חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

72750 ערך מספר

entrada numero 72750

bodre m.

חוף, גדה; שפה, קצה, שוליים, צד

bodre de mar

חוף ים, שפת ים; קוהחוף

yeno fina los bodres

מלא עד גדותיו

borde

75730

rialse

406670דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


no te aserkes de bodre del podjo, te puedes kaer (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Debasho de un arvol, al borde del dulse Kishon (Papo, Navot)

i mosos fina los bodres inchian djarros kon bevienda. (Odisea)ספרות תורנית Literatura relijioza


El ke uza por poner su mano alareyo en bodre de su nariz, le es eskalera ke le trae pavor (Menorat 'Hamaor, 1762)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i aras el manto del espaldar todo de kardeno i avra una avertura arriva en medio de el avra un borde a su avertura al deredor de echura de teshedor (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Despues ansi Leonidas se iva al sol, se asentava ayi rekojido i esperava ke se le enshugara el pantalon para venir otra vez rodear al bodre dela mar o irse ayi onde el dormia, para no retornar otro ke al otro dia. (Leonidas el nadador, 1911)

En las kazas de enfrente i del bodre del key, las ventanas, las terrasas i tejados eran yenos de kavesas i de djente. (Leonidas el nadador, 1911)

Sinko minutos se pasaron adientro del agua i las ultimas gotas de sangre se entezaron en los bodres de las venas. (El muerto ke esta bivo, 1912)

En súpito el uno de estos vidreros karnavalia tomó una esprimidera de vidro donde los bodres mankavan, i el estava perkurando de konvenser a uno ke era buena, para ke la merkara. (el Rizón, Salon. 1939)

se vian el rio ''La Sen'' los palasios, las galerias del ''Luvre'' ansi ke las dos filas (siras) de los bodres de la Sen kon una mar de tejados (techos) asta las leshuras pedrieas del misteriozo ''Per Laches''. (Nantes, Tel Aviv 1952)

el lo avia akompanyado sovre los bodres de la mediteranea kudiado, drogado, i enfin preparado por esta nochada solenel (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

subito eya arrivo al bodre de la balsa de agua ke ay en el fondo del guerto (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

dizir ke el se echava i durmia en frente el Luvre portanto el se komportava komo un jeneral i se durmia komo en una alberga (han) al bodre de una kaleja delantre la imensa sivdad de Paris, ke un dia el devia revoltarla.(Nantes, Tel Aviv 1952)

echando sus miradas dela otra parte de Ia guerta, se prezentava ala vista una ermoza kaleja de Paris vian el rio ''La Sen'' los palasios, las galerias del ''Luvre'' ansi ke las dos filas (siras) de los bodres de Ia Sen kon una mar de tejados (techos) asta las leshuras pedridas del misteriozo ''Per Laches''(Nantes, Tel Aviv 1952)

Esto era Ia fraza ke todos deveniyan de burlarsen, sovre todo kuando lo vian kon su redingot preta, razgado en los ombros i donde las manchas venian asta los bodres de sus mangas,(Nantes, Tel Aviv 1952)

Nantes se asento sovre el bodre del lecho (Nantes, Tel Aviv 1952)

yo arivi al bodre del abizmo (uchurum), kale perkurar de eskapar del perikolo, kale salvar i vo provar, si me kaygo al uchurum, tanto negro (beter) para mi (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


Ven kerida, ven amada, ven al bodre de la mar. (Kalendario de kantigas)