חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

61690 ערך מספר

entrada numero 61690

basho adj. & adv.

נמוך; שטוח; שפל, בזוי, נבזה, נקלה; מרמה נמוכה, מאיכות ירודה

arrodearse por en basho

להאבק בלי סיוע ועזרה

basho pedrido

גס, נבל, רשע, בן בליעל, שפל שבשפלים

basho rilieve m.

תבליט אמנותי

dar de basho a uno

להשפיל, להעליב,להצביע בפומבי על טעותו של מישהו

dar el punto en basho

לעבור את המידה, להפריז

dar en basho

להוגיע, להכריע, לנצח,להפיל ארצה, להפיל מישהו מעל הרגלים; להשלים משימה

dar kom'al puerko en basho

להטיל מישהו בחזקה ארצה

dar la takia en basho/ darla en basho

להרים ידיים, להכריז על כניעה; להכריז על פשיטת רגל

darse de basho

לרדת על ברכיים, להשפיל עצמו, לשים עצמו מרמס לאחרים

deshar todo en basho

לנטוש דבר מהשלא מצליחים להשלימו; לעזוב דבר מה באמצע

echar en basho

להטיח ארצה; להשמיע כל מה שיודעים, להתוודות על הכל; להציג בצורה מפורטת (תכנית, פרוייקט)

echar en basho la palavra de uno

לסרב מתוך צער לבקשת ידיד; להשיב פניו של ידיד מתוך צער

echar la mano en basho

להפסיק את המשחק; לוותר על עסק

en basho

על הארץ, למטה

kedar de basho

לכרוע תחת משא/ מעייפות/תחת עול כספי

kedar en basho

להשאר בלי קונה

meter el pie en basho

להניח כף רגל על האדמה, לצאת מן המיטה

no darse en basho

לא להעתר, לא להשתכנע על ידי מישהו

no s'alevanta d'en basho!

זה דבר מכוער!

tener pared basha

להרגיש בלתי מוגן כראוי; להיות חייב להתכופף בפני מישהו; להתנהג בצניעות ונמיכות קומה

reushir a dar en basho mucho lavoro

להספיק השלמת עבודה גדולה

ropa basha

סחורה מטיב ירוד; כינוי לאדם שפל

se dava enbasho saltava en alto

התמלא טינה וכעס והתקומם כנגד מישהודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


una siya/una meza/una pared basha (Nehama)

ni alto ni basho ni vidro pizado (Nehama)

kriansa basha/basha kriansa/basho tipo (Nehama)

se dava enbasho saltava en alto (Nehama)

anyo ay ke no meto el pie en basho (Nehama)

esta mosa es brutísima, no s'alevanta d'en basho (Nehama)

ropa ke no se alevanta d'en basho (Nehama)פתגמים Refranes


Ken lo suyo kita al merkado, ken avla alto, ken avla basho

Todos s'aferran kon la pader basha

Aze los echos uno en alto, uno en basho

Ay altas i bashas

Mazal basho el ke tenga ke rovar para komer

De enbasho en bashoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


De sufrir la insolensia de un basho sudito, (Papo, Navot)

Guay senyores! Oy nos topamos bashos i menospresiados (La segunda Ester, 1911)

Gritos de plasa / komida de prasa / morar kon basha klasa / desgusto del Dio (La Epoka, Sal. 1900)קופלאס Koplas


a tu puevlo el desdichado, desendido en basho grado, (Toledo, Koplas de Yosef)

Kelal de la koza es por bashas pasiones / ke tienen djente grandioza de todas las nasiones / sin azer munchas diskusiones / dieron orden de gerrear / veremos kuando va eskapar /la grande dubara / ke ya izo vedre la kara (La Amerika, 1915)ספרות תורנית Literatura relijioza


Pero Kayin, topandose suelto, le vino en supito a 'Hevel i lo echo en basho (Meam Loez Bereshit)

Eyos lo konsideran komo una espesia mas basha de todos los kriados i les traen a rekordo sus negro komporto i sus pekados enormes ke azian en tiempo de sus bueno (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

Asegun el musafir ke le viene ansi sortian las komidas, ke en siendo djente muy estimados apuntan a meter las komidas muy estimadas i kuando son las djente mas basha no apuntan tanto (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Ay ken dize ke estos panyos boyalis los metio en basho para asentar, i ay ken dize ke los metio por kortinas i por perdes (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

I kon alma rebashada i esprito basho, i kon korason kevrado i majado, enpues ha-rav Zerahaya Halevi empeso una derasha , i disho sekretos altos, i eskapo la derasha kon tefila i bakasha (Shevet Yeuda, Viena 1859)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I el saserdote mirara, i ek, si paresiere mas basha ke el kuero, i su kaveyo uviere tornado blanko, el saserdote lo dara por enkonado ( Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Eya devenia una grasioza ija, un poko mas basha de Pavlo, ke devenia un chiko mansevo alto i grasiozo, (Pavlo i Virdjinia, 1912)

la muerte enexoravle arrevatadera de la vida umana no esparmia a dinguno, altos i bashos, fuertes i flakos, viejos i mansevos, rikos i proves, todos son iguales (La Epoka, Sal. 1900)

yo kedi ayi enkantado, enklavado en basho kon un grande embaraso en el korason (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

el se espantava de ser basho, el se disho ke estava enventando destraksiones, i el se asento denuevo djurando ke se iva echar de la ventana abasho, kuando se enpesava a eskureser. (Nantes, Tel Aviv 1952)

senyales semejantes de una sierta buyor se sienten entre las klasas bashas de los musulmanos en Sirya, en Palestina i tambien en Edjito (El Tiempo, Const. 1877)

senyales semejantes de una sierta buyor se sienten entre las klasas bashas de los musulmanos en Sirya, en Palestina i tambien en Edjito (El Tiempo, Const. 1877)

Ya saven ke en la vida ay siempre altas i bashas (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)