חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

97630 ערך מספר

entrada numero 97630

demanyana adv.

בבוקר, מוקדם בבוקר; בוקר; מחר בבוקר

amanyana demanyana

מחר בבוקר

demanyana matrana

השכם בבוקרדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Alhad la demanyana, sin azer sefte, pudras me demanda (Moscona)

el mundo apartiene a los ke se alevantan demanyana (Nehama)

alevantarse demanyana (Nehama)פתגמים Refranes


Kurto le aremos fin a la demanyana

Ken s'alvanta demanyana, se l'espierta el mazalשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


O, esto ya lo remarki yo de oy demanyana. (Papo, Navot)קופלאס Koplas


Sea bendicha en eya fiesta de demanyana i de tadre a nos i a todos Israel. (El Dio alto)ספרות תורנית Literatura relijioza


Si kome las demanyanas en la Suka koza de orno manko de 54 dramas de koza, non va dizir la Beraha de ''Lishev basuka'', (El Gid,1967)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I se alevanto Avraam demanyana i le eskrivio get pturin a Agar i le dio el get en su mano (P. R. Eliezer,1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


una demanyana el se levanto kuvierto entero de unas krostas pretonyas, (Banyos de sangre, 1912)

Ala demanyana el aire kedo. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Una demanyana el dia amanesio bruto i eskuro. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Era demanyana i la djente ke se rekojia ayi delantre era muy numeroza: (Leonidas el nadador, 1911)

eyos kedavan ayi embevesidos a kantar, bailar i saltar asta la demanyana de alhad (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)ספרות עממית Literatura popular


A la otra demanyana kazamenteros le mando. (Blanka Flor)

A la demanyana el mal kontuneo. (Sipure Sefarad)

A la demanyana se alevanto ribi Meir i se fue a el bet amidrash a dizir tefila. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

para sostener esta kazarma de 12 garones, aínda de la demanyana Mordu ya estava en la plasa para empesar el kiradjilik de entre el dia. (Sipure Sefarad)

Se vistió el rey en sivil i vino al kal la demanyana de shabat. (Kuentos, 1986)

la demanyana, a kada uno de eyos les kontava las paras ke se les azia de menester sigun los empleos previstos, (Sipure Sefarad)

si alguno le vinía la demanyana sin akitarse de la devda de ayer, Yako alevantava el kushín de la siya ande uzava asentarse i le dizia: (Sipure Sefarad)

A la demanyana, espartiendose del mandradji, le dio las grasias i torno al palasio. (Sipure Sefarad)

Le merkó una ermoza forasiá, i al día demanyana lo izo suvir a su karrosa i se le yevó kon sí a la Bursa. (Kuentos, 1986)

A la demanyana me entri a kaza. La mujer estava trezojada i amariya sidra (Sipure Sefarad)

un dia se alevanto el arur muy demanyana i se hue onde el rey al divan estando ayi todos los grandes de reinado (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula kuando aharvan a la kriatura demanyana kon el palo kuando se alevanta de la kama estonses se akorde dekontino i torna para bien (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Kuando sale el arko demanyana amostra ke es paramor de los bene Yaakov; kuando es la tarde es por los umot (manus. Papo, Sarajevo 1840)