חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

54600 ערך מספר

entrada numero 54600

ayunar v.

צם, התענה, ישב בתעניתפתגמים Refranes


Ayunas i al serenoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Ayunar Ramadan kada dodje mezes (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


Ayunen tres dias grande I pekenyo (Koplas de Purim, 1545)

Enbio 'Ester a Mordekay, Bilgan, i le Disho: apanya a los Judios de Susan, i ayunen konmigo treze, i katorze i kinze de Nisan, para ke no nos deperdamos, no. (sova semahot, Livorno 1782)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I endecharon, i yoraron, i ayunaron asta la tarde, por Shaul, i por Ye'honatan su ijo, i por el puevlo de A', i por la kaza de Yisrael; porke avian kaido a espada. (Biblia, Const. 1873)