חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

20790 ערך מספר

entrada numero 20790

amanyana/aminyana adv.

מחר

amanynaa amanyna

לדחות מישהו בקשדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Oy por mi, amanyana por ti! (Moscona)פתגמים Refranes


Amanyana la noche komeremos la burreka

Asembra oy, para ke arikojes amanyana

Echo de oy no lo deshes para manyana

Oy la mete, amanyana la kita

Oy para mi, amanyana para ti

Un punto oy, uno amanyanaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Amanyana kale ke le de una repuesta, ke repuesta ke le de? (Rinio, 1906)קופלאס Koplas


Ke veni amanyana al konbite odrenado (Koplas de Purim, 1545)ספרות עממית Literatura popular


Ampesaron a naserles inyetos i inyetas i a vezes, se azia menester de dar saltikos oy ande una, amanyana ande otro, (Sipure Sefarad)