חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

28080 ערך מספר

entrada numero 28080

aparejado adj.

מוכן, שהוכן, שיועדשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Sin saver yo delas penas para mi aparejadas (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


Na la lenya i el fuego ya es aparejado, i ande esta el barvez ke sera ayegado? (Puertas de veluntad)

Viendo Yits.hak el fuego i la lenya aparejado, le disho a su padre: ado el karnero ke por korban sera ayegado? Su padre le respondio para ke no fuera atorvado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

el ke para esto es aparejado, komo tiene gana de ir pekando? no se despega de el enkonado, el enemigo de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


i es aparejado la presona de dar kuenta por todo lo ke izo, (Meam Loez Bereshit)

El dizia por el: Este ijiko es aparejado a devinir un grande personaje, i de su luz se van a alelumbrar todos los ijos de Israel dizde el oriente asta el oksidente. (El Gid,1967)

I ke tu aparejado por azer kon mi i kon todos tus kriados ijos de mi firmamiento. (Tefilat kol Pe,1891)

Es el shir ke somos aparejados el puevlo de Yisrael de dezir en tiempo ke el Santo dio se rekordara de su puevlo (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

savete ke tu sos aparejado por andar a erets Israel para morar ayi (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

me atorve muncho de lo ke vide en la azeite, ke tu sos aparejado para enreinar sovre los djidios sin ningun safek (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


ke era aparejado por espartirse kon Yerov'am ijo de Nevat, (Koelet Targum,1744)

sea tu kaza, kaza aparejada para los savios, (Pirke avot, siglo XV)

Tres peleas fuertes son aparejados los bene Yishmael de azer en la tierra en kavo de los dias (P. R. Eliezer,1876)

Anbeza Ley muncha i daran a ti presio muncho i save ke dadiva de su presio de los djustos a lo aparejado por venir (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Porke serkano es el dia de su kevranto, i se apresuran las kozas aparejadas para eyos. (Biblia, Const. 1873)

deskuvierto delantre de ti ke el puevlo el este son aparejados para pikar i por andar enel kativerio (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Levantandose en pies i komo un leon, el se izo rodear de sus ayudantes, metio en pies el kuerpo adientro de los instrumentos aparejados de antes, metio la kavesa enriva, mezuro por aki, la bolto por ayi, (El muerto ke esta bivo, 1912)

Sosh vozotros tambien ke estash aparejados a bolar kon mi. (Otniel Hodja, 2002)

Kuando supitesh ke este regalo vos era aparejado, lo achetatesh? (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)