חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

46110 ערך מספר

entrada numero 46110

asperar v.

חיכה, המתין, ציפה; קיווה

asperar kon ojos de papel

לחכות בקוצר רוח

sin asperar

מיד, בלי שיהוי

asperar a la goterika del Dio

לעבוד קשה ולהמתין בסבלנות לפרנסה צנועה

no asperar de ningunos

להסתפק במה שיש לודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


vo a saltar por un fecho; aspérame aki una orika i mos iremos en una (Nehama)

mal yevando, bien asperando: (Nehama)

kien del Dio aspera no dezespera: (Nehama)

no asperar de ningunos: (Nehama)

i aspero azer uvas i izo lambrushkos (Biblia, Const. 1743)פתגמים Refranes


Siske aspero asta le viene el meoyo, estonses no kerira kazar

Aspera azno a la yerva mueva

Aspera muerto, vos kontare un buen kuento

Ken aspera kome la pera

Gozate de tu manseves - porke non saves komo de vejes te aspera

Kuando azis bundad a la djenti non asperis paga

Lavor echa, dinero aspera

Mantente kon onor i no asperes de otro favor

Arrastate kon tu kulo i non asperes de ninguno

'Sta asperando kon ojos de papel

Ken de otro aspera, se despera

Ninguno ke no aspera de otro

La pera no asperaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


ke un ajeno tan mucho aspere a la puerta; de eya (Odisea)

i a mis kompanyos ke despasensiados m'estan asperando; (Odisea)

Ya es serka mediodia, mi padre me esta asperando, i si se aravia, ke se aravie, (Rinio, 1906)קופלאס Koplas


Yo aspero enel Dio ke es piadadero (Koplas de Purim, 1545)

penas munchas ya yevo ke no le kedo vago / porke era muy malo ya tuvo su pago / se trusho en negro kavo / de no topar plazer / ay ijo de un mamzer / mas ke asperavas / de muchiguar esklavas (manus. Teza, 1820)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i aspero azer uvas i izo lambrushkos (Biblia, Const. 1743)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


los invitados pasavan en la sala de komer onde un bufe muy kumplido los asperava (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

las dos sigieron las instruksiones demandadas i asperaron ayi adientro serka media ora sin nada ver ni oir (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


Siete anyos lo aspero komo mujer de razo(n), (Blanka Flor)

Yo era el vuestro marido el k'asperash de la gerra! (Blanka Flor)

aspera otro amor, ke para mi sos muerta. (Kalendario de kantigas)

La munchedumbre se akayo. Todos asperavan kon ansia a ver ke fin va tomar este echo sin presedente. (Sipure Sefarad)

Le disho: Aspera fin ke peskuzo tu djuzgo. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Tomó kon él una penina, tinta i papeles; tomó una mezika i una siyika i se asentó al lado del Bet-Amishpat, i está asperando ke vengan a propozalde de eskrivir letras i demandas (Kuentos, 1986)