חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

15600 ערך מספר

entrada numero 15600

alemán/o n. & adj.

גרמני

almán

18490שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Un dia los almanes del nido l'arrankaron, kon su padre i madre al lager la yevaron. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)

remarkad bien estos puntos pretos, ayi esta konchentrada toda la artileria alemana (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)קופלאס Koplas


La Turkia tambien se entro en la boda / el alman ke la kere bien la kandereo en una ora / al ruso atako por la koda / i lo sheshereo / mas de una nave le batereo / sun avlar demazia / kiena le vino a la Rusia (La Amerika, 1915)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Venturozamente, la grande mayoria del puevlo aleman parese agora ganada a las ideas liberales i kontraria al imperialismo. (El Tiempo, 1924)