חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

18890 ערך מספר

entrada numero 18890

almiskle m.

ניחוח, בושם; מוּשְּׁק (סוג של בושם); מור

almis.hle

18810

almiski

18850

almiskre

18900דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


esta kaza guele almiskle (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Entre guertos balsamados kon almiskle i ensensio (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


supieron sus mosos ke los yamo por dezir: / luz si vitesh espuntan en kavesera de monte de almiskle / i disheron: no vimos salvo ke el almiskle / respondio: estad aki puevlo enshemplado a el azno / i yo i el moso por seer espandido (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Sakito de almiskle es mi kerido para mi, entre mis pechos repozara (Biblia, Const. 1873)

Saumada de almiskle i de ensensio de todo polvo de merkader (Biblia, Const. 1873)

Almiskle i anbar, espikonardo i zafran pezo a 16, 17 livras (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

i tu tomate espesias prinsipales de almiskle fino kinientos siklos i de sinamon golorozo la mitad de esto .. i de kanela goloroza .. i de kasia (Biblia, Const. 1873)

non palasio i non monte de almiskle; non djunta i non atorgamiento; non linpieza i non esparzimiento ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i safumo a su kaza i a su palasio kon almiskle i anderehas, i esparzio en toda la kaza almiskle i sandalos (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para mujer ke no emprenye: toma un poko de almiskre ke es papiko de almiskre i lo moleras a el kon agua, i ke beva la mujer (manus. Papo, Sarajevo 1840)