חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

21431 ערך מספר

entrada numero 21431

amatarse v. refl.

כבהפתגמים Refranes


Un buen livro es una luz eterna, non se amata, siempre arelumbra

Fuego i baraja no se amatan kon paja

A la edad de 75 anyos se amato la ultima luz

Chiko fue, ya se amatoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


antes se amate la luz de mi vida (Gaon, Poezias)ספרות תורנית Literatura relijioza


i vide ke eran asendientes el fuego ke se amata kada shabat, i vide una kaza entera de fuego i ashufre muncho (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Razonad ke buena su merkansia non se amatara en la noche su kandela (Tefilat kol Pe, 1891)

noche i dia non se amatara para siempre suvira su umo de djerenansio a djerenansio (Biblia, Const. 1743)ספרות עממית Literatura popular


mi fuego no se amata, (Kalendario de kantigas)