חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

61675 ערך מספר

entrada numero 61675

basho adv.

מתחת ל-שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


basho de un arvol, komo una nimfa grasioza, (Papo, Navot)

I eya, en los viendo kon la nariz en basho, se konsentio kulpavle, ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Una deputasion djudia basho la prezidensia del Gran Rabbino se prezento al Primer Ministro Mussolini (El Tiempo, 1924)

el Sinyor Salti, en memoria de su regretada mujer, ofrio un dia de komer a los 250 kriaturas basho la proteksion de esta sosieta. (La boz de oriente, 1931)

basho el rejimen dotal de madmuazel Albertina de Mino i de su futuro marido (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

yo lo tomi en la planta de mi mano i a su manera de avlar kiji entender ke el me tomava basho su guardia i me iva yevar a su palasio (Guliver, Yerush. 1912)

eyas son estrechos, suzios, sin pavimiento (kalderim), las sinagogas son bashas, mal entretenidas (El Tiempo, 1896)ספרות עממית Literatura popular


i ribi Meir se maraviyo entre si, diziendo: komo de koraje esta tiene, i mirava en basho i no la keria mirar. Le dize eya a el: Porke no me miras? (Kuentos de Yerushalayim, 1923)