חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

108260 ערך מספר

entrada numero 108260

desnudar v.

הפשיט, עירטל

desnudar a uno

להפשיט מישהומנכסיו,להותירו עירום ועריה

desmudar (1)

108170

deznudar

117820

diznudar v.

125790דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


kien de otro viste en medio la kaye lo desnudan (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


sale por los guertos deznuda sus pechos (Gaon, Poezias)

Rabi Meir presto deznuda su manto (Gaon, Poezias)

deznudo de sus bienes i despojo sus oro. (Papo, Navot)קופלאס Koplas


No desho Ester de azer eya otro tanto tiro gozo i plazer i desnudo su manto (Purim, De-Fes, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


I disho ke desnudaran una mujer i se la yevaran a el, ke disho: kisa kon esto lo vensera su yeser, i lo prenderemos. (Ben Gorion, 1743)שאלות ותשובות Responsa


me disho un arel sin demandarle: ke es ke no vas a mirar a tu ijo ke lo mataron en tal lugar i lo vidi kuando lo estavan desnudando (Devar Moshe, Sal. 1748)

lle dishi: de adonde konosias tu ami ijo? me disho: no lo konosko, ke tenia una senyal en la frente i kuando lo desnudaron lo desharon kon la kamiza rota despedasada (Devar Moshe, Sal. 1748)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i izieron desnudar a Yosef a su tonga de los pedasos ke sovre el (Biblia, Const. 1547)ספרות עממית Literatura popular


Le disho la mujer al marido: ''El ke viste de la djente, en medio de la kaye lo deznudan. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)