חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

98740 ערך מספר

entrada numero 98740

denunsiar v.

הודיע, גילה; הכריז, פרסם; הלשין, מסר

denonsiar

98580דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


A' mis lavios avriras i mi boka denonsiara tu loor (Moscona)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Eyas ke denunsien sus alavasiones (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


Luego le denunsiava a sus fechizeros; (Poema de Yosef)

Vino su kompania i de el pidio denunsio ke era djidio ke su ley guardava tal no se enkorvava (Purim, De-Fes, sig. 18)

Muncho tiempo en angustia, en mi korason da feuzia, mi delunsiador delunsia, (Donme, sig 18)

ken puede denunsiar tus grandezas en tu arrodear enriva de el galgal de el fuego el galgal de la espandidura ke en el esta la luna (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


I ansi denunsiare tu grandeza kon kantar (Tefilat kol Pe,1891)

Mi senyor, mis lavios i mi boka se avrieron por denunsiar tu loor i tus maravias. (Lel Shimurim, 1819)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


O sinyor, avre mis lavios, i mi boka denunsiara tu loor. (Biblia, Const. 1873)

Denunsiame, tu a kiem ama mi alma onde apasentas (Biblia, Const. 1873)

No lo denunsiesh en Gat, no lo puvlikesh en las kayes de Ashkelon (Biblia, Const. 1873)

i disho: ken denusio a ti ke desnudo tu? si de el arvol ke te enkomendi por non komer de el komiste? (Biblia, Const. 1547)

ijo mio! da agora onra a A' el Dio de Israel i azle atorgamiento i denunsiame agora lo ke iziste, no me lo enkuvras (Biblia, Const. 1873)

No lo denunsiesh en Gat, no lo puvlikesh en las kayes de Ashkelon; (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

pregunta a tu padre, i el te denunsiara; a tus viejos, i eyos te diran. (Biblia, Const. 1873)

i todo su fonsado se esparzieron de kon el. I prendieron al rey, i lo trusheron al rey de Bavel a Rivla. I denunsiaron su sentensia. (Biblia, Const. 1873)

i denunsio Bil'am a la koza la esta a Angeas, i se desfeuzio Angeas i no se sinto por desender a Misrayim a la pelea (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

agora delunsia delantre de mi komo se governaran i pozaran entre los puevlos ke fuertes sus setensias komo la kalor i komo sekura del sol del mediodia en la tekufa de Tamuz (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)ספרות עממית Literatura popular


A lo manko, denunsiad a mi ke es la makula ke ay en eya. (Sipure Noraot,1885)

Vos rogo por vuestras vidas a ke me denunsies a mi el sekreto de la koza i la razon ke vozotros non me krees. (Sipure Noraot,1885)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para la mujer ke atorge todo loke izo: si tomaras arnevet por nombrada de la mujer ke kieres i lo pornas a el sovre panyo de pishtan ke es lino muevo i se lo meteras debasho de la kavesera en loke esta durmiendo i eya te denunsiara a ti todo lo ke enveluntas (manus. Papo, Sarajevo 1840)