חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31730 ערך מספר

entrada numero 31730

aprontar v.

הכין, עיבד; ערך (שולחן), סידר, ארגן; ערך/סידר משהו במהירות

prontar

384210דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


aprontar la meza: (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


la mijor nave apronta, i toma vente remadores, (Odisea)קופלאס Koplas


Yitshak apronto su kueyo delikado, i su padre se aego a su lado (Im afes, Papo 1894)

Amanesio el dia, en sekretamente a Yits.hak lo desperto i todo el aparejo kon su mano lo pronto, i tomo la lenya i el kuchio (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Inda romano i bulgar no se avian dechidido / por salir a gerrear mucho avian kijido / ma el romano dezvanesido / kaje ke va empesar / el kontinua armar / a todos sus soldados / por tenerlos aprontados (La Amerika, 1915)

Makedonia entera se metio en rebuelta / kada uno en su tierra apronto su saeta / Montenegro disho a lista ma ya se repentio / negra pruna se le metio / a este enkorkovado / ya kedo deskavenyado (La Amerika, 1915)ספרות תורנית Literatura relijioza


despues ke apronto la repuesta, la embiyo onde su yerno para ke la apruve (El gid, Istanbul 1967)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Todo en avlando ansi, los tres kavayeros arrivaron serka de un kamino onde vieron aprontada una meza sovre la yerva. (Banyos de sangre, 1912)

Dos tufenkes pronti, uno a mi derecha i otro a mi isiedra, komo un ombre de gerra (Asolado en la izla, 1881)ספרות עממית Literatura popular


este savia aprontar kon muncho gusto i kon modos i maneras de mezes. (Sipure Sefarad)

la vieja i Perla se okupavan de la kaza, aprontavan el chay para el dezayuno de la famiya i gizavan lo ke el Dio emprezento. (Sipure Sefarad)