חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

4890 ערך מספר

entrada numero 4890

adresarse (fr.) v. refl.

פנה אל, פנה בדברים

aderesarse

3370שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


despues al publiko el se aderesa (Gaon, Poezias)ספרות תורנית Literatura relijioza


De todas las partes del universo se aderesavan grandes Rabinos kon sus demandas. (El Gid,1967)

en akel momento, el penso salvar a lo manko el livro, la relijion. El topo el remedio de salir de Yerushlayim i de aderesarse direktamente al emperador demandandole la otorizasion de avrir una eskola en Yavne, un kazaliko serka de Yerushalayim (manus. Vitali Varon, Const. 1948)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


i a la kuala se adresan sin espanto kuando keren tener los detalios ke dezean sovre la mujer ke eyas akompanian. (La dam o kamelia)

segun me lo konto mi amigo el doktor Jan Lemuan, todo en adresandome, bien entendido, a los ke me keren meldar, a los ke me keren kreer. (El muerto ke esta bivo, 1912)

en vano el korrio de un djuez onde otro, pero todos le disheron ke el se adresara a los kapos de la komunitá israelita (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

I portanto este padre de famiya ke se adreso ande nozotros gana a lo mas mucho 12 dolares la semana (La Boz del Puevlo, 1918)

Un mansevo de karakter duvdozo se adreso a los sefaradim de su lokalita a nombre de de el ''Sephardic relief committee''' les demando kontribusiones, muchos respondieron a su yamada (La Boz del Puevlo, 1918)

Un padre de famiya ke embezo el mal manadjamiento de la moneda por el ''Sephardic relief committee'', se adreso ultimamente a nuestra redaksion i kon lagrimas en los ojos nos disho ke a su tiempo kontribuyo 5 dolares a el ''Sephardic relief committee'' (La Boz del Puevlo, 1918)

Los echos estan negros, le dizian onde se aderesava. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Es por asiertarmos de la koza ke mos adresamos a vos (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Rabbi Pinhas responde kon indiferensia: esta es la desizion del tribunal, i no ay en lo ke revenir. i adresandose al portalero, el le ordena: Afuera el konvertido! Presto! (El Djugeton, Const. 1908)

Segun el uzo, la iglesia protestante se adereso a los tribunales kompetentes, deklarando ke su sudito le fuera restituido, siendo fue por yerro ke lo metieron en gan eden, i ke su lugar era en ge'hinam. (El Djugeton, Const. 1908)

Nozotros nos adresamos por esto a todos los lavoradores ke pasan por la Lishkat Avoda afin ke ekspliken a sus kompanieros ke deven de abstenersen de agresiones semejantes ke danyan sus intereses i los intereses de todos los lavoradores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

yo demando de las personas kultivadas alas kualas yo me adreso una transformasion de sus penserios de muchas ideas viejas (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

todo el ken kere dar ditos artikolos deve aderesarse en este propio dia asta la ora ocho prechiza al dare shuna del ser askier (El Tiempo. Const. 1874)