חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

7240 ערך מספר

entrada numero 7240

afrisión f.

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

afriisión

7180דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Este es el pan de la afriision ke komieron muestros padres en tierra de ayifto (Moscona)

grande hue la afriisión de los djidios en tiempo de Hitler (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Sin entender ke sus puevlo esta en gran perikolo i afliksion. (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


Shorrada se entra oy kon esta grande gerra / djidio, turko i goy kaye muerto en tierra / la mizeria aki entra / i se yeva afriision / kuando avra eskapasion / de esta matasina / ke trayen las ruvinas (La Amerika, 1915)

se apiado el Dio de ver muesra afriision / estavamos kon tanta pasion / se tomo kon todo el mundo de nasion / tal mamzer no vidi yo (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


I todo modo de proveza i afrision i dezeamientos malos (Tefilat kol Pe,1891)

estos no se yaman ? dias buenos, se yaman dias de afriision (Pele Yoets I, Viena 1870)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Fue un tiempo de afriision i de angustia para todos los djidios ke moravan estonses en la Berbe­ria i en el Levante. (Vaye de los yoros, 1935)

ombres de alto boy fueron matados, i fue un tiempo de afriision para Yaakov. (Vaye de los yoros, 1935)ספרות עממית Literatura popular


A ke mire el Sh. Yit. en su afriision i su amargura, i le de grasia i mersed delantre su novio kovdisiado (Sipure Noraot,1885)