חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

43780 ערך מספר

entrada numero 43780

ashufre m.

גופרית; צבע גופרית; גפרור

asufre

46570דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


se le fizo la kara ashufre (Nehama)

i seran trastornados sus arroyos por pez i su polvo por ashufre (Biblia, Const. 1743)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


porke de los sielos non rondja sovre eyos / komo tambien en las sivdades de la yanura / fuego i ashufre i de esta manera / los arremata debasho de los sielos ?`` (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)ספרות תורנית Literatura relijioza


Se aya adientro de geinam rios i arroyos de pez i ashufre ke manan de el teom (Shevet musar, Const. 1740)

i vide ke eran asendientes el fuego ke se amata kada shabat, i vide una kaza entera de fuego i ashufre muncho (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

Despues ansi yevaron mi alma [...] en un kampo ke enfrente de gan eden i en el arvoles de maneras de 'hadas porke tomemos golor buena por kitar el golor de el ashufre (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i seran trastornados sus arroyos por pez i su polvo por ashufre (Biblia, Const. 1743)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para mordidura de kulevro: antes de todo ke ate luego un atadero apretado mas arriva del lugar de la mordidura i ke non deshe de atar para ke non se espanda el eres por el otro lugar o por el kuerpo entero i en lugar de el eres ke es en la mordidura ke korte pedasos pedasos chikos asta ke enpesara a salir sangre i ke meta baal hay kortado ke lo deshe ansi kuanats oras, despues ke kayente leche de kavra kon pes i ashufre i sal kon miel de briska mesklado ruda i origano i ke meta en lugar de mordidura (manus. Papo, Sarajevo 1840)