חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

18530 ערך מספר

entrada numero 18530

almario m.

ארון; כינוי לטיפש

almario de tel (t.)

ארון רשת

armario m.

34160דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


un almario i el - dos (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Los pusos i los punyos yenos de reskunyos delos klavos ke enkontri enel armario i yukuri; (8 dias antes de Pesah, 1909)ספרות תורנית Literatura relijioza


komando ke le izieran un buen almario a guadrarlo en el kon muncha santidad (Meam Loez Bereshit)

antes de kontrolar el hamets es bueno ke barra todos los lugares i los almarios i bufes para ke se aga mas fasil el kontrol (El gid, Istanbul 1967)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


En un kantoniko del armario sus dedos renkontraron una ridomika (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)