חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

38000 ערך מספר

entrada numero 38000

arresgatar v.

שחרר, חילץ, גאל, פדה

arresgatar un empenyo

להשתחרר מן ההתחייבות על ידי פירעון החוב

arresgatar una kaza

להשתחרר מן המשכנתא על הבית

arrezgatar

39230

reskatar

403050דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


rezgata tu nasion oprimida, prendida en poder de tiranos (Moscona)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


despues de su muerte sera rezgatado. (Gaon, Poezias)

Yo ke no desho una prea de mi mano rezgatar? (Papo, Navot)קופלאס Koplas


Ya, Dio!, arresgatamos de esta nasion, (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

De manos de Par'o yo te arresgatare (Pizmon de Moshe, 1893)

Ke de tal kevranto el nos resgato, ke poko i nada falto ke eramos djugados, de espada kortados. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)ספרות תורנית Literatura relijioza


i todo ken lo arezgata de su mano lo eskapa de todos los males. (Meam Loez Bereshit)

Todo ken se kativo, i tiene parientes rikos, tienen ovligo de rezgatarlo, (Meam Loez Bereshit)שאלות ותשובות Responsa


ya mosotros salimos selamet, yazik de el muchacho el ayaktash tuyo lo mataron porke no mandaron karta para rezgatarlo (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)

i le pregunto ?: porke te as detadrado? i le disho: ke a mi ermano lo alkansaron a la kolonia i fui a resgatarlo (Mahaze Avraam, Sal. 1795)ספרות עממית Literatura popular


i disho: mira senyor, ya saves komo el por alkansar tu ley i por saver ke es verdad se vino el aya a servir a Yeshu por rezgatar su alma de penas de gehinam (manus. Papo, Sarajevo 1840)