חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31340 ערך מספר

entrada numero 31340

apretarse v. refl.

נלחץ, כפה על עצמו מחסור והנזרות; התנסה בלחץ ומצוקהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


kuando se akodra el tiempo de la okupasion militar alemana, se apreta el korason (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Dizme Ah'av, por kualo te ansias i te apretas? (Papo, Navot)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


De todas las partes ivan korriendo i viniendo, se rondjavan, se apretavan, se pizavan, espantandosen no sea ke vinieron en retardo. (Leonidas el nadador, 1911)

kuando, elas! eya arrevata un ombre mansevo i bueno i kuando eya es presedida de un deskaimiento de fortuna, estonses el korason se apreta (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


en momentos kom'a estos a Mordu se le apretava el korason pensando komo azer para enreziar un poko esta kazika kedada del tiempo del turko, i en realidad tres tantos mas vieja de el mizmo... (Sipure Sefarad)