חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

37830 ערך מספר

entrada numero 37830

arresentar v.

סידר, ארגן, ערך, עבר לחיים מסודרים; הביא מישהו לחיים מסודרים; השקיע את הפסולת; יישב; חיבר, כתב

arresentar el sesto

לארגן היטב את המצרכים; (באירוניה:) לאכול בהרווחה

arresentar korachas

לסדר את שק הטלית (קוראג'ה); באירוניה: טורח הרבה בלי לעשות מאומה

arresentar una karta

לחבר מכתב

arresentar el meoyo

לחדול לדאוג

arresentar la kavesa

להפטר מן הדאגות

arresentó la kaza/el mundo

שקט חזר לבית/לעולם

estava muy alokado, ya arresentó

חי חיים מטורפים ועכשיו הסתדרו אצלו הדברים

resentar

402390דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


arresentar la kaza/arresen­tar los rafes/arresentar la butika/arresentár un kashón (Nehama)

arresentar un diskorso (Nehama)

arresentár un fecho (Nehama)

estava atavanado, ya arresentó: (Nehama)

el vino, el vinagre, el azeite arresentan (Nehama)

el kavé/el bikarbonato de soda arre­sentan (Nehama)

arresentó el tiempo (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


i la freskor de la noche resento mi korason. (Papo, Navot)

otros, las mezas las arresentavan i las alimpiavan (Odisea)ספרות עממית Literatura popular


I después de la boda, por siete días les izo sheva berahot, les dio kaza a morar i los arresentó de todo lo bueno (Kuentos, 1986)