חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

60590 ערך מספר

entrada numero 60590

barraganería f.

כוח, עצמה, עוז, שריריות, גבורה, עזות נפש; פילגשות

barraganía

60550דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


amostrar su barraganía (Nehama)

tus varones en la espada kayeran i varones de tu barragania enla pelea (Biblia, Const. 1743)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


ma donde emana su baragania ... (Gaon, Poezias)

No era prova esto a kien apartenia, la fuersa, la grandura i la barragania? ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)קופלאס Koplas


Tambien el Japon se entro en la boda / el salio komo un raton meneando la koda /ma de la primera ora / se vido ke nada podia azer / un lugar por dezazer / kon muncha barragania / oy no se siente mas su nombradia (La Amerika, 1915)

a ti A' la grandeza i la barragania i la ermozura i el vensimiento i la loor (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

a ti la barragania ke en su sekreto se kansan muestros penserios por estar, ke te enfortesestes de mozotros muncho (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

A' kien non se espanta de dia de el din el temerozo / ke a ti te konviene la grandeza i la barragania / en lugar ke ay senteyas de fuego (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


kuanto a El ay para ke sea senyal komo El es uno i krio kriansas para ke sean testiguos sovre su barragania i sovre la grandeza de su reino (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

para ke no topen ke alavarsen diziendo vensimos kavesera grande de los djidios ke vieron en tu vensimiento i barragania grande (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


tus varones en la espada kayeran i varones de tu barragania enla pelea (Biblia, Const. 1743)

Ansi se depierdan todos tus enemigos o A'! ma los ke lo aman sean komo el sol kuando sale en su barragania. I la tierra repozo kuarenta anyos.(Biblia, Const. 1873)

a boz de tus maraviyas i tus barraganias ke izites a puevlo kaza de Israel se estremesieron todos los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

ke izo el Santo bendicho El? fue deskuvierto kon fuersa de su barragania sivre la mar i enshugo a la mar i al baro non enshugo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)