חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

2670 ערך מספר

entrada numero 2670

achetar (it.) v.

הסכים, נענה, נעתר, קיבל, השלים עם

agree, to consent ,comply, accede, to accept, to make peace withדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


no kieria entrar en un fecho, le arrogi y acheto (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


los eternales, de darsela non acheto, ma mi padre (Odisea)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Al ochen dia, el vino rogar a Margerita a kerer resivirlo de nuevo, prometiendo de achetarla tala ke eya seria, (La dam o kamelia)

Si todas estas deskulpas no abastan, acheto dedikar este livro al ninyo ke fue ay tiempo esta persona mayor. (El Princhipiko, 2010)

Kuando supitesh ke este regalo vos era aparejado, lo achetatesh? (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Estos Papazes biven para azer buendades en la vida i no achetan regalos (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Komo Maria ke es agora una sultana onorada - respektada, delantre la kuala tembla el emperio entero, kerera verme? eya no achetaria nunka a seguir un prezoniero, un ombre persigido (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


Una mersed vos rogo '1 tio la kuala me devesh de achetar, (Blanka Flor)

Esta mersed el mi suvrino non vo la puedo achetar, (Blanka Flor)

lo muncho ke te puedo dar es de 120 a 130 levos, le disho Danailov. Yako no acheto i Danailov se hué. (Sipure Sefarad)

Yako acheto el presio, arrekojó la moneda, le batió la espalda del mansevo i aziendole reveranses lo mando kon la pinturia (Sipure Sefarad)

El Sinyor de Rotschild, viendo ke el ombre era seriozo, dinyitozo i de sintimientos onestos, achetó de ayudarlo. (Kuentos, 1986)

I el, mirando a Rotschild, ke le estava aziendo sinyos afirmativos kon la kavesa, achetó de merkar lo ke le estavan propozando. (Kuentos, 1986)

ma kon plazer achetava a kontar algunos pasajes de su mansevez. (Sipure Sefarad)