשף, מצא

Todos los ke saven deskuvrir misterios (Gaon, Poezias)

i deskuvreme el nombre de este povre kanez! (Papo, Navot)

Sus malisias de esta maldicha Rikita yo le deskuvrire (La segunda Ester, 1911)

I no duvdesh del todo, deskuvrire el sekreto. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Si su sekreto tu vas a deskuvrirlo, i mos vas a dizirlo, i vamos a batirlo, te damos la palavra, te lo aprometemos, ke vamos a pagarte. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)108260

desnudar v.

הפשיט, עירטל

sale por los guertos deznuda sus pechos (Gaon, Poezias)

Rabi Meir presto deznuda su manto (Gaon, Poezias)

deznudo de sus bienes i despojo sus oro. (Papo, Navot)108310

desnudo adj.

ערום, חשוף; חסר אמצעים

deznudos deskalsos, por los arinkones. (Gaon, Poezias)

por ayi se rasta deskalsa, deznuda (Gaon, Poezias)

Sus pechos deznudos i sus ojos brazas (Gaon, Poezias)

mirandole kon sospecho ser deznudo i deskalso. (Gaon, Poezias)

Sin entender del todo lo ke s'esta pasando, deznuda 'sta al banyo, la 'stan dezenfektando. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)108600

despareser v.

הסתיר, החביא, העלים; מת, נפטר; נעלם

en este mundo todo muere todo pasa / todo se renova todo se envejese / todo komo el esfuenyo avansa / todo komo la solombra desparese (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)

porke non estiende su braso poderozo / i los esparze en el aire komo polvo? / porke non se avre la tierra kon gozo / i los aze despareser dientro el lodo (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)108750

despartir v.

הפריד, חילק, פילג; הקצה, הפיץ, שיווק

kon spondjas fofas, i otros, karne abondante spartian. (Odisea)108770

despartirse v. refl.

נפרד, נבדל, הבדיל עצמו, התפלג, התפרק (חברה)

del ke lo komprende el no se esparte (Gaon, Poezias)108860

despasensia f.

חוסר סבלנות, קוצר רוח, אי מנוחה

rogando kon yoros i kon despasensia (Gaon, Poezias)108880

despasensiado adj.

חסר סבלנות, קצר רוח, מתנהג בחוסר סבלנות

nozos konfirmamos i despasensiados (Gaon, Poezias)

i a mis kompanyos ke despasensiados m'estan asperando; (Odisea)108890

despasensiar v.

גרם קוצר הרוח, עיצבן

O, Ah'av, ya me despasensiates! Konta mas presto! (Papo, Navot)109010

despecho m.

מורת רוח, דאבון לב, כאב לב, יאוש, מרירות נפש; טינה, איבה, תרעומת; התנהגות חוצפנית ואכזרית

Si, es la ravia, el despecho i la verguensa (Papo, Navot)

Riir kon despecho / paras non en pecho / ofisial sin echo / vengansa del Dio (La Epoka, Sal. 1900)109140

despedasarse v. refl.

התפרק לנתחיו, שוסע

despues se englute i se despedasa (Gaon, Poezias)109580

despiego m.

הסבר; פרישׂה, פרישׂת קפלים

espiego si saves - mi alma demanda. (Gaon, Poezias)109590

despierto adj.

ער, נעור; זהיר, עומד על המשמר; נבון, בעל תושיה

si un Dio existe bivo i despierto (Gaon, Poezias)

Es ke s'esta sonyando? Es ke esta despierta? La aferró el espanto, su alma se alerta. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)109640

desplazer m.

אי נעימות, דחיה, חוסר שביעות רצון, מורת רוח

Torpedad, lokura / hazindad sin kura / prizion sin mankura / desplazer del Dio (La Epoka, Sal. 1900)109790

despojado adj.

ששולל, שנגזל, מנושל

Komo los forasteros arrastados i despojados. (La segunda Ester, 1911)109810

despojar v.

שלל מ-, גזל, נישל, הפשיט

deznudo de sus bienes i despojo sus oro. (Papo, Navot)109910

despotismo m.

עריצות, רודנות, דיקטטורה

el paiz esta yena de eshpiones, el keda ainda en las tinievlas del despotizmo, basho un govierno suzio i ladron, ke lo esta yevando al avizmo (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)109980

despozar v.

אירס

Espozarla dize su senyor fielo (Gaon, Poezias)109990

despozarse v. refl.

התארס

Si bushko de desbarasarme de mi mujer, mi padre se espozara. (Rinio, 1906)110120

después prep.

אחר כך, אחרי; נוסף ל-

despues el desiende akudir sus pasos (Gaon, Poezias)

Ma despues ke meresites ser dichozo un momento (Gaon, Poezias)

despues kontinua el kon boz mas flaka: (Gaon, Poezias)

Despues ael lecho dirije sus brasos (Gaon, Poezias)

despues el replika kon alma trublada: (Gaon, Poezias)

Despues ke veluntas saver la istoria (Gaon, Poezias)

despues se englute i se despedasa (Gaon, Poezias)

despues de su muerte sera rezgatado. (Gaon, Poezias)

i kualo promete despues dela muerte. (Gaon, Poezias)110410

desrepozar v.

טרד ממנוחתו, הטריד, הפריע, לא נתן מנוחה

ke me desrepozan i me atorvan el espirito. (Papo, Navot)110440

desrepozo m.

הפרעה, הטרדה; אי רגיעה, אי נוחות, חוסר מנוחה, מחוש, הרגשה רעה, הרגשה בלתי נוחה

El desrepozo ke tu sientes yo tambien lo siento. (Papo, Navot)110660

desterrar v.

הוציא מהאדמה, עקר; הוציא מהקבר; גרש, הגלה

Maldiz mi vano poder! Desterame! Umiyame! (Papo, Navot)110820

destino m.

גורל, יעד, גזרת הגורל

ma pues ke se avla de ley i destino (Gaon, Poezias)

dezean portanto saver sus destino (Gaon, Poezias)111030

destruir v.

הרס, החריב, השמיד, איבד

antes de destruyir un inosente guertelano! (Papo, Navot)

destruir el avenir de tus chikos ke son tu alma i tu sangre, (Rinio, 1906)

yo te defendo de azer el mas chiko paso por destruir la ventura de tu mujer, (Rinio, 1906)111040

destruirse v. refl.

נהרס, נחרב, התמוטט

Savia ke su vida no es mas lo ke era, se destruyo su mundo, es una prizoniera. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

kale tener pasensia, imposivle ke nuestro paiz se destruyga (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)111230

desvaneser v.

עייף, הוגיע, פטפט באופן מעייף; הקים רעש

Ni avles muncho ni te ezvaneskas. (La segunda Ester, 1911)111350

desvarear v.

הזה, דמדם, השמיע דברי טירוף; דיבר שטויות, דיבר בלי הגיון; דיבר חופשי בלי כבוד

Ke dezvareavas? Pensavas en mi, mi kerida! (Papo, Navot)111460

desvelopar (fr.) v.

פיתח, גידל, הצמיח; הרחיב

verso las nueve yo fui al laboratorio, dezvelopi los klishes i izi un relevo jeometriko en este papel (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)111490

desventura f.

אסון, פורענות; מזל ביש, רוע מזל

Ke es esta desventura? Loke avlas es lokura. (8 dias antes de Pesah, 1909)

a mi negra dezventura al de sinko kilometros tuvi una panne en el motor, i por milagro, non se komo, pudi abashar sin ningun danyo (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)111910

detener v.

עיכב; החזיק ב-, תפס, ריסן, בלם, חסם, עצר

i supi i savre detener loke te prometi. (Papo, Navot)

las dulses kadenas ke te detenian atado, (Papo, Navot)

En korto, promete mas de loke puede detener. (Papo, Navot)

lo detenia la nimfa Kalipso, la dioza ermoza, (Odisea)

los kualos, ke kontra su veluntad, lo estan deteniendo. (Odisea)

k'azen k'el sielo aparte este de la tierra, detiene. (Odisea)

Ma lo devesh saver, lo devesh tomar de nota: yo a Shimshon lo amo, refuzo de pedrerlo i todo lo ke puedo are por detenerlo''. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)112070

detenimiento m.

מעצור, עיכוב, עצירה, השתהות, התעכבות

la kuvren i presto sin detenimiento (Gaon, Poezias)112130

determinado adj.

קבוע, מוגדר, מוחלט; נחוש בדעתו

No se donde se empesa la loor determinada (Gaon, Poezias)112200

detestar v.

שנא, תעב, בחל ב-

Su vida por su puevlo sakrifiar i detestar? (La segunda Ester, 1911)112220

detestavle adj.

נתעב, מתועב

Detestavle Sedom nueva yena de sus orrores! (Papo, Navot)112260

detrás prep.

אחרי, מאחורי; לפי, כפי, בהתאם ל-

Deshar prime todo detras la espalda (Gaon, Poezias)

Fuye, Ye'hu, fuye! Eskondete detras de este monte! (Papo, Navot)112410

devanar v.

צנף, גילגל חוט על עצמו או על מקל; התיר סליל חוטים; דיבר בחוסר הגיון

Yo mirava las estreas devanarsen por el sielo (Gaon, Poezias)112530

devastar v.

החריב, הרס, השם

azen la korte a mi madre i stan devastando mi kaza. (Odisea)112600

devenir/se (fr.) v./v. refl.

הפך ל-, היה ל-, נעשה

asta el devenga polvo i seniza (Gaon, Poezias)

sopla i deviene todo resumado. (Gaon, Poezias)

Esklava devino i sierva vendida - (Gaon, Poezias)

sin egzaminar la kavza devini sospechoza. (Papo, Navot)

fin devendras el pastor de estos revanyos (Papo, Navot)

Yo sufri la insolensia, devini tolerante, (Papo, Navot)

I todo el ke lo apreto i lo presigio devino kavo. (La segunda Ester, 1911)

Es ke la sufriensa devenira tan fuerte, ke no le kedara mas ke de bushkar la muerte? ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)112660

dever m.

חובה

Nozotros devemos de tener en Dio nuestra esperansa. (La segunda Ester, 1911)

Oy ize la kozina, me pelei kon la vezina por arena ke no tenia de antes ya me devia. (8 dias antes de Pesah, 1909)112670

dever/se v.

היה חייב/מחוייב, חב; היה צריך

deve ser por todos santo i bendicho. (Gaon, Poezias)

por un Dio el mundo deve ser giado. (Gaon, Poezias)

de rodias deve kaer la persona. (Gaon, Poezias)

Ke? Insolente! Ulvidas la onra ke me deves? (Papo, Navot)

eyos devrian rogar de tener mas prestez en los piezes (Odisea)

El deve pasar por aki por irse al chiflik serka su padre. (Rinio, 1906)

Ke te aflakaria? Ke koza te devrian azer por ke la piedras i te apanyarian?'' ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Le dize: ''Delila, el ke kiere apanyarme, kon kuedras muevas, rezias, el deve de atarme. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Las yevan al lavoro, se deve yir al paso, al son de la orkestra, sin manear un braso. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)114030

dezazer v.

התיר, הרס, השחית, פרק, פורר,בילה, שחק, המיס

Los perdes se dezazieron, los menderes se purieron, se kere una esterika para la kamaretika. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Entiende lo ke pasa, un djesto brusko aze, i komo si son filos las kuedras las dezaze. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)114410

dezdenyo m.

זלזול, בוז, שאט נפש; שחצנות, יהירות

piza kon dezdenyo todo el ke pasa (Gaon, Poezias)114500

dezeado adj.

רצוי, נחשק

de esta pekenya tanto dezeada. (Gaon, Poezias)114540

dezear v.

איחל; חשק, רצה מאוד

korasones rotos ken mirar dezea (Gaon, Poezias)

dezean portanto saver sus destino (Gaon, Poezias)

dezeando en sus fuego kayentar mis flakos niervos. (Gaon, Poezias)

i de s'echar serka d'eya a la kama todos dezeavan. (Odisea)

ma solo anel, k'atornar dezeava i ver su espoza, (Odisea)

Ma no salvo sus kompanyos malgrado ke lo dezeava, (Odisea)

Kualunke, Delila, kien dezea aferrarme, el deve de atarme, kon siete kuedras freskas ke no se enshugaron. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)114790

dezenfektar v.

חיטא

Sin entender del todo lo ke s'esta pasando, deznuda 'sta al banyo, la 'stan dezenfektando. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)114850

dezenganyar v.

חשף תרמית, פיכח (מישהו) מאשליות, הוציא מטעות; הכזיב מתקווה, איכזב

Te amo, Izevel! te so fiel, dezenganyate! (Papo, Navot)115200

dezeo m.

רצון, חפץ, חשק, תשוקה, שאיפה, התאוות; הדבר הנחשק; איחול

judia ke seas ere mi dezeo (Gaon, Poezias)

El tome mujeres kuantas su dezeo (Gaon, Poezias)

kantos al Untado yenos de dezeo. (Gaon, Poezias)

verla, bendizirla, eren sus dezeos (Gaon, Poezias)

se inche por eya de dezeos sin mizura, (Papo, Navot)

siendo yo no se nunka deskontinuar mi dezeo. (Papo, Navot)115270

dezeozo adj. & m.

רוצה, חומד, חושק, משתוקק, מתאווה, נכסף; אביון

Oy fue kontentado el rav dezeozo (Gaon, Poezias)115360

dezesperado adj.

מיואש, נואש; אנוש

kanto kantes desperado sin saver por ke eskopo, (Gaon, Poezias)115410

dezesperarse v. refl.

התייאש

Se dechidio, portanto, de no dezesperarse, de aprovar de muevo, i de mas esforsarse, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)115740

dezierto m.

מדבר, ציה, שממה, ישימון

serkana desierto es la alvorada (Gaon, Poezias)

transformar keria en sordo dezierto. (Gaon, Poezias)

En el dezierto nos governo kon la magna (La segunda Ester, 1911)116030

dezir v.

אמר, הגיד, ניסח, הביע, ביטא (בכתב או בעל פה), דיקלם, פקד; היטיב עם

Ke digan, si! Yo no entiendo razon, yo amo a Lefteri, lo amo, i lo amare. (Rinio, 1906)117160

dezmelenado adj.

פרוע שיער

kon tanta dezorden, triste i dezmelenada? (Papo, Navot)118000

dezonor m.

חרפה, כלימה, בושה, בושת, בזיון, קלון

se ranken los puevlos por sus dezonores. - (Gaon, Poezias)

ensuziados de la dezonor i la infamia. (Papo, Navot)118090

dezonrar v.

הוציא שם רע, קילל, ביזה

Kuando se meten a penar se olvidan ke ay senar; las kriaturas yoran, maldizen i dezonran: (8 dias antes de Pesah, 1909)118120

dezorden m.

אי-סדר, אנדרלמוסיה, מהומה, ערבוביה, בלבול, תוהו ובוהו

kon tanta dezorden, triste i dezmelenada? (Papo, Navot)118150

dezorganizado adj.

בלתי מסודר

muestras trupas estan dezorganizadas, mankamos de buenos kapos (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)118375

dezraigarse v. refl.

נעקר מהשורש, שורש

se dezraygen i vayan arankarte tu prea? (Papo, Navot)118381

dezraiziar v.

שירש, עקר משורש

por dezraizarlo de el empesijo (Gaon, Poezias)118910

día m.

יום, יממה

kombatio kon puevlos dias de avante (Gaon, Poezias)

anke enkuvrieron el fin de los dias (Gaon, Poezias)

kon la luz del dia salio ezmovido (Gaon, Poezias)

me levantaria kada dia kon nueva gana, (Papo, Navot)

se los komieron, i el les vedo el dia del retorno. (Odisea)

destorvar los dias de alkavo de tu viejo padre. (Rinio, 1906)

Oh! Ek un dia grande! Ek un dia onde todos los sentimientos de mi manseves se despiertan... (Rinio, 1906)

Agora nuestro mal non parese komo akel de akeyos dias (La segunda Ester, 1911)119900

diavlo m.

שטן, שד, מזיק; אדם ערום/פיקח חסר מצפון

sakrifisiar a los diavlos o segir el viento. (Papo, Navot)120140

dicha (1) f.

ניב, אימרה, ביטוי, אמירה; פקודה; מידע

ma sono la ora, eskuchad mi dicha (Gaon, Poezias)

Leshos de mi sezo abordar tu dicha (Gaon, Poezias)

Todos kon enkanto sienten esta dicha (Gaon, Poezias)

Ma ven agora i oye, i mete a mi dicha tus mientes: (Odisea)

'De tu bariera de dientes ke dicha salio, fija mia? (Odisea)120290

dicho m.

מאמר, אמירה, דו''ח; צו, פקודה

i el Dio ke puede krear kon su dicho (Gaon, Poezias)

El save plaziente repetar su dicho (Gaon, Poezias)120340

dichozo adj.

בעל מזל, בר מזל, ממוזל, מאושר

por seer dichozo torna en su tierra (Gaon, Poezias)

Ma despues ke meresites ser dichozo un momento (Gaon, Poezias)120430

diente m.

שן

i me meti a korrer kon sanya. Mis dientes apreti, (Papo, Navot)

Mashki mi ravia kon mis dientes? La deshi amatar (Papo, Navot)

i arankarvos ojo por ojo, diente por diente. (Papo, Navot)

'De tu bariera de dientes ke dicha salio, fija mia? (Odisea)

Altiguos parientes / dolores de dientes / en rikes las mientes / son penas del Dio (La Epoka, Sal. 1900)120690

dientro prep.

בתוך, ב-

i eya se prende dientro sus brasos. (Gaon, Poezias)

dientro el pecho produizo danyo. (Gaon, Poezias)

Pues dientro mares de kovre buyendo (Gaon, Poezias)

dientro de los templos kozakos entraron (Gaon, Poezias)

Eya se sakude dientro su kama (Gaon, Poezias)

dientro las venas es su influensa (Gaon, Poezias)

ke tu entrar azes dientro mi nido (Gaon, Poezias)

Por dientro, la indjustisia reina en tu tierra, (Papo, Navot)120740

diez/dies num.

עשר, עשרה

trusho el profeta los dies mandamientos. (Gaon, Poezias)120960

diferente adj.

שונה, נבדל, אחר

El amor nos aze andjeles, nos aze bivir una vida enteramente differente de la muestra... (Rinio, 1906)

metales, animales, plantas i flores / en diferentes kolores i golores / todo maraviyozo i admiravle / i por kualo el ombre eskojido de la kreasion / lo kriates manko de perfeksion? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)121290

dikat (t.) m.

תשומת לב, שקידה

Mirad i azed dikat ke no kedo urti ni makat (8 dias antes de Pesah, 1909)121850

din (ebr.) m.

דין, חוק, צדק; פסק דין; משפט, דין תורה

Es menester saver ke un livro deve aver, Shulhan Aruh nombrado: todo din es topado; todos los diritos enel son eskritos. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Verdad: minag Israel Tora; ma segun es la ora, en ora de azer por el Dio mizmo un din balda djudio. (8 dias antes de Pesah, 1909)122140

dinastía f.

שושלת, בית מלוכה

Razgar la maska de esta odioza dinastia, (Papo, Navot)

Soto la dinastia de Vladislav teniamos derechedades (La segunda Ester, 1911)122180

dinero m.

כסף, מטבע; הון

Ya kansimos de darle muncho dinero sin kuenta. (La segunda Ester, 1911)

Sintiendo de dinero, sus sensos se agudan. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

non puedo salvar, non puedo venir al sokorro / mi parte en la vida es flaka no tengo dinero (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)122350

dinyo adj.

ראוי, נאות, נכבד; מאופק, רציני

Apolon ke era de mas digna kasta (Gaon, Poezias)

Yo no so dinyo de mis sobervios predesesores! (Papo, Navot)122390

Dio m.

אלוהים, אל; דבר מה אהוב מאוד ונערץ

Un Dio derechero en su fey no falsa (Gaon, Poezias)

i iria ver ansi la vengansa del Dio bendicho. (Papo, Navot)

El Dio ke mire i ke se apiade. (Rinio, 1906)122970

diosa/dioza f.

אלילה

'Hera, Artimeda, tambien otras diozas. (Gaon, Poezias)

lo detenia la nimfa Kalipso, la dioza ermoza, (Odisea)

Algo de esto konta i a nos, dioza, fija de Zeus. (Odisea)123300

direksión f.

כיוון; הנהלה, הנהגה; כתובת

el posto de observasion enemigo me avia visto i azia tirar los tiros kontra-aerianos en mi direksion (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)123480

dirijir v.

הדריך, הנחה; כיוון, הפנה; הנהיג, ניהל; מען

El es ke dirije esta tierra sierto (Gaon, Poezias)

Despues ael lecho dirije sus brasos (Gaon, Poezias)

Kisas este santo dirije i gia (Gaon, Poezias)

dirijir se vienen para el konvento. (Gaon, Poezias)123490

dirijirse v. refl.

כיוון עצמו, הפנה עצמו אל, פנה אל

sus korasones se les dirijeron i en otras kozas, (Odisea)123580

dirito (it.) m.

חוק, משפט, הזכות לבקש/לדרוש משהו ממישהו

Es menester saver ke un livro deve aver, Shulhan Aruh nombrado: todo din es topado; todos los diritos enel son eskritos. (8 dias antes de Pesah, 1909)123930

dishiplo m.

תלמיד, חסיד

Azerte rekonoser a los dishiplos de Yarov'am (Papo, Navot)124160

diskorsar v.

נאם, נשא דרשה, דרש, הרצה

i emosionado diskursar empesa: (Gaon, Poezias)

mizmos, d'avlar kon orgolio i de diskorsar kon koraje. (Odisea)124750

disposto (it.) adj.

ער, זריז, חש בטוב; מוכן; נוטה ל-

'Guay! Kuanto stan los mortales dispostos a blamar los diozes! (Odisea)124910

disputarse v. refl.

נחלק, היה חלוק על

se disputo tu prea i te yago el korason? (Papo, Navot)125240

dito (it.) adv. & adj.

באותו אופן, כנ''ל, כאמור; האמור; פלוני

pues eya konserva dita esperansa - (Gaon, Poezias)

en dito momento balde la setensia. (Gaon, Poezias)

Dito ponte invizivle ami sierve por sendero (Gaon, Poezias)125320

diverso adj.

שונה, נבדל

abrasar se viene kon diversos ijos. (Gaon, Poezias)125400

divino adj.

אלהי, שמימי, נעלה, כליל יופי

las aze divinas en sus movimiento (Gaon, Poezias)

Komo deshare la sensia pues ke el poder divino (Gaon, Poezias)

i orasiones navrantes de profetas divinos (Papo, Navot)

O Tishbi, santo profeta, mesajero divino! (Papo, Navot)

kontra el divino Odises, fina ke yego a su tierra. (Odisea)

Tu, no oyites la fama ke tuvo el divino Orestes, (Odisea)126380

djarro m.

כד, קנקן

I agua trusho en djarro de oro una servidera, (Odisea)

i mosos fina los bodres inchian djarros kon bevienda. (Odisea)126750

djemido m.

אנחה

Djemidos de munchas viktimas de la tirania, (Papo, Navot)

A los gritos i djemidos los vezinos son reunidos (8 dias antes de Pesah, 1909)

las mizerias i las desgrasias me azen suspirar / las lamentasiones i los djemidos me azen yorar / ma en vano suspiro, en vano yo yoro (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)126760

djemir v.

נאנח, התאנח

alguno djimiendo inda desha verse (Gaon, Poezias)126920

djénero m.

סוג, סוגה, מין

Antes de nozotros todos los djeneros (Gaon, Poezias)

Ansi son los ombres! Ansi es el jenero kruel! (Papo, Navot)

O, los ombres, los ombres! Jenero terrivle! (Papo, Navot)127010

djente f.

בריות, בני אדם; קרובים, משפחה רחבה

sombaer no puede el ninguna djente. (Gaon, Poezias)

por ke su flakeza konosa mi djente (Gaon, Poezias)

despues la abrasa delante la djente (Gaon, Poezias)

Los diozes no keren mersed dela djente (Gaon, Poezias)

Djente de Livorno vienen vijitarlo (Gaon, Poezias)

D'onde tu sos, de ke djente? En kuala sivdad tu nasites? (Odisea)

La djente van a dezir ke Lefteri tiene dos kriaturas i ke es verguensa lo ke esto aziendo... (Rinio, 1906)127280

djentileza f.

אדיבות, נימוס, נועם, חביבות

i todos sus djestos mostran jentileza (Gaon, Poezias)

emplea su jentileza para sombaerla, (Papo, Navot)127300

djentío m.

המון; לאום

por azerlo torna un grande djentio. (Gaon, Poezias)

asta tu djentio aki en Estrahan. (Gaon, Poezias)127320

djentoria f.

המון, עם רב, שפעת בריות, שטף אנשים

k'es este pranso, i esta djentoria? Para ke te prime? (Odisea)127440

djerente m. & f.

מנהל עסק, מנהלן

Pan, la djerente serioza les trusho, i otros gizados, (Odisea)127500

djesto m.

מחווה, ז'סטה

i todos sus djestos mostran jentileza (Gaon, Poezias)

Entiende lo ke pasa, un djesto brusko aze, i komo si son filos las kuedras las dezaze. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Penso dos, tres minutos, despues les dize esto: ''Sinyores, muchas grasias por vuestro lindo djesto, muy kiero ayudar yo, so buena patriota, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)127750

djigante m. & f.

ענק, נפיל

Antes se deklare su fuersa djigante (Gaon, Poezias)

ke diozes djigantes la son impulsando, (Gaon, Poezias)

biervo pronunsado por diozes djigantes (Gaon, Poezias)128050

djinoyos m. pl.

ברכיים

'En los djinoyos, Telemahos, sta de los diozes la koza, (Odisea)128830

djorno (it.) m.

יום

todos se saludan i dizen bon djorno (Gaon, Poezias)128880

djoven adj. & n.

צעיר

No, mi joven prinsipe, yo nunka esto vo azer! (Papo, Navot)

Despu?s de poko tiempo la djovena en viendo ke el serro sus ojos i ya esta durmiendo, se va a la ventana, los kapitanes yama - ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)128890

djoveniko m.

עלם, בחור

La linda djovinika, ijika muy kerida, ke sus parientes todo le davan en su vida. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)128960

djoya f.

תכשיט, עדי; אוסף תכשיטי אשה

afeitada kon djoyas, o todo lo nesesario (Papo, Navot)

Kon seda la vistian, yevava djoyas d'oro, la alondjavan siempre de males i de yoro. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)129010

djuba f.

שמלה

No tiene mas kaveyos, no le desharon nada, aparte de kundurias i djuba envarada. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)129120

djudería f.

שכונת היהודים; יהדות העיר/המדינה/העולם

I de rendir el gozo a toda la djuderia. (Papo, Navot)129290

djugar v.

שיחק, השתעשע, התבדר; ניגן על כלי נגינה; הימר, שיחק משחקי מזל; לגלג; נע, זע במקומו (יש לו ''שפיל'')

Vido ayi a los novios gavientos. Djugando piedrikas (Odisea)129550

djugo m.

משחק, שעשוע; בדיחה, מהתלה

No es djugo de kriaturas i fasfechas (La segunda Ester, 1911)129700

djuisio m.

משפט, דין, פסק דין; דעה, שיפוט, תחושה

pronto a juisios del dia sagrado (Gaon, Poezias)129850

djunta f.

ישיבה, התכנסות, מועצה; קבוצה, חבורה; זוג, צמד; יחסי מין

a la adjunta, afin ke vos diga kon biervos muy klaros, (Odisea)

Yama a los bravos Ahayos a una adjunta amanyana, (Odisea)

al Olimpos, al palasio de Zeus, tenian adjunta. (Odisea)129860

djunto adj.

מחובר, מאוחד, צמוד

komer, envisiarse junto en su meza. (Gaon, Poezias)129910

djura f.

נדר, שבועה, אלה

Me akodro yo su djura, sus ordenes venerados (Gaon, Poezias)129950

djuramiento m.

שבועה; פעולת השבעות

ya saves ke Ye'hu no falsa en sus djuramientos, (Papo, Navot)129970

djurar v.

נשבע

Djuro por mi sangre favulas son esto (Gaon, Poezias)

Basho de mis alas yo djuro i digo: (Gaon, Poezias)

Yo te djuri amor por siempre, fieldad eterna, (Papo, Navot)

Dios djuro a la fin de tajar Ah'av i su semen. (Papo, Navot)

Me forsa de prometer, i no me permete djurar? (Papo, Navot)

Si, Eliya'hu! yo te lo prometo! Te lo djuro (Papo, Navot)130170

djustisia f.

צדק, יושר, הגינות

i la djustisia? eya me va arrestar i sin duvdo ke yo sere fuzilyado (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

solo asi se pensa del prove no se interesa / yo demando esto es djustisia, esto es derecho? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)130200

djusto adj.

צודק, חסר פניות, פנים, ישר, צדיק, הוגן, הגון; בעל מידה נכונה

El sezo ke bushke entender lo justo (Gaon, Poezias)

al tribunal firme se savra lo djusto (Gaon, Poezias)

Ensenyadles la religion djusta, arvol de vidas, (Papo, Navot)

Mordehay el djusto ke vido de nuestro puevlo (La segunda Ester, 1911)

Una idea muy djusta me esta viniendo en el korason (La segunda Ester, 1911)

No ay ken le avize ni profeta ke le profetize por azer loke es djusto: guadrar la Ley a su punto. (8 dias antes de Pesah, 1909)130220

djusto m.

צדיק, מי שדבק במוסר ובצדק, בעל מידות טובות

en onor del djusto ijo de klemente (Gaon, Poezias)

no derroka justos i malos ensalsa - (Gaon, Poezias)130470

djuzgador/dera n.

שופט, דיין

el ve, no tengas duvdo el siente todo / i mizmo los pensamientos los mas sekretos / de vuestro korason no le son inkuviertos / ken se puede fuir de un tal djuzgador?! (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)130480

djuzgamiento m.

פסק דין; חריצת דין; משפט, דין; יכולת שיפוט והערכה; דעה

O! ombres bovos, lokos mankos de sezo! / ombres ke las kozas klaras komo el dia / la metes kon la eskuridad al mizmo pezo? / ke el ombre a su propio djuzgamiento se fea! (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)130490

djuzgar v.

שפט, דן; העריך, ביקר; גינה

Perdoname Ah'av, si te djuzgi mal un momento. (Papo, Navot)

En vezes a la kama, djuzgando su estado, al avenir medita, i a lo sentensiado. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)130510

djuzgo (1) m.

בית משפט, בית דין; משפט, דין

el dia del djuzgo al ponte delgado (Gaon, Poezias)

ma oras de jusgo nuestro Dio zelozo (Gaon, Poezias)130630

doblar v.

כפל, הכפיל; קיפל, כופף, היטה

Eya despues ke dublo i tambien estiro la kamiza, (Odisea)130730

dodje adj.

שנים עשר, שתים עשרה

Ayunar Ramadan kada dodje mezes (Gaon, Poezias)

esto testimonian dodje apostolos. (Gaon, Poezias)130940

doktor/resa m.

רופא, רופאה

No se kere doktor yamar; ansi el ninyo se va kalmar, frios no le va tomar. (8 dias antes de Pesah, 1909)131520

dolor f. & m.

כאב, מכאוב, ייסורים; צער

Ke amargo a nuestro puevlo kon penas i dolores. (La segunda Ester, 1911)

Altiguos parientes / dolores de dientes / en rikes las mientes / son penas del Dio (La Epoka, Sal. 1900)131660

doloriozo/dolorozo adj.

כואב, כאוב; מכאיב

tan melankolika, pensativle i dolorioza. (Papo, Navot)131780

dominar v.

שלט על, משל, חלש על, שלט ב-, השתלט; הכריע (אויבים)

Fuersa ke domina en el pensamiento (Gaon, Poezias)

ma Dio ke domina i su poder bloka (Gaon, Poezias)

ke sierto domina un Dio grandiozo (Gaon, Poezias)131990

donar v.

תרם

Una linda ninya le dono la suerte (Gaon, Poezias)132090

dono m.

מענק, מתן, מתנה, תשורה, שי; ירושה, עזבון; כישרון

donos a los imortales ke moran en los sielos anchos? (Odisea)

te vas a yir a la nave alegre, tuviendo un dono (Odisea)132120

donzeya/dondzeya f.

עלמה; אשה בעלת יופי נדיר

razgaron donzeyas amuchos pedasos (Gaon, Poezias)

kisas la donzeya dizen es bendicha. (Gaon, Poezias)

Gritos de donzeyas tristes ke razgaron sus velos, (Papo, Navot)

Kruel! Ke kuando vee una donzeya enfrente de el, (Papo, Navot)

Si, brava donzeya, ya viene, yo lo esto viendo. (Papo, Navot)132340

dormiente adj.

ישן, קופא

La mujer se aserka del dormiente sin ruido. A la kama lo ata fuertemente. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)132360

dormir v.

ישן, נם

Todo dormia basho de una nochada klara. (Papo, Navot)

En tu pais sangretado duerme la tuertaldad, (Papo, Navot)

Estos djudios estan ainda durmiendo komo akeyos de Shushan (La segunda Ester, 1911)

A Dio, Sinyor del Mundo! Dio tanto poderozo! Te rogo, en Gan-Eden, ke durman en repozo. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

De mas nos mandas la blanka nieve ke vagarozamente / kae de los sielos kantando silensiozamente / komo la mirada de una madre serka la kuna / kuando durme su kriatura kontandole de luna (La Amerika, 1917)132460

dormirse v. refl.

נרדם

serra sus parparos i se durme presto. (Gaon, Poezias)132540

dos num.

שנים, שתים; שני, שתי

el sielo se razga i en dos se parte (Gaon, Poezias)132730

dota f.

נדוניה, נדן, מוהר

padre, i boda ayi le aran i van darle una dota (Odisea)132880

dover m.

חובה, מחוייבות, התחייבות; מחוייבות מוסרית, חוק מוסר; תפקיד, משימה; שעורי בית

por ke se someta a kumplir doveres. (Gaon, Poezias)

Para kumplir dover de un kreado, de un ombre: (Papo, Navot)133400

droga f.

סם משכר, סם מרפא, תרופה; הרואין; סממן

droga ke mata personas bushkando, sus flechas de bronzo, (Odisea)134185

dulsamente adv.

ברוך, במתיקות

Esta fuente ke sintio munchas vezes mis suspiros korre dulsemente i vagarozamente, (Rinio, 1906)134200

dulse adj. & adv.

מתוק, ערב; רך, טוב, רחום, נעים; תה''פ: ברכות, במתיקות

las dulses kadenas ke te detenian atado, (Papo, Navot)

el ruisenyor aze a sentir su dulse kante (Papo, Navot)

eya yoro, su kerido marido, fin k'un dulse es.huenyo (Odisea)

el tiempo lo enfechiza kon dulses i enganyadores (Odisea)

Ah! El amar kuanto dulse es! (Rinio, 1906)

En mi esfuenyo yo no veo ke su dulse figura, (Rinio, 1906)

Oh! Todo esta alegre... todo esta dulse... todo esta ermozo... (Rinio, 1906)

todo esto me aze una dulse impresion. (Rinio, 1906)

Nos das los envigorantes aires las tempestas / ke los desho azer mis karas koloradas / i mi alegria es dulse komo la de fiestas / i mi korason late un kante de enamoradas (La Amerika, 1917)134370

dulsor m.

מתיקות, מתק, ערבות, רוך, רכות, נעימות, עדינות, טוב לב, תום, תמימות

Ninguna dulsor en el mundo no iguala a akeya del amor! (Rinio, 1906)134390

dulsura f.

ריבה, מרקחת; ממתקים, דברי מתיקה; מתיקות

sorven sus dulsuras kon muchos savores. (Gaon, Poezias)

Konvensida de traer una rehmision a mi puevlo kon mi dulsura buena (La segunda Ester, 1911)134590

dunke/dunkuey (it.) conj.

לפיכך, לכן, אפוא, כתוצאה מכך

Va dunke! Ovra, Izevel! Furia del inferno! (Papo, Navot)

espera dunke asta ke el komandan arrive i nozotros kontinuaremos la konversasion (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)134910

duro adj.

קשה, נוקשה, צפיד, קשיח; קפדן, קשוח, נוקשה, אכזרי; מחוספס, קהה רגש;קפוץ יד; אטום ראש, מוגבל

Los dias se suksiden, la vida es muy dura, su korason 'sta triste i yeno d'amargura. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

Mas de ochenta ombres, mujeres, kriaturas, tratados komo perros, pasavan oras duras. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

ma su korason guay duro i indiferente / non tiene kompasion, non apiada al sufriente (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)135200

duvda f.

ספק, פקפוק

kruel malo infame i imprudente / de la rasa de los bandidos prezidente / son sin duvda kalidades muy presiozas / i por ser gran sinyor son muy menesterozas (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)135210

duvdar v.

הטיל ספק ב-, פקפק

I no duvdesh del todo, deskuvrire el sekreto. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)135230

duvdo m.

ספק, פקפוק, חשש

'Duvdo non ay, Telemahos, ke te ensenyaron los diozes (Odisea)

i la djustisia? eya me va arrestar i sin duvdo ke yo sere fuzilyado (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

el ve, no tengas duvdo el siente todo / i mizmo los pensamientos los mas sekretos / de vuestro korason no le son inkuviertos / ken se puede fuir de un tal djuzgador?! (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)135240

duvdozo adj.

מוטל בספק, מפוקפק, מסופק, חשוד, בלתי ראוי לאמון

portefolio vazio non puedo apiadar segun kero / yo bivo triste i ansiozo / siempre vazio, siempre duvdozo (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)136020

ebranlar (fr.) v.

זעזע

gueka. Poseidon, k'ebranla la tierra, aunke no mata (Odisea)136060

echa f.

פעולה, מעשה, פֹּעַל, ביצוע; עסק, עניין

savio kon eyos d'estar, i ver fechas tan averguensantes.'' (Odisea)

Esterina, ya vas a tener el koraje de azer esta echa (La segunda Ester, 1911)136190

echado adj.

גולה, מגורש, מורחק, מוחרם, מנודה; שוכב, שכוב

Se ferira el puerpo. Se kedara echada. Se fuyira del rango. Ensultara soldada. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)136260

echar v.

זרק, השליך, הטיל; ירה; דחה מ-; השכיב; גרש, גרש אשה; הפעיל

En mi echar i en mi alevantar yo no penso ke a el. (Rinio, 1906)

Ah! Por amor de mi nasion echo gritos de esklamasion. (8 dias antes de Pesah, 1909)137560

echarse v. refl.

שכב, שכב לישון; הטיל עצמו, החל

estos el Sol onde s'echa, los otros onde s'alevanta), (Odisea)

kon eya no se echo, para non ensanyar su espoza

De echarme a sus pies kon yoros i rogativa. (La segunda Ester, 1911)

La chilte en la rima no se echa mas ensima. (8 dias antes de Pesah, 1909)137871

echizante adj.

בעל השפעה מכשפת

el mar asemeja kristal echizante (Gaon, Poezias)137960

echo adj.

עשוי, ממומש; בשל

abashates tu echa vizera sovre tu frente (Papo, Navot)

en una kasha bien echa, la ke muchas lansas kontuvo (Odisea)138000

echo m.

עבודה, עסק, משלח יד, עיסוק, מסחר, התעסקות, עניין, מעשה

Siempre kuando eya termina sus echos (Gaon, Poezias)

Ma vate agora a tu sala, i okupate de tus echos, (Odisea)

Andadvos, si vos plaze, a vuestro echo, si vos digo, ke provecho? (8 dias antes de Pesah, 1909)

Riir kon despecho / paras non en pecho / ofisial sin echo / vengansa del Dio (La Epoka, Sal. 1900)139160

ek prop.

הינה

Oh! Ek un dia grande! Ek un dia onde todos los sentimientos de mi manseves se despiertan... (Rinio, 1906)139810

eksitado adj.

משולהב, מרוגש, מעוצבן

Yo mirando eksitado la vizion estremesiente (Gaon, Poezias)140070

ekspedir v.

שיגר, שלח; החיש

a Ogigia la izla, lo ekspediremos, ke diga (Odisea)140630

eksprimir v.

ניסח, הביע, ביטא רעיון

Yo no topo komo eksprimir mi rekonosensia. (Papo, Navot)140690

ekspuesto adj.

מוצג, חשוף

ekspuestos a males angustias i penas (Gaon, Poezias)

ekspuesto al aire por ke algun perro (Gaon, Poezias)140730

ekstaz/is m.

התפעלות, התלהבות, אקסטזה

De todos mas fiestavan a la sivdad de Aza, la djente por las kayes estavan en ekstaza, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)141230

elás! (fr.) interj.

אהה! אבוי!

Elas! non ay ken se apiade por nozotros! (La segunda Ester, 1911)

Elas! sin ti o bienfeziente blanko tanto /el mundo temblaria kon espanto / porke sin ti el segador en el verano / no kortaria espigas el presiozo grano (La Amerika, 1917)141810

eleno m.

הלני, יווני

Elenos vinieron mostrar sus malisia (Gaon, Poezias)142230

emanar v.

נבע, קרן; נדף

ma donde emana su baragania ... (Gaon, Poezias)142320

embabukar v.

הונה, רימה, הוליך שולל

Oh! Maldicha fuera la ora onde yo me embabuki a kazarme kon Katerina, (Rinio, 1906)142420

embalsamado adj.

חנוט; מבושם

Entre guertos balsamados kon almiskle i ensensio (Gaon, Poezias)143020

embeleko m.

עיסוק תפל, חסר חשיבות; דאגה לדברים קלי ערך; תחביב

dito embeleko, i pensando esto (Gaon, Poezias)

Kada uno sus pasiones teshe el kon embeleko (Gaon, Poezias)143170

embiar v.

שלח, שיגר

en embiando a Ermes ke bien viza, matador d'Argos, (Odisea)143250

embirlantado adj.

מכוסה ביהלומים; בהשאלה: מזהיר

kon tronkos aberlantados resakados de tu lira. (Gaon, Poezias)143430

embolvido adj.

שקוע ב-, שקוע עמוק (בעבודה); מסובך; מודאג

bolvidas de sako digan en ayuno: (Gaon, Poezias)

bolvida en sedas i en klavedones (Gaon, Poezias)

espiritos malos bolvidos de flama (Gaon, Poezias)143490