חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

27930 ערך מספר

entrada numero 27930

apanyar v.

תפס, אחז, החזיק, לפת; חטף;כינס, אסף; תיקן

apanyar en kalejika estrecha

דחק לפינה/לסמטא ללא מוצא, שיתק

apanyar moshkas

לשבת בטל, ''ללכודזבובים'', לבטל זמןשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Ke modo kon endjenios, el ombre apanyaron, los ojos le vaziaron i lo enkarselaron. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)קופלאס Koplas


Eya le disho apanya los djudios (Koplas de Purim, 1545)

Mordehay luego apanyo a todo el puevlo disholes: se ensanyo el Dio en el sielo (Purim, De-Fes, sig. 18)

Gozar kijo el su bien en akeos dias mando i apanyo tambien a sus kompanyias (Purim, De-Fes, sig. 18)

Al hazán lo apanyaron, onde el abdán lo yevaron; todos los djidiós yoraron (Asidio de Belogrado 1788)

todo esto supo el pastor fiel, akojo i apanyo a todo Israel, de todos demando mehilá el (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Enbio 'Ester a Mordekay, Bilgan, i le Disho: apanya a los Judios de Susan, i ayunen konmigo treze, i katorze i kinze de Nisan, para ke no nos deperdamos, no. (sova semahot, Livorno 1782)

huerte echo se le rizo en muy pokos dias / todo este bien ande lo tenias? / para ke lo kerias / sirviendo al malhut / apanyen asta el bahur / de 'Haman el nieto / ya lo vimos muerto (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


Moshkas, bizbaz i semejantes no las puede apanyar en shabat. Tambien es defendido de meter ratonera (kapandja) o kura de tosigo (zehir) para apanyar ratones [...] (El gid, Istanbul 1967)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i paso sovre dicho de H' i apanyo kavayos i kuatreguas, i kavayeros munchos, (Koelet Targum,1744)

Apañan en verano, hijo entendido, adormeciense en la segada hijo malo. (Biblia de Ferrara, 1553)

Apañan en verano, hijo entendido, adormeciense en la segada hijo malo. (Biblia de Ferrara, 1553)

komo brama el leon i el kadilio sovre arrevatadura komo es apanyado apanamiento de pastores (Biblia, Const. 1743)

i enkomendo a todos sus siervos por apanyar tajantes de piedras a miles i a miyares, i tajaron piedras munchas a non kuenta (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i komo vino este livro a mano de Talmay, meldo en el i plugo en sus ojos muncho, i peshkiro en el kon su sensia , i prevo i ayo su bushkida , i desho de sovre el todos livros ke apanyaron a el (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ma, apenas desbarkado, una hazinura lo apanyo (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Pronto i prestozo komo el drago, el doktor Seballos se echo sovre la kavesa, el la apanyo de los kaveyos enkarujados i metiendosela enfrente, mirandola kon ojos alokados, el le demando: (El muerto ke esta bivo, 1912)

el baron dormia en ronkando, avia serka media ora ke el avia echado al lecho, no estando auzado a echarse tan tadre, el apanyo un esfuenio rezio (El prove doktor, Const. 1904)

me va demandar la resivida ke su padre me avia dado en tomando la moneda [...] de ayi me pueden bien atakar, i si la polisia me avre una enkuesta yo me puedo apanyar apunto (El prove doktor, Const. 1904)

mi edad ya es avansada i yo no puedo salir la noche de espanto no apanye alguna yelor (El prove doktor, Const. 1904)

El portalero exekute, i de vista lo apanya del braso komo un ladron, i a fuersa de punyos el lo rondja afuera del paraizo, i serra la puerta. (El Djugeton, Const. 1908)ספרות עממית Literatura popular


A la mar yo me vo echar un peshkado vo panar, (Kalendario de kantigas)

Haskito kon ravia apanyo la furajka i yorando se torno a kaza. (Sipure Sefarad)

lo apanyo del braso i lo trusho a la butika. El kazalino kedo en las demandas, ma el chorbadji le batio la espalda i lo mando ke se vaya diziendole, ke el ijiko se trublo porke dainda es adjami. (Sipure Sefarad)

Bre negra mujer, no savesh dar kontentez, i ke keriash, ke los deshara ir a los mushteris ande los ijos de Yosefachi eske? i yo ke kedara a apanyar moshkas? El Dio es grande, ya me pagaran. (Sipure Sefarad)