חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

42850 ערך מספר

entrada numero 42850

asentado adj.

יושב, ישוב, מיושב, עומד יציב במקומו; מסודר במקצועו

deshar a uno asentado

להתעלם ממישהו, לא להביאו בחשבוןדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


al teatro, kuan­do ay resiento, todos los asistientes están asentados (Nehama)

fragua bien asentada sovre sus fondamientos (Nehama)

estar asentado en un fecho: (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


visto ke entre los novios estava asentado muy triste, (Odisea)קופלאס Koplas


Ya se va Moshe por el su mandado topo a Par'o en la meza asentado (Pizmon de Moshe, 1893)

I por mas espasio kon muncho oro el muy bien los enduro todos sus estados estan bien asentados (Purim, De-Fes, sig. 18)

La ová de Belogrado el nemsí está ayi asentado, el turko kedó maraviyado (Asidio de Belogrado 1788)

A' rey asentado sovre siya de din / a sus derredores andjeles estantes sovre el din / ke ansi mandado de el rey delantre de todos savientes ley i din (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


i toda akeya kamara ke este muy limpia i bien asentada. (Meam Loez Bereshit)

estando asentado en la meza tiene de venir un prove muy des.harapado (Meam Loez Bereshit)

asentadiko sin penar del todo (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

i ribi Yohanan siendo era el rosh yeshiva estava asentado sovre siete tapetes (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)שאלות ותשובות Responsa


Estando eya en la eskalera asentada la dicha Rika (Ma'harshah [1540-1602], Saloniki 1730)

komo u dia enel varandado de r' Israel de Lusina komo estava asentado r' Israel ... kon un pandero en su mano i vino Estreya ... i demandole el pandero i r' Israel le disho: tomaldo por kidushin (Divre Rivot, Sal. 1582)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Kuando era Shelomo el rey asentado sovre siya de su reino se enaltesio su korason muncho por su rikeza, (Koelet Targum,1744)

i ayo todo modo de komida, i vino muncho muncho, i ayo ayi un viejo ke estava asentado i meldava en estos livros (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


asentado delantre su meza kuzia kon muncha alegria, su mujer i su ijo regalado se asentavan a su lado i le ayudavan (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

estavan la manyana del dia ke empesa a pasarse este fato asentados en serklo en una kamara dr klub (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Katina la lavandera ke mora en esta kaza es asentada alado el ogariko por kaentarse del frio. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Su marido Kocho, un borrachon de la meana de los kuklus es asentado enfrente de eya, su kavesa abokada sovre sus dos manos (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

El vali asentado djusto alado de eya no kedava de rondjarla ojadas enflamadas (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


El karnesero pasó de una meza a la otra, i vido un manseviko, asentado yorando. (Kuentos, 1986)

Un día ke el estava asentado en la kavané beviendo rakí, empesó una diskusión entre los ke estavan aya asentados, (Kuentos, 1986)