חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

48230 ערך מספר

entrada numero 48230

atensión f.

תשומת לב; התחשבות

azer atensión (fr.)

לשים לב

atansión (fr.)

47700שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Kered bien meldar kon atansion esta konversasion entre Chevi Moshonachi i Lapsa Senyorachi. (8 dias antes de Pesah, 1909)ספרות תורנית Literatura relijioza


Azed aki un poko atansion, keridos lektores. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

En los shirim o las poezias no se aze tanto atansion en las eskrituras puntualmente (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


As atension en tu estudio porke el error puede ser funesto (Tefilat Imanuel, 1924)

No agas atension al kantaro si no aloke kontiene (Tefilat Imanuel, 1924)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Su prezensia i palavras en esta inaugurasion fueron sintidas kon ancha atension, amostrando kon saviduria los dezafios i difikultad de Israel. (Los Muestros, 2007)

Es dias ke el esta aki, ma asta agora nunka no lo tengo visto i no me tiene atirado la atansion. (Luz de Israel, 1985)

I mientres ke dos ayudantes detenian la kavesa, dos otros se metieron a kuzirla kon grande atension i repozo. (El muerto ke esta bivo, 1912)

El givir, paresia ser undido en sus penserios sin dar atension a lo ke lo arrodeava. (Otniel Hodja, 2002)

I supieron azer atirar la atansion de los puevlos del mundo asta enfasiarse i Bevin yimah shemo ve zihro, (La Boz de Yerushalayim, 1954)

ma bien graves i eskandalozos ke se pozan a la atansion de todos los verdaderos pasionozos del bien del puevlo i ke azen ver el tablo amanziante dela situasion ke mos espera en un avenir non muncho leshano (Renasensia Djudia, Sal. 1920)

entre los espektadores ke avian en el banko del tribunal se avia tambien en el ultimo banko un ombre bien vestido ke azia atansion a los interrogatorios del yerno del baron (El prove doktor, Const. 1904)

esta dulse konversasion ke se avla oras enteras sin azer atansion al tiempo turo a los nuevos amorozos serka dos oras i media (El prove doktor, Const. 1904)

si algun pasante aria muncha atansion a lo ke el dizia puedia sentir kon pena estos biervos: Maldicho sea akel dia onde embezi el djugo! (El prove doktor, Const. 1904)

en aziendo bien atension i en esforsandome a meterme de lado para no tener harvados los ojos por los rayos del sol, yo vide chikas kriaduras mas chikas muncho de kuklas (bunyekas) ke kaminavan kon lansas en las manos (Guliver, Yerush. 1912)

kon grande atension se esta kalkulando los lavoros de la konferensia en Kostan i los pokos telegramos resividos aki no azen otro ke sombaer la kuriozidad del puevlo en lugar de kalmarla (El Tiempo, Const. 1877)

kon grande atension se esta kalkulando los lavoros de la konferensia en Kostan i los pokos telegramos resividos aki no azen otro ke sombaer la kuriozidad del puevlo en lugar de kalmarla (El Tiempo, Const. 1877)

yo imajino ke los governos voluntariamente o soto la presion de los antisemitas akordaran un poko de atansion a este eskrito (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

Una otra vez, un manseviko de una vista poko novle, se keda komo tomado a la vista del matado. Despues el reviene en si, mira kon mas atension adientro del vidro, aze entre si senyales kon sus ojos, mira mas mejor ainda I en fin aziendo unos djestos kon los lavios el se retira de ayi (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)ספרות עממית Literatura popular


No, le respondio el viejo, el bu'ho simboliza la saviduria i si lo kiti, es para atirar la atension de los pasantes, porke lo ke vendo yo es meoyo - buenos konsejos, konsejos buenos para la vida. (Sipure Sefarad)