חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

53710 ערך מספר

entrada numero 53710

avuelo/a n.

סב/סבא, סבתא

aguelo

9210דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


guela kon bolsa, sesh saltos de alegría (Nehama)פתגמים Refranes


Kien no save de avuelo nunka save de lo buenoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


akual esperaron i nuestros avuelos (Gaon, Poezias)

embezadles vozotros los de vuestros avuelos. (Papo, Navot)ספרות תורנית Literatura relijioza


Mi aguelo Avra'ham, i mi padre, Yaakov, se prevaron i no pensaron en las kozas del Sh.-Yit. (Meam Loez Bereshit)

yo so djudio, mi lingua la lingua ebrea me es plaziente mas ke otras linguas, siendo ke eya es la eredad de nuestros avuelos, eya es el restante de nuestras kozas valutozas delos dias antiguos (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

es akel ke konserna nuestra lingua, la lingua de nuestros avuelos el ebreo (manus. Vitali Varon, Const. 1948)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


kon los dokumentos en los kualos es indikado los servimientos ke nuestros aguelos rindieron ala famiya reala, (Banyos de sangre, 1912)

En una sivdad de la Amerika, avia un djudio ke en su manseves se tuvo konvertido al Protestantismo, i despues de un sierto tiempo el torno a la ley de sus avuelos, (El Djugeton, Const. 1908)