חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

74630 ערך מספר

entrada numero 74630

bolar v.

עף, טס, ריחף, עופף, פרח; נמלט במהירות; נפטר (באירוניה)

aki van a bolar almas

יהיו פה מתים ונפגעים

bolar de flor en flor v.

ליקט צוף, עף מפרח לפרח

bolar en los averes v.

להיות בעננים(מרוב שמחה)

bolar kon sus propias alas

'ממריא בכוחות עצמו'' - מסתדר בכוחות עצמו, ללא עזרה

bolar me kero

אני מבקש לצאת, להסתלק

bolarlo v.

השתגע, נטרפה עליו דעתו

dale ke bole

תן לו ללכת, אל תדאג לויותר מדי

esta bolando por el aver del sielo

הוא נתון בסכנת אבדן

ya bolimos

אנו בסכנה גדולה, אנו אבודים

estar bolando

ללכת בחיפזון

volar

491130דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


s'está balando todo (Nehama)פתגמים Refranes


Esta bolando en los averes

Dame alas para bolarשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


bola por preturas manka de olgansa (Gaon, Poezias)

vido la muchacha ke bola su alma (Gaon, Poezias)

i antes el bole le dize: Espera! (Gaon, Poezias)

Ombres de esta natura mejor es su faltura; por esta negregura bolo mi kriatura. (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


i toda la djente avian pasando las konbaras bolando entre eyos pasavan i no les tokavan (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Ke nos salieramos, almas ke eskapamos, komo aves bolar, no es ora de burlar. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Mozotros esperando ke el ya entrava, vimos uno bolando ke ya se bolava albrisias el dava: (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

si no tiene zahud eya va penando, los mekatregim la van akosando, i por el mundo va bolando, na vanad en la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Oy la Evropa esta en dos divizada / i si la prima bomba es arrojada / komo unos lokos se meteran a gerrear / i sienes de miles de kavesas van a bolar (La Amerika. 1913)

va i mira tu heshbon i ven ami lado / a kaza disho de irse el arrematado / ande vas tu enkonado? / ke estas en prezo / grosh te komites sin pezo / ven veras la muestra / ya me bolo la testa (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


vozotras por un punto ke lo vistesh se vos bolo el sezo de la kavesa, (Meam Loez Bereshit)

siendo ke de la ora ke sale del puerpo va bolando por los sielos i se aparta de este mundo. (Meam Loez Bereshit)

Disho a eyos: lugar de mi morada es muy bueno, i es una torre ke bola por el aver (Leket 'ha Zo'har, 1855)

anoche sali por vertir aguas i vide el sol en medio dia, i alevante los ojos i vide a ti bolando por el aver i espandido sovre el bet amikdash komo ora una (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

i el kamino de Yafo lo serraron ke no podia bolar pasharo,por ke no uviera molde de dar haber a el mishne (Imre Bina, Belgrad 1837)

milvad ke no alkansaran nada tanbien les bolara el daat ke tienen (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I kavayo sovre keruv i bolo i se aparesio sovre las alas del viento (Biblia, Const. 1873)

e era la palabra saliendo e volando de parte de la gloria del poderoso, e perdonador, e fuerte; e el dicho del glorioso en tablas de piedras presҫiosas paresҫiendo a todo el mundo, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Una bandera blanka ia bolando de una parte; la bandera turka en la punta de adelantre. (Leonidas el nadador, 1911)

Kuando tornaron a kaza, demando Davichon, ke no tomo parte en la merenda, a su ermana: I ke? Ya bolo el burlon a los sielos? (Otniel Hodja, 2002)

Sosh vozotros tambien ke estash aparejados a bolar kon mi. (Otniel Hodja, 2002)

Boli un poko por todo el mundo. I la jeografia, en verdad, me sirvio muncho. (El Princhipiko, 2010)

Esto no es una koza. Esto bola. Es un avion. Es mi avion! Estava orgoliozo de dezirle ke bolava. (El Princhipiko, 2010)

El aeroplan bolo serka 1000 milias ke es kaje el kuarto del kamino (La Amerika 1910)

La alegria de todos era grande, ma supitamente la komunikasion fue interrompida i todos aki se topavan en grande inkietud por saver loke se pasa kon Vilman i su makina de bolar (La Amerika 1910)

el treno bolo komo una filecha delantre sus ojos (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


Tres palombas van bolando i por las almenas del rey, (Blanka Flor)

Komo el pasharo ke bola, apoza d'en flor en flor, (Kalendario de kantigas)

Avrid puertas i ventanas ke la ija ya bolo. (Kalendario de kantigas)

En lo ke estavan peleando los vido una agila ke iva bolando. (Hidot de Izopeto)

el disho: Vidi un gameo bolar!. Los ke lo sintieron, le respondieron: No puede ser! Esta es una de tus mintiras!. (Kuentos, 1986)

le disho: Amóstrame komo un gameo puede bolar! Si no, te vo azer kortar la kavesa! Te do tiempo una semana! (Kuentos, 1986)

Sinyor rey, no te tiene akontesido nunka de ver un gameo korrer tan presto, ke te paresió ke estava bolando? (Kuentos, 1986)