חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

15480 ערך מספר

entrada numero 15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

alegría kon biskochos de raki

עליזות מדומה (עליזות של כעכי אבל)

alegrías f. pl.

שמחות, חגיגה, הילולה

bolado de la alegría

קופץ מרוב שמחה

saltar de la alegría

צהל, קפץ מרוב שמחה

tomar alegría

לחוש שמחהפתגמים Refranes


La alegria en el momento de rekoltar vale muncho mas ke en el momento de senbrar

Ke amaneske el dia kon bien i alegria

En la kaza del kumarchi poko tura la alegria

En tu boka miel, en mi kaza bien i alegria

Mofina de kaza, alegria de las kayes

Alegria de la plasa, nuvlidad en kaza

Tripa vaziya, korason sin alegriya

Haham i merkader, alegria di la mujer.

Para asigurar tu prenyez kon alegria, aze i desaze nueve nudos kada dia

Sinko puntos d'alegria, sien anyos de mala vida

La kara le 'sta de siete alegrias

Kien tienen la kapachidad de la alegria nunka piedren el tiempo kon muncha avlastina

Kon travajo i alegria se topa buena kompanya

Kav(a)[e]yiko d'alegria

Si keres bivir kon gozo i alegria fuye de ojo malo i echizeriaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


sea por ventura i por alegria (Gaon, Poezias)

rendir a mi patria repozo i alegria. (Papo, Navot)

alegria i gozo a toda la nasion. (La segunda Ester, 1911)

Ke se les boltava sus ansias en alegrias. (La segunda Ester, 1911)

Nos das los envigorantes aires las tempestas / ke los desho azer mis karas koloradas / i mi alegria es dulse komo la de fiestas / i mi korason late un kante de enamoradas (La Amerika, 1917)קופלאס Koplas


Disho: ''Faz alegria, non estes desmayado. (Poema de Yosef)

Luego el dia tersero, el rey izo alegria (Poema de Yosef)

Resivieron los djidios ke en akea via Purim todos los anyos kon gran alegria (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Kon un rey djigante el Ahashverosh kantare kon grande boz i kon alegria esta maravia (Purim, De-Fes, sig. 18)

Eyos paseavan día de kada día alado de las kokonas kon muncha fantazía; Yosef los konortava kon muncha alegría: ''aré alegrar a toda la djudería'' (Kalumnia de sangre, sig 18)

Las kazas ke eran de alegrías de yenas se izieron vazías, las patronas yoran de día en día (Asidio de Belogrado 1788)

Viniendo la ora sesh de el primer día en la meza enpesesh kon muncha alegría; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Hasid de Avraam a su mujer le diria: kero ke me agas buenas komidas i komeremos kon muncha alegria, ke a muestra vejes nisim grandes mo se aria (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

'Hayom 'harat olam dezid kon muncha alegria / la djustisia i la verdad arrivo en Turkia / muncho negro avia i sin pueder avlar / mos tomavan a harvar / mizmo mos akuzavan / i mos aprezavan / (La Amerika, 1911)

ke en todas las alegrias del mundo no ay komo simhat ledat ben zahar u-bifrat kuando es mahpul (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

nunka me vo olvidar akea alegria / ke sintia la bendicha djuderia (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

tefilot i taanit a el Dio aremos / ke en sus dias buenos al mashiah veremos / i mos alegraremos / todo Israel / djuntos vos kon el goel / veremos alegria / en la djuderia (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


si pudiera adjustar los mil era mi alegria kumplida. (Meam Loez Bereshit)

Konke viendo los prezentes de ke mano santa ke son i kuanta alegria tienen los padres i madres en el dia de el berit mila (Lel Shimurim, 1819)

i su hazanya traye alegria (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

asegun vimos en Avraham ke kuando iva a degoyar a su ijo se iva kon mucha alegria komo ke iva a kazarlo (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

no es razon ke seamos krueles sovre nuestras almas a pasar su komando sino adraba afirmar sus komandos kon muncha kovdisia i alegria (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Azme oir gozo i alegria, (Biblia, Const. 1873)

En el dia de la alegria de su korason (Biblia, Const. 1873)

E se marauillaron los que estauan en las fuesas, e folgo el mundo de plazer e de alegria, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

korason de savios en kaza de limunio, i korason de lokos en kaza de alegria (Biblia, Viena 1841)

i era en la ora de sus alegrias, i se adjuntavan todos i travavan kada uno mujer de su kompanyero i en ija de su kompanyero la donzeya, i yaziyan kon eyas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Los djudios de Fransia akojeron la notisia kon una alegria refeksionada. (La boz de Turkiye, 1948)

La alegria fue grande en sus karas en viendosen despues de akea tempesta. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

La mas alegria ke tomi en esta vez fue ke topi otro un sako yeno de bimuelos, (Asolado en la izla, 1881)

El bendizio el vino ke es el simbolo de la alegria i la abondansa. (Shalom, 2007)

En este lugar, templo de la borrachez i la alegria, las unikas keshas konosidas eran akeas del borrachon ke no resivio bastante presto su vazo de raki, (Otniel Hodja, 2002)

La alegria de todos era grande, ma supitamente la komunikasion fue interrompida i todos aki se topavan en grande inkietud por saver loke se pasa kon Vilman i su makina de bolar (La Amerika 1910)

Kon muncha alegria el, kazilino korria detras del fakino, i Izidor deshando Musyu el arkalik en basho serka de la puerta se entrava adientro de la ezane kon el kazalino endjntos. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

Antes de todo el beveraje kon sus mezikos porke esto era toda su alegria. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

dezde entonses el kedo entontesido, el no podia mas apartar de bueno a negro i de alegria a tristeza (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

su kaza aunke chika i povre, por esto la prosperidad i la alegria no avian mankado de reinar en eya (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Sinyor Drio era bolado de alegria (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

vos me datesh una alegria grandioza (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

El Doktor Selim keda muy abatido delante esta esena tanto esmoviente i en lugar de alegria la kaza de la boda se unde en el luto (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

nozotros nos asosiamos kon alegria a estas manifestasiones de amor i de venerasion por nuestro augusto monarka i rogamos a Dio por ke el aga koronar de sukseso sus esfuersos por la grandor de la dinastia otomana i la prosperidad del imperio (El Tiempo, Const. 1896)ספרות עממית Literatura popular


no se artavan de mirarsen kon alegria, (Sipure Sefarad)

Mira chodjum, sinti i vos ijikos miyos: en lugar de ir a este erremo de tsirk a mirar las trazeras de los paylachos, no es mijor de azer un shabat de alegría kon aroz i armi de gayna? (Sipure Sefarad)

todos dizian ke de kuando vino al poder el nuevo vali, si no párese ke trusho kon si el bolluk i la prosperidad, el kante i la alegria. (Sipure Sefarad)

Kon una palavra, era djusto de akeyas viejas por las kualas el refr?n dize: Vieja en kaza -alegr?a de la kaza. (Sipure Sefarad)

ala manyana se desperto el rav i tanto hue su alegria ke korto el taanit el i la djente de su kaza i izo a toda la sivdad ke koman i bevan a gusto i el Sh.Yit. el mostrara sus maraviyas i les dio buena avtaha (manus. Papo, Sarajevo 1840)

el mansevo se hue a kaza, asegun lo vieron el padre i la madre enpesaron abrasarlo i a bezarlo de la alegria (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i ansi izieron, ke disheron: algo vido el rav ke sera alegria kunplida (manus. Papo, Sarajevo 1840)