חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31150 ערך מספר

entrada numero 31150

apresurarse v. refl.

מיהר, נחפז, הזדרז, אץ

aprisarse

31560

presurarse

380970שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


'No me detengas aki mas, porke m'apresuro al kamino. (Odisea)קופלאס Koplas


De enfrente vieron una nuve klara, se apresuraron a fraguar la ara; (Im afes, Papo 1894)

I los mal'ahim se apresuran, i dolor i tembla les trava, i dizen: (Untane Tokef)ספרות תורנית Literatura relijioza


la incho muncho -si es kon una mecha tura muncho insiendo, - pujo otra mecha, se puja la luz ma se apresa a matar, -pujo otra mecha, mas presto ... en pujando mechas se akurta para matarse (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I se apresuro Yosef porke se eskayentaron sus entranyas por su ermano (Biblia, Const. 1873)

Apresurate para observar mizmo preseptos livianos komo para fuir de los pekados livianos (Tefilat Imanuel, 1924)

Porke serkano es el dia de su kevranto, i se apresuran las kozas aparejadas para eyos. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


muchidumbre de puevlo se apresurava a asistir al kortedjio funebre (El prove doktor, Const. 1904)

se apresuro a fuyirse en eskondiendose entre la arvoleria (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

Este orden sera exekutido apunto, respondio el patriarka, en apresurandose de meter a Vasilyos al korriente de la koza (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Los deskonesidos, en viendo a Gul Bahar apresurarse para suvirse en su talika, se aserkaron en korriendo i antes ke tuviera el tiempo de gritar al ayudo (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

eya no se apresurava, eya de un torno de ojo avia echo el torno dela kamareta estrecha, i paresia pensar de Ia manera ke eya empesaria a avlar sovre el eskopo de venir deranjarlo a estas oras (Nantes, Tel Aviv 1952)