חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

10130 ערך מספר

entrada numero 10130

Aífto m.

מצרים

Ayifto

54250שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


El sol de Aifto ora enserrarse (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


las albrisias de Ayifto las traiya en un biervo. (Toledo, Koplas de Yosef)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I aresh saver a mi padre todo mi onra en Ayifto (Biblia, Const. 1873)

Porke yo soy H', ke vos ago suvir de la tierra de Ayifto para ser vuestro Dio: seresh, pues, santos, porke yo soy santo. (Biblia, Const. 1873)