חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

58090 ערך מספר

entrada numero 58090

baldarse v. refl.

שבת, חדלשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


dia el exilo por siempre se balda. (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


salmeamiento se baldo, i su kovdisia mayorgaras / por enveluntar aserkamiento de su kerida i aras pasar / de su korason ansia de su alma / por bushkar amor de sus noviedades (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


siendo dezde ke niftar Yosef a-tsadik se avian baldado Israel de afirmar la mitsva de berit mila ke esto fue uno de los kavzos del galut de Mitsrayim (Meam Loez Shemot I)

le disho ke mire de kitarlo a este mishne ... i se balden sus gezerot de Israel (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

en tu seer de 24 anyos , vernan penserios en tu korason por baldarte de la ley dos anyos i medio (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

Vuestra Ley era verdadera un tiempo, ma agora ya se baldo (Shevet Yeuda, Viena 1859)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i agora ke esta estruida la kaza santa i mos se baldo el servimiento ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

en el dia ke se estremeseran guardadores de la kaza i se atorseran varones de la fuersa, i se baldaran las molederas porke se apokaran i se eskureseran las vientes en las finiestras (Biblia, Viena 1841)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula i kabala de rav Papa a ken ke los perros keren mordidlo ke diga delantre de eyos: ay en mi 7016 guesos de kedusha i se balden los 7016 guesos de enkonamiento i al yede de esto non pueden para danyarlo (manus. Papo, Sarajevo 1840)