חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

46260 ערך מספר

entrada numero 46260

asta prep.

עד, עד ל-

asta ke conj.

מאחר ש-

asta aki hue!

עד כאן! לא נסבול עוד דבר שכזה!

asta ke tu iyas, yo venia

הבנתי את כוונתך הנסתרת

asta muncho

עד למאוד

fasta

184680דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


vo a asperarte asta manya­na (Nehama)

de Salonik asta Atena ay kinientos kilómetros (Nehama)

asta ke no dizes nada, es ke ya estás de akodro (Nehama)פתגמים Refranes


Guay guay asta la puerta de la kaye

Asta ke al riko le viene la gana, al povre le sale la alma

Asta ke alevantes un pie el otro se yeva el gato

Asta la muerte vida es fuerte

No djuzges a tu haver, asta ke no ayegas a su lugar

El buen vino asta la fiesta

No avles mal del dia, asta ke se aze medio dia

De la faja asta la mortaja

Ditenti buton, asta ke te vas ande el patron

El ombre va asta onde puede, i no asta onde kiere

El benadam arriva asta onde puede ma no asta ande kiere

Kada koza kon su mazal, asta el sefer tora de la alaha

No yames a tu ija ''Bella'', asta ke no kita sarampion i via

De boka a boka va asta Roma

Los dias pasan komo la solombra i el rikordo keda asta la tomba

Tente klavo asta ke me pago

Siske aspero asta le viene el meoyo, estonses no kerira kazar

El re va asta onde puede i no asta (onde) kereשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


asta el suelo espandio su braso (Gaon, Poezias)

i asta la tierra trema i resona. (Gaon, Poezias)

De la alvorada asta anochese (Gaon, Poezias)

Nuestro puevlo kaye munchas vezes asta la profondura (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


No tuvimos deskanso asta el otro anyo, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

De estonses asta agora, travajando por Israel. (Donme, sig 18)

asta ke enforkaron a Amán basha: era un grande pashá, todo el ke sintía no se lo kreía. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

aze la onbría komo el dever: enpesemos a bever día i la noche asta ora dodje. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)ספרות תורנית Literatura relijioza


lo dotrinavan los savios i lo sovreforsavan asta ke lo azian kazar. (Meam Loez Bereshit)

Le respondio el rav 'ha-Ari asta aki tengo lisensia de dezirvos (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

asta ke nasio Avraam Avinu i enpeso en su tiempo a pensar en su daat el dia i la noche (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

En kada vazo ke bevia kada uno de eyos bevia el rey en kada vez asta ke se emborracho (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

savresh ke 'Hodu es la India i Kush es la Kina [...] i no es la 'havana ke no enreino salvo de 'Hodu i asta Kush solo i no mas (Meam Loez Ester, Izmir 1864)שאלות ותשובות Responsa


a tres oras de noche echaron ankora, pensando seria mijor i no pudieron sekar la agua de dientro i travajaron fasta las dies oras (Responsa, Hayim Shabetay, Sal. 1851)

ke afilu lo ke teniamos ayi de la falta non vino ni menos se vindio ayi mas de 100 kintales en todo fasta la ora de la partida del navio (Responsa Mabi''t, Venezia 1629)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


De delante de ti salga mi djuisio, (Biblia, Const. 1873)

El rey segundo fue Nimrod ke podesto de un kavo de el mundo asta el otro (P. R. Eliezer,1876)

Persigi mis enemigos i los destrui, i no torni asta atemarlos (Biblia, Const. 1873)

kon sudor de tus narizes komeras pan asta tu tornarte a la tierra, ke de eya fuiste tomado, ke polvo tu i a polvo tornaras (Biblia, Const. 1547)

i disho Yeuda a Tamar su nuera: esta bivda en kasa de tu padre asta ke engradeska Shela mi ijo (Biblia, Const. 1547)

me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)

i lo irieron asta ke no desharon a ninguno de eyos ke remanesiera ni eskapara (Biblia, Const. 1873)

i Yeoshua kemo a Ay i la puzo en monton de siempre desoladura asta el dia de oy (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


el mansevo avia ido asta rogarle por ke le fuera bien permitido de prezentarse en el otel del prinsipe tartaro. (Banyos de sangre, 1912)

Ma lo ke ay de kuriozo es ke asta sesh mezes antes el era muy ermozo, (Banyos de sangre, 1912)

en una konversasion de intimos el fue mizmo asta dezir: [...] ke se vaiga a Yerushalayim , estonses veresh komo todos los echos de la sivdad kaminaran leche i miel (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


lo muevo para esta kazika dezde trenta anyos para'ki, fue la agua ke su padre avia echo traer asta la kuzina (Sipure Sefarad)