חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

34080 ערך מספר

entrada numero 34080

arma f.

נשק; שלט אצולהשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


kon armas de Hemil i sus kamarados. (Gaon, Poezias)

En viendo las banyeras, los postos, los soldados, kon armas en sus manos i perros a sus lados, ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)קופלאס Koplas


kada uno a su arma sinyo. (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

djente del rey por tierra armas sinyeron; (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Fuertes mas ke fierro el las kevranta, tambien los arremata sin arma i sin gerra, deskansa la tierra. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

I bolsas mandara a el reinado, ke le viniera el mando kon armas bastantes, mas de las de antes. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)ספרות תורנית Literatura relijioza


I su kara komo de leones, i son barraganes i van senyidos kon kuero, i non tienen armas de pelea; (Ben Gorion, 1743)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Komo kayeron los barraganes i se depedrieron las armas de gerra (Biblia, Const. 1873)

Komo kayeron los barraganes, i se deperdieron las armas de gerra (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Avia mankansa grande de komandantes, i de djente exersada en armas. (La Boz de Yerushalayim, 1954)

una sorte de konsilio de gerra se rekojo i el ariendero fue kondanado a ser pasado por las armas (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

si en kavzo se deklara la gerra de embiar soldados mihumat i mismo armas (El Tiempo, Const. 1877)

de esta manera ya se entiende komo estan kon grande despasensia por saver ke va ser el rezultado de la konferensia i esperan ke en aleshando el perikolo de gerra kedaran los aprontamientos de armas (El Tiempo, Const. 1877)

si en kavzo se deklara la gerra de embiar soldados mihumat i mismo armas (El Tiempo, Const. 1877)

de esta manera ya se entiende komo estan kon grande despasensia por saver ke va ser el rezultado de la konferensia i esperan ke en aleshando el perikolo de gerra kedaran los aprontamientos de armas (El Tiempo, Const. 1877)

ainda no pudieron deskuvrir nada siendo ninguna arma no fue topada a los derredores del lugar (El Tiempo. Const. 1874)ספרות עממית Literatura popular


Deshme armas i kavayos i vestido de ombre varon. (Blanka Flor)