חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11760 ערך מספר

entrada numero 11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

aklarar a uno

להאיר למישהו את הדרך

aklarar la lampa, la luz

להגביר את התאורה

aklarar la vista

לסלק את אי הוודאות/החששות

el tiempo, el sielo va aklarar

יתבהר (מזג האוויר)דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


el Dio ke aklare los korasones (Nehama)פתגמים Refranes


El elevo demanda, el profesor aklaraשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


vengan i aklaren mis tristes penserios (Gaon, Poezias)

rogo le aklare su eskuro dia (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


i no por aklarar enshashamiento de tu nombre. (Untane Tokef)ספרות תורנית Literatura relijioza


i savresh ke lo ke no lo aklaro la Ley fue por tres sevarot (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

es menester de aklarar la ayin de shaa ke se ladina resive (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


O Senyor, desha aklarar kon tu briyante luz todos los abi­tantes de la tierra, porke eyos bivan unidos i amorozos (La boz de Turkiye, 1948)

Arian mijor de aklarar al governo i puevlo otomano ke los sionistos son los mas sinseros amigos de la Turkia (La Amerika 1910)

aparte ke el aklara las intelidjensias en dandoles ideas mas avansadas mete al korriente de politika, de literatura i aze entrar al meldador el gusto de lo bueno i el espanto de lo negro (La Epoka, Sal. 1875)

Una muy flaka luz aklarava la kamareta i rendia mas triste esta shena de luyto (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

despues de bien kansar su meoyo una chika klaredad vino aklarar su memoria (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

Alora Nantes levanto los ojos mas en alto sovre Paris. Mirando en las eskuridades, sovre las kayes, las kalejas, kalejones, de la parte siedra, aklarandose de flamas tremlantes del gas (Nantes, Tel Aviv 1952)

kuando kedo solo, Nantes, fue a mirar por la ventana. La noche estava muy aleskura, non se apartava ke las solombras pretas de los arvoles. Una ventana aklarava sovre la facha eskura del otel. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Ken es este David, i ken es esta kriatura ? Es esto loke vamos a eksplikar en este kapitolo por aklarar nuestros lektores. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)ספרות עממית Literatura popular


Tia, eya disho ke en su kaza tiene un sako de muezes, ma no aklaro si las muezes son en gajo, o ke prime yo ke me meta a partirlas una por una? (Sipure Sefarad)

Al otro viernes es menester de aklarar este echo!'' - se penso entre si Haskito. (Sipure Sefarad)

Disho: Me yire ande el grande de la yeshiva, i le aklarare mis pekados; i lo ke me ovliga, resevire sovre mi. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para arresfreskar la sangre: ke kite sumo de menta i ke meskle kon asukri lavan i ke lo deshe aklarar, despues ke beva kada manyana antes de komer i esto es muy tov en dias de Nisan (manus. Papo, Sarajevo 1840)