חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

19330 ערך מספר

entrada numero 19330

alsar v.

העלה, הרים, הניף, נשא

alsar la mano

הניף יד

alsar la oreja

כרה אוזן

alsar bandiera

הניף דגל

alsar los brasos al sielo

לבקש רחמי שמיים

alsar los ojos

נשא עיניו

alsar los ombros

משך בכתפיו

alsar sakrifisio

הקריב קורבן

arsar

40660דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Alsar los ojos al sielo (Moscona)

I also a sus ijos i a sus mujeres sovre los gameos (Moscona)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Kon tembla la alsa i mira el sielo (Gaon, Poezias)

alsaron sus palmas al Dio ensalsado (Gaon, Poezias)

Un kozak supito alsa su martio (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


Sentavanse i komian, i sus ojos alsavan, (Poema de Yosef)

Apresurada mente alsaron a Yosef (Poema de Yosef)

Y sus ojos alsava aya donde se iva (Poema de Yosef)

Kuando vino su marido, luego la boz alsava: (Poema de Yosef)

Aunke en tu alma el es muy amado, alsamelo por korban a tu regalado en el monte Moriya, en medio la shara. (Puertas de veluntad)

El kijo matarse, por el Dio selo sus ojos en el sielo estavan alsados i al Dio katados (Purim, De-Fes, sig. 18)

Munchos anyos estuvimos eskondidos / i en el abizmo estuvimos undidos / kuando un grande djudio la bandiera keria alsar / Ah! Lo yevo la muerte sin su dezeo alkansar (La Amerika, 1916)ספרות תורנית Literatura relijioza


I siendo el kito mala fama a sus ermanos diziendo ke alsavan sus ojos a ver ijas de la djente (Meam Loez Bereshit)

lo aregalava muncho para ke alsara su ojo a verla. (Meam Loez Bereshit)

estando el sol en medio del sielo, ninguno puede alsar los ojos a verlo, (Meam Loez Bereshit)

Se estremesio rabi Shimeon i yoro, also sus manos sovre sus kavesas (Leket 'ha Zo'har, 1855)

Siendo ke al tiempo venidero no tiene ke aver mas gerras en el mundo, segun promete el Dio santo por boka de Yeshaaya el profeta: Non alsara djente a djente espada, i non anbezaran mas pelea. (M''L Kantar de los Kantares,1899)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I also sus ojos i vido a Binyamin su ermano, ijo de su madre (Biblia, Const. 1873)

entonses alsaran toros sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)

Empero estos no komash de los ke alsan la rumian i de los ke tienen pesunya: el kameyo, porke alsa la rumia ma no tiene pesunya endida, enkonado vos sera. (Biblia, Const. 1873)

a ken arrepodiaste i denostastes? sovre ken enaltesiste boz i alsaste a los sielos tus ojos? (Biblia, Const. 1743)

i pasaron varones midianim merkaderes i sontrayeron i alsaron a Yosef de el pozo i vindieron a Yosef a los moros por vente pesos de plata (Biblia, Const. 1547)

i fue enpues de las palavras estas i also mujer de su senyor a sus ojos a Yosef i disho: yaze konmigo (Biblia, Const. 1547)

alsad el arka del firmamiento i siete saserdotes yeven siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka de A' (Biblia, Const. 1873)

i en la provintsia komo su meldadura. en la provintsia eran alsantes los koanim a sus manos komo eskuentra sus onbros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i siendo ke oiya el memuné a boz de sus pies del koen gadol ke el salien, alsava el kovertero ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I pozo el ara de la alsasion a la puerta del tavernakulo de la tienda del plazo, i also sovre eya la alsasion i el prezente, komo A' enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)

Empero estos no komash de los ke alsan la rumia, i de los ke tienen pesunya: el kameyo, porke alsa la rumia, ma no tiene pesunya; enkonado vos sera. (Biblia, Const. 1873)

I el konejo, porke alsa la rumia, ma no tiene pesunya; enkonado vos sera, (Biblia, Const. 1873)

I el puerko, porke tiene pesunya, i tiene la pesunya endida, ma no alsa la rumia; enkonado vos sera. (Biblia, Const. 1873)

Porke yo also a los sielos mi mano, i digo: bivo yo para siempre. (Biblia, Const. 1873)

i also Zeliha, mujer de su senyor, a sus ojos i vido a Yosef ke era ermozo muncho, i kovdisio su ermozura en su korason (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


'Ham Bohor'', also su boz enduna Mushon el Peshkador, de un kanton eskuresido ande estava asentado, arrodeado de vazos i redomas vazias (Otniel Hodja, 2002)

La fiesta se empeso kon la Marshe Nasional, entonada por una diezena de jovenas ijas, delante el drapelo de la Republika alsado sovre la esena i ke la asistensia eskucho en pies. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para fayar grasia si tomaras kulevro muerto i enterralo a el enel muladar en la ashpa ke es en la tsoa 8 dias i despues lo metera en un atuendo yeno de urina 4 dias i despues lo ataras a el de su garganta kon un filo i lo meteras a el en un manadero de aguas dia uno i kon esto non le kede de el mas ke filos i tomaras dos filos i los sekaras en sol despues meteras ditos filos en el tanyer en lira tanbur i tanyeras kon eyos i toda la djente kuando sentiran akeya boz korreran detras de ti i alsaras grasia en sus ojos (manus. Papo, Sarajevo 1840)