חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

32260 ערך מספר

entrada numero 32260

apurar v.

טיהר; ריכז בהרטבה או אידוי; דחס, צמצם, צימק; גרם ענות, לחץדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


apurar el kaldo a la lumbre (Nehama)

apurar el gaste (Nehama)

apurar d número de los envitados (Nehama)

el asperar apura el alma (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


La ambre, la sed te apuran; i tu mas esperas! (Papo, Navot)קופלאס Koplas


A las tres de medianoche, al bloko 20 arrivimos, los apeles empesaron, en los friyos mos apuraron (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para la piedra ke en los rinyones: ke tome siete kavesas de ajos i ke los eche en una oya nueva kon 3 v' de agua i ke lo meta en la lunbre apurar asta ke viene la metad i ke ?? inche 3 vazos i ke beva esto en el banyo i kon esto se arronpera la piedra i sarla kon la urina (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para bel-sukluk: toma 2 dr' de nishadir pizado kon 2 okas de agua ke buya ke se apure a la mitad, denpues ke eche adientro medio dr' salitra ke la charkanea i ke beva un findjan la manyana i un findjan la noche i le pasara (manus. Papo, Sarajevo 1840)