חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

95700 ערך מספר

entrada numero 95700

degoyar v.

שחט, טבח; ''שחט במחיר'' - מכר ביוקר רב

merkar a degoyar

לקנות במחיר נמוך מאוד תוך ניצול מצוקת המוכר

dogear

130840

duguyar

133950שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


de degoyar este suzio guertelano. (Papo, Navot)

i a los novios les favle, ke sin fin estan degoyando (Odisea)קופלאס Koplas


Kavrito de kavron luego lo degoyaron. (Poema de Yosef)

abandone su amor paternal esta vez, degoyeme i ardame komo un barvez. (Im afes, Papo 1894)

para degoyarlo kon orden del Kreador ke era en akel momento su spektador (Im afes, Papo 1894)

El ijo ke de 90 anyos eya lo pario, el kuchio lo degoyo i el fuego lo ardio; (Puertas de veluntad)

Dezilde a mi madre Sara ke su gozo perdio, el ijo regalado ke de noventa anyos lo pario, el kuchio lo degoyo i el fuego lo ardio (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Kol de los sielos salio a Avraam Avinu fue yamado: tu ijo regalado no sea degoyado; un barvez en su lugar aea ayegado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Yulles tiros i dinamit van todos arrojando / mizmo a los mas babayit ya los van matando / sin piadad van degoyando / i inda no ay eskapar / aze muncho espantar / esta matansina / mirando ke es grande kyina (La Amerika, 1915)ספרות תורנית Literatura relijioza


el sembrava (ekmek) lino, del keten ke kresio azia redes i kon las redes (ag) kasava siervos i los siervos (geyik) los degoyava , la karne la dava a komer a guerfanos, i el kuero lo azia purgamino (El gid, Istanbul 1967)

kuando traian los korbanot a degoyar le pasavan la alka sovre la garganta de la beema i enkashavan la otra punta en punta en la tierra i despues la degoyavan (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

asegun vimos en Avraham ke kuando iva a degoyar a su ijo se iva kon mucha alegria komo ke iva a kazarlo (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


ke a Sulema ... le avrieron la kavesa, i a David ... lo abasharon de la mula i lo degoyaron (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

i lo esperaron enel kamino i lo degoyaron (Hikre Lev I, Sal. 1853)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Trae los varones en kaza i degoya degoyo i apareja (Biblia, Const. 1873)

i tomaron a tonga de Yosef i degoyaron kavrito de kavras i entenyeron a la tonga en la sangre (Biblia, Const. 1547)

I Adoniya'hu degoyo ovejas, i vakas, i engordados, djunto a la piedra de Zohelet, ke esta serka de fuente del Rogel (Biblia, Const. 1873)

Porke oy desendio , i degoyo bueyes, i engordados, i muy muchas ovejas, (Biblia, Const. 1873)

I degoyaron a los ijos de Tsidkiya'hu delante de sus ojos; i kito a Tsidkiya'hu los ojos, i lo ato kon kadenas, i lo trusho a Bavel. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Degoyaron un grande numero i destruyeron kuarenta keilot donde la prima fue akeya de Toledo. (Vaye de los yoros, 1935)

El keria matar, degoyar, despedasar al grego; ma el estava en Fransia i esto le era imposivle. (Leonidas el nadador, 1911)

El doktor, dezesperado, avia empesado tanto a temblar i a eniervarse, ke torna otra vez me paresio komo ke el iva tener el mizmo akseso ke le avia empesado a tomar antes ke trusheran a Pavlo para yevarlo a degoyar. (El muerto ke esta bivo, 1912)

yo no de muncha importansa a esto, matar una persona para mi es komo degoyar una gayina (El prove doktor, Const. 1904)

kuando arriva un nuevo governador ala siudad eyos deven salir a su enkontro i degoyar una vaka en su onor (El Tiempo, 1896)

en la siudad de Mesh'hed ... mataron munchos judios akuzandolos de aver degoyado un perro en un dia de fiesta relidjioza de los persanos (El Tiempo, 1896)ספרות עממית Literatura popular


Ansi se aklaro, ke el vezir i algunos pashas deskontentes de los postos ke okupavan, le aprometieron una grande suma de paras i el titolo de bey por ke lo degoye mientres ke lo estaria arrapando. (Sipure Sefarad)

a los unos los degoyava por el piskueso i de los otros ganava el dublé (Sipure Sefarad)

la kero degoyar kon mi mano i gizarla a mi veluntad i komerla i engodrarme - muera pato muera farto - (manus. Papo, Sarajevo 1840)

le trusheron la gaina i la degoyo i la echo enbashodelantre de todos para ke eskorriera la sangre (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para echar aborresedor i enemigo: ke merke un gayo por nombradia del aborresedor i ke lo merke por el presio primero ke lo demandan sin kortar nada i despues ke lo traiga a su kaza i ke lo yame a el gayo por nombre del aborresedor i ke lo mantenga 2 semanas, i despues ke lo degoye en noche de rosh hodesh i ke tome el korason del gayo i ke enkashe ayi 2 agujas muevas una ala longura del korason i una ala anchura i ke lo guadre, despues ke tome al gayo ke lo enterre en la oriya del rio; se murira tu aborresedor al tienpo poko o kaera en holi longo i se atemara todo loke ay a el (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para ser veen i no seer visto toma un gato preto macho entero preto i degoyelo a el i toma el korason de el i pon algun pesgo enriva asta ke le salga toda la sangre despues lo meteras en miel 3 o 4 dias despues lo meteras al sol ke se enshuge kuando se enshuga lo yevaras sovre ti todo seras veen i non seras visto (manus. Papo, Sarajevo 1840)

ken non puede ser meshamesh kon su mujer ke tome gayo royo i ke lo degoye i ke tome los guevos suyos, ke los ase enriva de las brazas i ke los korte en 2 i ke tome granos de dare firfil o de pimienta i ke los pize in ke se koma la pimienta kon los guevos, i es ke eche la pimienta betoh de los guevos ke korto i luego podra ser meshamesh (manus. Papo, Sarajevo 1840)