חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

21870 ערך מספר

entrada numero 21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

akavado de ambre

מת מרעב

enganyar la ambre

לאכול מעט כדי להרגיע את הרעב

morir a la ambre

להיות שרוי בעניות

muerirse de ambre

לסבול חרפת רעב

tener ambre

לרעוב, להעשות רעב

anbre

24000

fambre

183400דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Ken tiene ambre venga i koma! (Moscona)

ambre i asperar azen araviar! (Moscona)

La ambre i el frio traen a la puerta del enemigo (Moscona)

a buena fambre no ay pan duro (Nehama)

kien tiene fambre no mira por guzano (Nehama)פתגמים Refranes


La ambre i el frio traen a la puerta del enemigo

Ken tiena ambre, venga i koma

Mi padre era roska - yo mi muero del ambre

Bet-ahayim de ambre no ay

Kien no tiene indjenio, de ambre se muereשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


La ambre, la sed te apuran; i tu mas esperas! (Papo, Navot)קופלאס Koplas


Sera fanbre granada siete anyos en la tierra, (Poema de Yosef)

Ken en la ambre, i ken kon la sed. (Untane Tokef)

Vistio grasia i mersed en el terser dia muerta de anbre i sed de ver tal manzia (Purim, De-Fes, sig. 18)

Zakai le disho a la madre: ''Traye pan ke yo tengo ambre''. Disho la ija de buen padre: ''No tengo mas ke esta arinika. Ke te are Eliau?'' (Koplas de Eliau, sig. 18)

Belzen tomba umana, onde pedrimos nuestra ermana, si deperdieron i munchas ijas por la ambre i la vida mala (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)ספרות תורנית Literatura relijioza


el ke esta kativo su tsaar es muncho mas negro ke la muerte i ambre i resto de males, (Meam Loez Bereshit)

siendo el patron ke lo kativo, puede matarlo kon espada o de ambre, (Meam Loez Bereshit)

se kedo akeya noche durmiendo kon amargura i muerto de ambre. (Meam Loez Bereshit)

i apreto la ambre de mal modo, (Meam Loez Bereshit)

no abastasen para sostener la ambre a ke puedan la djente meldar dos palavras de Ley, (Meam Loez Bereshit)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I la ambre era pezgada en la tierra (Biblia, Const. 1873)

Konsumidos seran de ambre, i komidos de fievre ardiente, i de tajamiento amargo; (Biblia, Const. 1873)

A los nueve del mez kuarto, la ambre se enfortesio en la sivdad, i no uvo pan para el puevlo de la tierra. (Biblia, Const. 1873)

eyos saven ke tenemos ambre, i salieron del real para eskondirse en el kampo, diziendo: kuando salieren de la sivdad, los prenderemos bivos, i entraremos en la sivdad.(Biblia, Const. 1873)

Si disheremos: entrimos en la sivdad, la ambre esta en la sivdad, i muriremos ayi; i si nos kedaremos aki, muriremos tambien.(Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ektor no azia ke saludar i Andre, ke era muriendose de ambre, empeso a resentir una biva alegria. (Banyos de sangre, 1912)

Todo ayudo mankava a los korajozos restados i munchos morian de ambre. (Leonidas el nadador, 1911)

I portanto, mi ijiko no me paresia ni pedrido, ni muerto de kanseria, ni muerto de ambre, ni muerto de sed ni muerto de miedo. (El Princhipiko, 2010)

Esta persona mayor bive en Fransia, onde tiene ambre i frio. Nesesita muncho ser konsolada. (El Princhipiko, 2010)

Agora el ambre, la fatiga lo forsavan a azer non emporta ke echo fuera, i siempre en pensaudo kon la idea ke el azeria su fortuna en la primera situasion venidera, el non demandava emprimero ke pan i algo por bivir en Paris. (Nantes, Tel Aviv 1952)

estamos sufriendo del ambre, nuestras figuras paresen mas presto a akea de unos eskeletos ke de figuras bivas (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

Sin lavoro del kual pudieran mantenersen, la mayoria de los olim bivian en muy duras kondisiones, a vezes sufriendo de ambre tambien. (Aki Yerushalayim, 2019)ספרות עממית Literatura popular


Le dieron otro helek i se lo komio. I akeos dezdichados kedaron muertos de ambre. (Hidot de Izopeto)