חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

52640 ערך מספר

entrada numero 52640

avizar v.

הודיע, פירסם, מסר הודעה, הכריז, תידע; הזהירשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


ke por su persona nuestra Ley aviza. (Gaon, Poezias)

no ay ken le avize ni profeta ke le profetize por azer loke es djusto: guadrar la Ley a su punto. (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


Ven oye, ley aviza, tov saver, es rikeza, tirate de mal riza. (Donme, sig 18)

Mordehay manda i dize: Todo djudió ke se avize, en Adar katorze i kinze miren muncho de bever. (Mandjares de Purim, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


I munchos milagros no se eskrivieron en la Ley por el taam ke avizare enel segundo livro, (Meam Loez Bereshit)

I avizan los savios ke Adam 'ha-rishon era muy grande, (Meam Loez Bereshit)

Por esto tuvi kargo de avizar en kada koza de ken la deprendi. (Meam Loez Bereshit)

i por esto tuvi kargo de avizar en el kavo de la parasha en ke lugar viene la 'haftara, (Meam Loez Bereshit)

Kere avizar por el ke durme en solombra de un datilar solo o en la solombra de la luna (Menorat 'Hamaor, 1762)

i la razon era ke enel presipio de todas las mishnayot mo lo avizara esto i ke mos diera a saver ke todos los dinim ? los resivio Moshe rabenu en Sinay (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Porke me izistesh mal, en avizando al varon si teniash mas ermano? (Biblia, Const. 1873)

I avizaron al rey, diziendo: ek Natan el profeta. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


subito se oyo ruidos de tiros avizando ke el rey ya avia venido (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Porke no avizatesh al doktor Delurs de los diversos sentomas de la hazinura? (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Vos rogo dunke de avizar al Papas porke me akompanye al Saray onde lo espera su alteza (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

La sosietad Makolit de diskos (plakas), avizo esta semana la publikasion de 20 nuevos diskos de los mas muevos konteniendo kantes ebreos populares, i kantigas de filmos renomadas. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

La sosietad Makolit de diskos (plakas), avizo esta semana la publikasion de 20 nuevos diskos de los mas muevos konteniendo kantes ebreos populares, i kantigas de filmos renomadas. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)