חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

108750 ערך מספר

entrada numero 108750

despartir v.

הפריד, חילק, פילג; הקצה, הפיץ, שיווק

despartir la semola

לחלק רכוש לכל; לחלק בלי חשבון דבר מה שנרכש לא ביושר

espartir

173000

respartir

403220

spartir

444550דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


despartir dos d'eyos que se están aharvando (Nehama)

despartir un fijo de sus parientes (Nehama)

en pleito no se desparten konfítes (Nehama)

despartir las ga­nansias (Nehama)

kién desparte, del Dio tema, i la mas mucha parte se detiene (Nehama)

kien esparte, del Dio teme i la mar mucha parte se detiene (Nehama)

El ke esparte keda sin parte (Moscona)פתגמים Refranes


Despartio Djoha, para si lo masשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


kon spondjas fofas, i otros, karne abondante spartian. (Odisea)קופלאס Koplas


Bendicho sea el Dio ke a sus temientes de su sensia despartio, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)ספרות תורנית Literatura relijioza


Eya trusho una partida de etrogim i espartio uno a kada una de eyas (Meam Loez Bereshit)

Monbaz espartio su azienda en tiempo de karestiya (Meam Loez Bereshit)

i el restante espartiremos mitad i mitada. (Meam Loez Bereshit)

ke la yerusha se deve de espartir entre Kayin i 'Hevel; (Meam Loez Bereshit)

I fue meresido dita pena a Ahashverosh por pekado ke espartio en el reinado del Sh.Yit. (Meam Loez Ester, Izmir 1864)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Binyamin komo lovo arrevatara; por la manyana komera la prea, i a la tarde espartira el espojo.(Biblia, Const. 1873)

Maldicho su fulor, porke era fuerte; i su sanya, porke se enduresio. Los espartire en Yaakov, i los esparzire en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)

Binyamin komo lovo arrevatara; por la manyana komera la prea, i a la tarde espartira el espojo.(Biblia, Const. 1873)

Maldicho su fulor, porke era fuerte; i su sanya, porke se enduresio. Los espartire en Yaakov, i los esparzire en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)

Las savias de sus senyoras le respondian, i aun eya se respondia a si mizma: no akansaron? no espartieron el espojo? (Biblia, Const. 1873)

Kuando el Altisimo izo eredar a las djentes, kuando izo espartir los ijos del ombre, (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Su madre, Ridjina la Loka, lavandera en el kuartier de los peshkadores, azia su kamino de kada viernes a espartir el lavado entre sus klientes, kuando le vinieron dolores de parir. (Otniel Hodja, 2002)

bendicho tu ke espartio de su onra a rey umano – esta es la bendision ke kada djudio dize en viendo a algun rey (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

bendicho tu ke espartio de su onra a rey umano, esta es la bendision ke kada djudio dize en viendo a algun rey (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)ספרות עממית Literatura popular


I la mujer primera, la ija de el haham, kedo triste i amarga de el dia de su espartir el mansevo de serka de eya. (Sipure Noraot,1885)

la ganansia la espartian kon Yako (Sipure Sefarad)