חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

49130 ערך מספר

entrada numero 49130

atorvado adj.

מודאג, מבועת, נפחד, הלום פחד; משתומם, מבולבל

aturvado

50170

torvado

467330שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Atorvado de el lecho por seguirlo yo me also (Gaon, Poezias)

De puevlo torvado yena es la plasa (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


Estonses el presiado Mordehay el djusto muncho fue atorvado de ver tal desgusto (Purim, De-Fes, sig. 18)

Viendo Yits.hak el fuego i la lenya aparejado, le disho a su padre: ado el karnero ke por korban sera ayegado? Su padre le respondio para ke no fuera atorvado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Samael le vino a el senyor presiado; no do mi neshama a ti ke sos enkonado; muncho fue atorvado de ver al si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I sus ermanos no le pudieron responder porke fueron torvados (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


una mujer estava muy aturvada, iva dando solansas sin kedar (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)