חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

14440 ערך מספר

entrada numero 14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

de alavar adj.

ראוי לשבח והלל

es de alavar al Dio!

דבר כה יפה שאין כמוהו ליופי!דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


tanto alavar al muerto no s'arrebiva (Nehama)

vate a alavar ke sos mi ermano/ ke sos mujer, si no iyas a komer buena lenya (Nehama)פתגמים Refranes


Vejes, no me la alaves

Serra tu puerta alava a tu vezino

Non kompres kozas sin alavarlo, non vendes kozas sin despresiarlo

La ovra alava al maestro

Kada meyanadji alava a su vinoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


se korajozo, afin ke los ke a naser van, t'alaven. (Odisea)

Ayi ensima, los bilbilis i los pasharos se dan rendevu por kantar i por alavar la gloria del dia. (Rinio, 1906)קופלאס Koplas


alavaremos kon alegria lo aremos de basho de tu siya (Toledo, Koplas de Yosef)

Es razon de alavar ael Dio grande i poderozo (Ketuba de la Ley)

i lo alavaron los djidiós. (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Komo un erizo el se enkosho kon un grande enojo lo topo meldando i al dio alavando (Purim, De-Fes, sig. 18)

Alavare kon gozo a el verdadero por kavza ke nos izo el nes por entero; (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Alava ati prove Yeuda ke para sienpre fizistes (Donme, sig 18)

Kon ayuda del Dio alto ke no mos aga nada falto; lo alavo i lo kanto, ke le tenemos ke dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

Todos djuntos alavemos porke muncho le devemos; después de esto beveremos, ke ansí es el dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

al Dio alavaron kon muncho plazer, porke estavan bezer grandes komo chikos, proves también rikos. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

le fuera eskuzado esta desdicha, se topó en estrecha; mozotros kantemos, al Dio alavemos. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

A' a el lo endechava: kuando pekaron Israel el me afalagava, i ruah akodesh lo alavava (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

ken puede abasteser por alavar tus senyales (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


Despues ke termina el Todo-poderozo alavar las buendades morales i materiales ke va tener el puevlo de Israel kuando sera regmido, mostra alora su grande plazer por esto i dize: Oh, ke ermoza i ke savroza es la amor kon plazeres. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

Es el shir prezente ke disho Shelomo 'ha-meleh kon ruah hakodesh delantre el Senyor del mundo por alavar su grandeza i rekontar las virtudes i buendades del puevlo de Yisrael i sontraer las piadades del Dio sovre el puevlo, semen de sus keridos amigos avot haolam Avraam, Yitshak i Yaakov alehem hashalom (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

aun ke ay a El mil de miles de miles i milarias de milarias de milarias de kitot de malahe hasharet ke lo sierven i lo alavan no enveluntan sino a su alavasion de Israel (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

ke todos los mundos lo alavan a El i los malahim, i el sol, la luna, i las estreyas, todos alavan i aformuziguan a su nombre el grande (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

i kuantos savios grandes de umot 'ha-olam alavavan i aformoziguavan al Sh.Yit. ke krio tal djente kunplida de daat (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Alevantaronse sus ijos i bien la aventuraron su marido i alavola (Tefilat kol Pe, 1891)

Dad a eya de frutos de sus manos i alavarlaan en los konsejos sus echas (Tefilat kol Pe, 1891)

e alabaron los fonsados delos ҫielos e de la tierra, e los rreyes del mundo les tomo grant tenblor e espanto; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i fue tomada onra de kaza de muestras vidas, lugar ke te alavaron en el muestros padres ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Alavad djentes a su puevlo; porke el vengara la sangre de sus siervos, (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Es muy estranyo ke un dia antes de la komemorasion de la Shoah, Zapatero i su ministro de Asuntos Eksteriores Moratinos fueron los gguespedes de una delegasion del Kongreso Djudiyo Evropeo Mundial, ke los alavaron por sus esfuersos kontra el antisemitismo. (Erensia Sefardi, 2006)ספרות עממית Literatura popular


agora ke estash alavando tanto a los paylachos i los otros djugadores en el tsirk, no es de djusto sigun ti, ke aparte de vozos los kuatro ermanos, ke vayamos a riirmos i mozos también kon tu madre? (Sipure Sefarad)

Yako le enkomendava kavé, lo alavava por su maestría i le apropiava una komisiona mas jeneroza (Sipure Sefarad)

Los inyetos la alavavan por su maestr?a i en komiendo se chupavan los dedos. (Sipure Sefarad)

Su vava estava muy kontente i no eskapava de alavarlo kuando tornava a kaza kon el zimbil yeno. (Sipure Sefarad)