חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 



 

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

103710 ערך מספר

entrada numero 103710

deshar v.

עזב, השאיר, נטש, זנח, הזניח; ויתר על, מסר, נכנע, נתן ל-; עזב מקום עבודה, התפטר; הוריש, ציווה, הנחיל

desha al mundo por onde va/desha ir/desha ver de los ojos

תן לדברים להתקדם במהלכם, אל תתערב

desha avlar!

תן לדבר!

desha bivir al dado/al mundo/desha bivir

תן לדברים להתנהל, אל תתערב

desha estar ke...

תן לי לומר לך בהזדמנות זו

desha shakás (t.)

דבר ברצינות, הפסק להתבדח

desha todo i vate al banyo

עזוב את עומס העבודה ולך להתבדר מעט

deshalo ke ladre/ke se desvaneska

תן לו לנבוח, אל תשים לב לשטויות שהוא אומר

deshar a su mujer

עזב את אשתו, גרש את אשתו, נתן לה גט

deshar arrastando

לעזוב מישהו לגורלו

deshar arrodear/deshar muerir

לא להושיט עזרה למישהו הנתון במצוקה

deshar atrás

לדחות

deshar azat (t.)

להשאיר בלי השגחה, לא לרסן

deshar bienes

להשאיר ירושה (רכוש)

deshar de

לחדול

deshar del lado

להתנתק מ-, להשאיר בצד

deshar devdas

למות ולהשאיר אחריו חובות

deshar dezir a todos

לתת לבריות לדבר מבלי להתחשב בדבריהם

deshar en el yoro/deshar batiendo

למנוע ממישהו את ההנאה בשיא התענוג

deshar en gueko

להשאיר תלוי ועומד (לא להכריע)

deshar en tavlas

להוריד אותו על הקרשים - לחסלו כלכלית

deshar i tomar sovre una kuestión

להתווכח/להתפלמס סביב שאלה או נושא כלשהו

deshar kaer

לחדול לטפל במישהו/משהו

deshar mujer i ijos

למות ולהשאיר אחריו אשה וילדים

deshar todo a una parte

להשאיר את כל הדברים בצד כדי להתרכז בנושא הדחוף ביותר

deshar todo i irse al banyo

לעזוב הכל באמצע (וללכת למרחץ)

déshalo dezir

תן לו לדבר, אל תתייחס לדבריו

déshate ver

'הראה עצמך מפעם לפעם''

no deshar burako sano

לחפש היטב, לא להותיר פינה בלי לחפש

no deshar de la mano

לא להרפות ממשהו

no deshar de la yaká (t.)

'להחזיק בצוארון'' - להטריד מישהו בלי הרף עד שמקבלים מה שרוצים, ''להתעלק''

no deshar ni tavlas/no deshar ni kashkas

להשחית הכל - עד המרצפות והקליפות

no deshar soy (t.) sano

לקלל מבלי לדלג על אף אחד במשפחה

no deshó seko i vedre

השחית הכל

no te desho/no te desho dezir

כל מה שאמרת אינו נכון, ההפך הוא האמת

non deshar lados de reir

לגרום לצחוק מתגלגל

toma i desha/desha para los otros

קח אבל השאר משהו גם לאחרים



דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Deshi de fumar (Moscona)

Deshi de eskrivir (Moscona)

Deshad todo, andavos al banyo! (Moscona)

lo bushkó por sielos i por tierra, no deshó burako sano onde no fue (Nehama)

desha estar ke me pasó un fato kuriozo, vos kontaré (Nehama)



פתגמים Refranes


El ke kontinua su feo uzos desha lo seguro por lo dubdozos

Il ke desha para manyana topa danyo en el kamino

Padre i madre desharas, kon tu amor te iras

Desha todo i andavos al banyo

Deshi todu vati a la kama

Desha dezear tu pie onde tu vizino

Deshadme entrar, me are lugar

Deshame a mi, vate ande mi haver

Desha padre i madre, i vate kon el marido

El pleito se puede terminar kuando no de deshan arraviar

Entre la es.huegra i la nuera deshan la kaza sin barer

Kudiado ke desho Malkuna, ke djuro de no bivir

El echo de oy non si desha para amanyana

Asombro el kampo i lo desho por arkojer

El amor es una dolor de kulo ke no desha durmir a dengunos

El konsejo de todos tomo, ma el mio no desho

Agua ke no as de bever, deshala korrer

No desha lados de riir

No muera bruja si no desha bru[s]ha

El Dio de los sielos ke solos non mos desha

El marido la desho kon maniyas de oro

Si keres ke la mujer yore, deshala prove

Bivir i deshar bivir

A Moshon tomi, a Moshon deshi, a Moshon me lo vo tomar



שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Deshar prime todo detras la espalda (Gaon, Poezias)

yo no desharia vuestros krimenes sin kondana, (Papo, Navot)

Yo ke no desho una prea de mi mano rezgatar? (Papo, Navot)

I yir no desha su fija al povre ke yora, i todo (Odisea)

ke estas salas devesh de deshar, i pransar kada uno (Odisea)

Ke me valen todos los karneros ke me desho mi padre? (Rinio, 1906)

No sea ke esta maldicha de Katerina no lo esta deshando venir, (Rinio, 1906)

Ken vos disho ke penesh? Tantos dinim ke tenesh bivir no estas deshando, tanto vas enshugando. (8 dias antes de Pesah, 1909)

Por la masa pensaremos, esto todo desharemos. (8 dias antes de Pesah, 1909)



קופלאס Koplas


Ke dezir bien podiera: ''Deshemos a Yosef.'' (Poema de Yosef)

'No es posible ke nos vayamos i la tierra deshemos despues de fraguarla i de konponerla. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

las deshava en un reskaldo dientro de la kozina (Gizados de berendjena, siglo 18)

Yakir le arrespondio: mala de dos karas mis echas desho al Dio si tu no te paras (Purim, De-Fes, sig. 18)

No desho Ester de azer eya otro tanto tiro gozo i plazer i desnudo su manto (Purim, De-Fes, sig. 18)

Arelim venía ke no avía kuenta por entrar en la sivdat azer una rebuelta, por no desharmos ni menor ni fiesta; el Dio, baruh 'hu, les izo la buelta (Kalumnia de sangre, sig 18)

Deshate a este fecho, ven a el Dio, ven a el Dio.De nada no ay provecho, ven a el Dio, ven a el Dio. (Donme, sig 18)

merken martiyikos i shekierdjilik, en kaza deshen ashlik, el ke va beviendo se vaya riendo. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Al vagon mos entraron, sin komer mos desharon, katorze dias viajimos, in Auschwitz dezbarkimos (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

Los kaveyos nos kortaron, deznudas nos desharon, los vestidos mos tomaron, al bloko 20 mos mandaron (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

De prisa se partio el gran sinklavo, le Disho: desnudadvos, reina, ke asi mando el rey, ke vengas sin manto. Desnudose la reina, le izo kreser el Dio detras un ravo, por ke no deshava guardar shabbat a las Judias, no. (sova semahot, Livorno 1782)



ספרות תורנית Literatura relijioza


Por esto deve el ombre de prekurar a deshar semen detras de el (Meam Loez Bereshit)

I es mistva de kazar en el presipio del anyo de 18 i no deshar pasar. (Meam Loez Bereshit)

i ayo a su real de el modo ke lo desho. (Ben Gorion, 1743)

Disho rabi Elazar: deshala a esta presona: ke koza mueva ay en el ke mozotros no savemos? (Leket 'ha Zo'har, 1855)

si. padre no lo desha i le porfia muncho i lo akondjura ke le diga la verdad i kale ke le konte todo lo ke le izimos (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

i el les dio kredito i por pereza i neglijensia desho de ver si estava djusta la kuenta de la moneda i el pezo (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

ma por no abuzar de vuestra pasensia nos kontentamos de desharlo para otra okazion (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

ke es el echo ke mos desharon solos la manseveria de los hahamim? (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

Jeronimo tomo de el maamar lo ke le valio para el, i desho el restante ke es kuentra de el (Shevet Yeuda, Viena 1859)

i los basearon asta la kamiza i los desharon deznudos onbres i mujeres ? komo las hayot de el kanpo (Imre Bina, Belgrad 1837)



שאלות ותשובות Responsa


ala manyana entrimos en Kandia, me fui derecho a el liman porke deshi toda la ropa en el kaik (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

i deshi de venirme por tierra i le dishi a Behor ... ke se kedara konmigo a venirmos por tierra i no kijo por el gaste (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

ke muncho chalishearon de no desharlo ir de Rodes a Mitsrayim ke estava hazino i no eskucho (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

deshame ihtar ke yevi muncho mal para eskapar i a los djidios los mataron i los echaron a la mar (Yede David, Sal. 1867)

non lo desho ir Reuven ... sinon ke fuese ed de lo sigiente (Divre Rivot, Sal. 1582)

i todo el resto de mis bienes tanto dinero kono vestidos i otra ropa desho a dona Djoya ke fue mujer de Yosef Sorogano i a las dos ijas de dita Djoya (Torat Emet, Venezia 1626)

i mi-siba ke el djidio no podia kaminar kon eyos lo desharon i se fueron los ladrones kon los dos blahos (Mahaze Avraam, Sal. 1795)



תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


se artan sus ijos, i deshan su sovraje a sus chikitos. (Biblia, Const. 1873)

Travi de el i no lo deshi (Biblia, Const. 1873)

e tu dexaste al Señor biuo por sienpre, e rrey de todo el mundo, que crio el ҫielo e la tierra, e sirues a figura de palo e de piedra. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i travolo por su panyo por dezir: yaze konmigo, i desho su panyo en su mano i 'huyo i salio afuera (Biblia, Const. 1547)

i lo irieron asta ke no desharon a ninguno de eyos ke remanesiera ni eskapara (Biblia, Const. 1873)

non eran deshantes sovre eyos sinon los saraguelos tan solamente ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

mijor ke traves en esto i tambien de esto no deshes a tu mano, porke temien del Dio saldra de todas eyas (Biblia, Viena 1841)

I lo desharon asta la manyana, komo Moshe enkomendo, i no se fedio, ni uvo en eyo guzano. (Biblia, Const. 1873)

manyana es la olgansa de shabat santo a A': lo ke tenesh ke kozer, kozeldo oy, i lo ke tenesh ke kozinar, kozinaldo, i todo lo ke sovrare, deshaldo para vozotros en guardia asta la manyana. (Biblia, Const. 1873)

Te engordaste, te engrosaste, te kuvriste de sevo; i desho al Dio ke lo izo, i menospresio al fuerte de su salvasion. (Biblia, Const. 1873)



רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Despues de averla visto prenyada, la desho i se fuyo. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Kuando Pavlo tenia muncha okupasion en el kampo i ke Virdjinia venia, de vista el deshava todo (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Desha esto aki, disho la kortezana a su servidera, i va toma el resto. (Rolando i Eleonora, 1953)

Demas eya tenia, en el grande palasio ke le avia deshado Davila, de una numeroza trupa de servidores . (Rolando i Eleonora, 1953)

apunto te ize vestir de novia, puede ser le plazerias al guerko, te tomava a ti i me deshava a mi. (El Djugeton 1917)

i el deskonosido le metia las gayinas en las manos de Izidor deshandoselas en el. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

el desho de lavorar, se levanto en pies, se sakudio i kedo mirando el sielo ke estava muy puro (El Alakran, Tel Aviv 1954)

Todos los amigos de la famiya fueron deshar sus karta de vejita en la kaza de la bivda (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Desharemos por el momento a sin. David viajar kon su mujer i sus kriaturas i, retornaremos si vos plaze a la kaza de Katina por ver loke se va pasar kon el rizin nasido. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Yo vo pensar siempre en ti i no te vo deshar de mi memoria, es una ora mala ke kero pasar i ke kero ke me ayudes. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Son deshados ayi mientres tres kuatro o sinko dias o mientres todo el tiempo en el kual non ay rizgo de verlos pudrirsen (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)



ספרות עממית Literatura popular


la kulevra de tu ermana, no mos desha azer el amor. (Kalendario de kantigas)

si tu me deshavas sola, non konosia l'amor (Kalendario de kantigas)

I ansi el Sh. Yit. no desho ke kazara. (Hidot de Izopeto)

atalde las manos i los pies i deshaldo ayi, i aparavos sovre los arvoles, i mira ke va ser de el: (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

El giyo de la famiya, mas djusto, el gizar, lo desharon a la vieja. (Sipure Sefarad)

'Parese ke es rasha komo el ande kere apozar en su kaza. Deshaldo ke se veyga'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

i desharon ayi las kadenas; i los otros ke estavan aprezados ayi vieron todo el echo i se enkantaron i no pudieron avlar (manus. Papo, Sarajevo 1840)

en la Espanya akontesio un milagro grande por dar a saver la grandeza del Sh.Yit. i los milagros ke aze kon Israel ke nunka mos desho ni mos deshara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

respondieron los djidios: senyor, en tu mano estamos, rey sos, ya puedes azer loke kieres, ama deshamos avlar i diremos la verdad komo hue (manus. Papo, Sarajevo 1840)

savras senyor rey ke este ombre 3 mezes dia por dia mos hue viniendo no mos desho meoyo ni repozo kon sus yoros i sus rogativas diziendo ke se kere fuir de la sivdad (manus. Papo, Sarajevo 1840)



סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para arresfreskar la sangre: ke kite sumo de menta i ke meskle kon asukri lavan i ke lo deshe aklarar, despues ke beva kada manyana antes de komer i esto es muy tov en dias de Nisan (manus. Papo, Sarajevo 1840)